Publicerad: 2011-02-10

  • Tipsa en v√§n
  • Skriv ut artikeln

Kvinnoförbundets konferensrapport tillgänglig

KVINNOF√ĖRBUNDET Den 16-17 oktober 2010 höll Assyriska Kvinnoförbundet en uppskattad internationell konferens där den assyriska kvinnan var i fokus. Kvinnoförbundet har nu utgivit en rapport från evenemanget med intervjuer, artiklar och en utvärdering av konferensen.
Rapporten finns tillgänglig på Assyriska Kvinnoförbundets hemsida.

  

Redaktionen