Publicerad: 2006-03-17

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

Därför kallar judarna sin skrift för ”ketuv ashuri”

SPRÅK Assyriska språket är ett av de äldsta bland semitiska språk. På Mesopotamiens slätter, där det en gång föddes vid Tigris och Eufrats stränder uppstod världens främsta civilisation. Skriftkonsten som uppfanns här lade grunden till många andra alfabet i världen.
Assyriska språket har olika benämningar: nämligen syriska, syriac, kaldeiska, arameiska och i Sverige även den förvanskade formen ”syrianska”, alltså olika namn för ett och samma språk. Namn som skapar förvirring inom och utanför vårt folk. Personligen väljer jag på följande grunder att kalla språket assyriska.

 

Benämningen arameiska är vanlig bland teologer och prästerskapet. Fast denna beteckning, såsom jag ser det, vilar på ologiska slutsatser. För det första brukar varje nation visa stolthet över sitt eget språk och accepterar aldrig att göra avkall på sin nationella identitet, snarare tvärtom. De mäktiga nationerna har alltid tvingat sitt språk på de svaga. Arabiska språket är ett sådant exempel. Trots att arabiska tillhör den semitiska språkfamiljen, godtog inte araberna assyriska som dominerade i regionen. Ett annat exempel är ryska som trängde undan de inhemska språken i före detta Sovjet. Detsamma hände med urbefolkningarnas språk i Nord- och Sydamerika och Australien. Många andra liknande exempel kan presenteras här.

 

Varför assyrierna skulle göra tvärtemot vad andra nationer har gjort, har jag svårt att förstå. Därför menar jag att namnet syriska inte kan vara synonym till- eller en gren av arameiska såsom vissa påstår. Vårt språk har i sekler kallats syriska (assyriska) och inte arameiska. Namnet syriska har varken i skrift eller i uttal likhet med namnet arameiska.

 

Den kaldeiske biskopen Thoma Audo har i sitt förord till Simto d-lešono suryoyo (Mosul 1896) på sidan 9 skrivit följande: ”Namnet suroyo och suryoyo är enligt berömda läromästare, bland dem den kände franske författaren Renan en konstruktion av grekerna.” För att underlätta uttalet av ordet aþuroyo eller ašuroyo bytte grekerna den tonlösa dentala frikativa konsonanten þ i aþuroyo till s och den tonlösa palato- frikativa alveolara konsonanten š i ašuroyo också till den ovannämnda konsonanten, därför att den senare saknades i det grekiska alfabetet. För enkelhetens skull samt för att undvika grekisk negation tog man bort begynnelsens a som skulle ha betytt ”icke assyrier” och således kom namnet syrier och syriska till.

 

Jag vill göra läsaren uppmärksam på citatet ovan. Sedan Assyriska Riksförbundet i Sverige kom ut med den andra upplagan av Audos ordbok har biskop Isa Cicek kommit ut med en egen version av ordboken i Nederländerna. Genom att han egenmäktigt tagit bort citatet ovan i den nya upplagan har han gjort sig skyldig till brott mot upphovsrätten.

 

Judarna som är nära besläktade med assyrierna både etniskt och språkligt med tanke på Abrahams ursprung kallar sin egen skrift för ”assyrisk skrift”. I boken ”Hebreisk Grammatik” av Wilhelm Gesenius bearbetad och utgiven av E. Rödiger översatt till svenska av A. F. Wimmercranz och Arvid Sundberg och utgiven i Uppsala 1849, skriver författaren följande på sidan 15 i första kapitlet om skrifttecknen och deras ljudbetydelse: ”Hebreernas nu brukliga bokstafsfigurer, hvarmed Gamla Testamentets handskrifter äro skrifna, vanligen kallade Quadratskrift, äfven Assyrisk skrift äro ej de ursprungliga.

 

Om judarna redan i äldre tider kände väl till arameiska språket och trots det kallar sin skrift för assyrisk och inte arameisk, finns det all anledning att ifrågasätta beteckningen av ”arameisk skrift” på den assyriska skriften. Judarnas benämning vederlägger alla påståenden om den assyriska skriftens död.

 

För det andra vittnar historieböckerna om varken politisk, militärt eller vetenskaplig arameisk storhet. Hur denna språkliga erövring kunde vara möjlig utan de maktmedlen som är förutsättningen till en sådan utveckling är obegripligt för mig. Därför menar jag att namnet ”syrier” och ”syriska” inte kan ha något med arameiska att göra.

 

Judarna som är ättlingar till Abraham, som ursprungligen kom till Palestina från ”kaldéernas” Ur i dagens Irak via Harran i nuvarande Turkiet eller rättare sagt Jabal Horan som ligger mellan Israel och Damaskus, alltså hjärtat av araméernas land, kallar sin skrift varken kaldeiska eller arameiska. De kallar den ”assyriska”.

 

Hebreiskt-arameiskt och assyriskt alfabet består av lika många konsonanter och har gemensamma namn. Bokstavsfigurerna har sitt ursprung i en forntida bildskrift. Enligt denna forntida bildskrift ger bokstävernas namn en antydan om olika semitiska substantiv t ex bokstaven ”Beth” betyder ”hus” och har en gång föreställt bilden av ett hus osv. (Se introduktionskursen på sid. 18 Svensk-Assyrisk ordbok under rubriken ”bokstävernas namn”).

Denna forna bildskrift är assyrisk uppfinning och inte arameisk, därför kallar judarna sin skrift ”assyriska”.

 

Sanningen är att konsonanterna t, som är klusilt dvs med hårt uttal och det frikativa uttalet dvs mjukt þ eller s och š är dialektala och avlöser varandra ofta i semitiska språk. T ex adjektivet ”oþman-oyo på assyriska blir ottomansk eller ”osmansk” på svenska. Eller siffran tre är ”tloþo” på assyriska och ”þalaþ” på arabiska medan judarna säger šaloš” för samma siffra. Hur konsonanterna byter skepnad och växlar mellan olika ljud ser vi tydligt i ovannämnda exemplen. Därför menar jag att namnet syriska, som är en översättning av namnet suryoyo är en förkortning av assyriska och inget annat.

 

Slutsatsen är: om judarna kallar med rätt eller fel sin skrift för ”assyriska”, är den rätten mer än någon annan berättigad för assyrierna att kalla sin skrift eller sitt språk assyriska, anser jag.

 

När det gäller benämningen ”kaldéer” var namnet en beteckning på de människor som sysslade med stjärn- och teckentydning dvs. astrologi i Babylon f. Kr. Detta framgår av Gamla Testamentet, Audos ordbok och många uppslagsverk bland annat Focus, fjärde, reviderade upplagan (1979). Beteckningen är alltså inte en nations namn, såsom det påstås i vissa kretsar idag, utan det är en produkt och ett resultat av kyrkokonflikter.

 

 

 

Gabriel Afram
Journalist och författare

 

läsarna kommenterar...

Drängen 160814 - 10:57

Det vore väl logiskt om judarna kallade sin skrift för assyrisk då större delen av Talmud, Babylonisk Talmud, är skriven på assyriska. Men det gör de inte! Där ljuger pigan, och så även Gabriel Afram. Dessutom är artikeln årtionden gammal vilket samtliga här tycks ha missat.

Trött. Väldigt trött. 160808 - 14:04

Akkad, det finns inget som helst stöd för att det är fråga om akkadiska. Det liknar knappt akkadiskan, möjligen med ytterst få undantag i surayt (västdialekt) som eventuellt har vissa fonologiska/fonetiska likheter. Att vissa ord i surayt liknar akkadiska betyder inte att språket är akkadiskt, utan det beror på att arameiska och akkadiska är närbesläktade semitiska språk. Självklart kommer många ord vara desamma.

Occupied ASSYRIA 160807 - 23:29

Nejnejnej assyriska alfabetet får bara inte ändras till latinska bokstäver. Assyrierna har i diasporan ständigt försvarat det assyriska språket både i tal och skrift. Och en av representanterna har varit GABORO Afram!

The Doc 160807 - 09:30

Det kan stämma att assyriska skriften liknar judarnas,och att dom är besläktade,men det bevisar att arameiskan alltså är ett eget språk och inte alls härstammar från assyriska! Afram har nog rätt, det är olika språk och därmed är dagens skriftspråk alltså arameiska och inte assyriska.men många är tyvärr envisa och hävdar gång på gång att det skall kallas assyrisk-skrift.det kan också vara en av orsakerna till att många assyrier vill ändra till latinska bokstäver!

Aram 160730 - 23:41

Vi har en president och pass/medlemskort men ingen plats på jorden. Vi tolererar inte vår tvillingbror, men kan sno & härma och sedan fördöma utan underlag. Tycker verkligen synd om oss!

AKKAD 160730 - 11:36

Till trött. Vårt alfabet är en fensisk arameiska hybrid variant med härstamning från sumer. Vårt språk surayt och sureth är inte arameiska. Det är också ett hybrid språk av akkadiska med vissa influenser från aramé fenisiska med klara tydliga akkadiskt grund. Vårt språk är assyriska. Ingen idé att älta om det. Vårt folk borde ägna mer tid åt att belysa dom omedvetna om sin härkomst och en plan för ett framtida Assyrien och med allt vad det innebär.

Trött. Väldigt trött. 160730 - 00:31

Och där kom han in. Citatmaskinen utan någon som helst förmåga till reflexion eller slutledning. Som avfärdar Parpola som BIASED, men själv förlitar sig på John Joseph (som är madënhoyo...). DD, dina argument är passé, din ideologi död och dina närmaste bundsförvanter är assyriernas WT. Man blir ju trött... Mvh, En othuroyo qashyo som medger att surayt, liksom kthobonoyo, i lingvistiskt hänseende är ett arameiskt språk.

1 160729 - 16:43

kära assyrier, varför lägger ni energi på de sk syrianer/arameer? Skit i dom för vi har historia att vara stolta över, medan dom har enbart förfalskning att vara stolta över o inget annat..

Re rättelse 160728 - 11:54

Samtliga DNA analyser visar att assyrier och judar från Mellanöstern är nära besläktade.

rättelse 160728 - 06:29

Assyrier nära besläktade med judar? Nej, verkligen inte! Assyrier bestod av indoeuropéer och araméer.

Soryoye Assyrier 160728 - 01:00

@Abgar och andra likasinnade, sluta hata er bröder som ni så gärna vill efterlikna. ABGAR var för övrigt namnet på en del kungar i det Osrhoëniska riket. Ett forntida rike som hade en tydlig assyrisk identitet och prägel.

Suryoye d bethnahrin 160726 - 23:17

Tycker vi sätter punkt här efter mitt inlägg. En kort historia lektion till alla araber ( kaldeer syrianer och såkallade muslimska arameer) Engelsmännen kom ner till dåvarande mesopotamien under 1900 talet med deras politik \"divide and conquer\" och de lyckades. Hatten av nu pumpar man olja via ISIS till västvärlden. Arameer är ett utdött folk som underkuvande under assyrien källa se nedan http://www.bibeln.se/las/uppslagsdel/a/aram Arameer är från Syrien. Assyrier från irak. Assyrier flydde från irak till turkiet därefter till Syrien och inte tvärtom hur fan är vi arameer då?! När folket från turabdin är i grunden ifrån irak och inte Syrien? Assyrier har heller aldrig haft ett språk som heter assyriska utan akkadiska och arameiska varsågod. Till alla ni som skriver er egna Arameisk historia konverteratill islam som araméerna från Syrien redan gjort. Era såkallade arameer krigar med Isis och kallar sig araber idag.

David Dag 160726 - 15:13

http://www.arameans.n.nu/2

Abgar 160726 - 01:05

Största historieförfalskningen någonsin! Helt paranoid fakta! Läs svaret på denna makalösa förfalskning av den arameiska skriften! http://midyatcity.com/articles/GAfram_ktavAshuri.doc

Josef 160725 - 21:50

Gabriel Afram är enormt saknad

Gäst 160725 - 21:40

Samma slussats som här då. http://www.hujada.com/article.php?ar=1160&page=1

Shamoun 160725 - 18:32

Tihe Malfono Gabriel Afram. Vi vill se mer av dig

BarSoyumo 160725 - 07:05

Bra artikel med logiska argument! Gabriel Afram är verkligen saknad inom den assyriska rörelsen, intellektuell, bra talare, en sann ledare. Ingen har gett lika mycket av sitt liv till den assyriska nationen.

Occupied ASSYRIA 160724 - 22:45

Tack GABORO, för mig är du inte bara en journalist och författare utan också en profet. Önskar att HUJÅDÅ publicerar mer av det G Afram skrivit och skriver!

Fadi 160724 - 11:14

Logiskt och enkelt!