Hujada.com har fått en ny design och flyttat till webbadressen hujada.nu
Alla våra gamla artiklar och arkiv kommer att flyttas över till den nya Hujådå.
Denna gamla sida kommer inte längre att uppdateras. Besök hujada.nu för att
Läsa tidningen som förut.

Med vänliga hälsningar
Redaktionen