Publicerad: 2013-02-12

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

Naum Faiks böcker

HISTORIA På samma sätt som Naoum E. Palak blev känd som opinionsbildare och publicist, har han även tillskrivits att vara författare för ett flertal verk. I den förra artikeln presenterades en kort genomgång av tidskrifter, här följer en genomgång av hans böcker.

Relaterade nyheter

Enligt tillgängliga listor ska Naoum Palak ha skrivit och/eller översatt upp till 35 böcker, varav cirka 20 av dem är namngivna.

Det rör sig om ordlistor över assyriska låneord i språk som arabiska, persiska, turkiska, armeniska, kurdiska och engelska; en arabisk-assyrisk ordbok samt en lista över grekiska låneord i det assyriska språket. Han ska även ha författat böcker om geografi och matematik, en historiebok om Mesopotamien och om den assyriska diasporan i Amerika och så även ett bibelindex. Vidare har han skrivit om de assyriska skolorna i Urhoy och Nsibin, läroböcker i assyriska, sånger och dikter samt översättningar av verk av Benjamin Franklin och Omar Khayyams Rubayat.  

Av dessa är följande böcker lokaliserade och säkerställda av MARA:

ܟܬܒܐ ܕܩܪܝܢܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ، ܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ. ܛܟܣܗ ܢܥܘܡ ܒܪ ܐܠܝܐܣ ܒܐܠܐܟ ܒܫܢܬ ܐܨܝܙ ܡ.

ܐܬܛܒܥ ܒܢܦܩ̈ܬܐ ܕܟܢܘܫܬܐ ܕܡܬܕܪܓܢܘܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܐܡܪܝܩܐ.

Detta är en lärobok i assyriska, första delen. Alla ord transkriberas med latinska bokstäver och översätts till engelska. Boken kom ut år 1917 och publicerades av Assyrian National School Association of America, Inc. I den 48 sidor långa boken finns även att tillgå några av hans kända sånger och poesi.

ܟܬܒܐ ܕܥܘܢܝ̈ܐ ܥܝܪ̈ܘܬܢܝܐ ܐܘ ܙܘܡܪ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ ܘܡܬܢܝ̈ܐ. ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܐ. ܒܐܠܐܟ.

1917 ܣܢܗ ܣܢܕܗ ܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܓܪܝܕܗܣܝ ܡܛܒܥܗ ܣܢܕܗ ܛܒܥ ܐܘܠܢܡܥܕܪ.   

Detta är en samling nationalistiska sånger och dikter skrivna av Palak på olika språk; assyriska, ottomansk turkiska och arabiska. Boken som är 84 sidor kom ut 1917 i Amerika.

ܐܢܬܒܐܗ ܥܠܡܝ ܔܡܥܝܬܢܗ ܡܟ݂ܨܘܨ ܡܕܝܚܗܠܪ ܡܔܡܘܠܗܣܝܕܪ.

ܐܢܬܒܐܗ ܔܪܝܕܗܣܝ ܡܛܒܥܗܣܢܕܗ ܒܐܨܠܡܫܕܪ ܣܢܗ 1913.  

Likt föregående bok, är även denna bok en samling sånger och dikter, med skillnaden att i denna bok har även dikter av andra diktare inkluderats, nämligen av Khuri Hanna, Hanna Seri Cheqqi, Nasif Hanna Qarami, Rahab Afram Barsom (senare patriark) och Yaqub Fahmi. Det står inte angivet om var boken trycktes, men av namnet "Intibah geridesi matbaasanda", så bör det vara i Amerika där tidningen Intibah gavs ut i New York. Boken är på 47 sidor. Samtliga dikter är på ottomansk turkiska och arabiska.

ܟܬܒܐ ܕܡܡܠ̱ܠܐ ܣܘܪܝܝܐ ܕܠܡܝܕ ܡܢ ܣܘܕܝܐ ܕܒܝܬܢܗܪ̈ܝܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܕܐܡܝܕ

Detta är en etymologisk ordbok över assyriska låneord i arabiskan, speciellt den samtida arabiskan som användes i staden Omid (nuvarande Diarbekir). Boken som är 284 sidor är på arabiska fast med assyrisk skrift. Den trycktes i West New York, New Jersey, år 1924.  Denna bok finns inte hos MARA, utan endast vid New York Public Library samt privata samlingar i Syrien och Libanon.  

 

ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܪ̈ܒܝܥܝܬ ܣܘܪ̈ܛܐ ܕܥܡܪ ܟܝܐܡ ܡܚܘܪܐ ܒܚܝܪܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ.

ܕܐܬܦܫܩ̈ܝ ܡܢ ܦܪܣܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܚܝܠ ܒܟܠ ܡܫ̄ܡ ܢܥܘܡ ܦܐܝܩ ܒܪ ܐܠܝܐ ܐܡܝܕܝܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܒܐܠܐܟ.

ܝܚ̄ ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܐܨܝܚ ܡ̄

Palak översatte boken Rubáiyát av den kända persiska 1100-tals författaren Omar Khayyám.  Boken är ofullständig och publicerades aldrig, det är endast en handskrift i hans egen handstil. Enligt information på första sidan av boken, så översattes boken från persiska till assyriska (klassisk) den 18 oktober 1918. En del av verserna återges även på ottomansk turkiska (med assyrisk skrift), men huruvida det är Palaks översättning eller inte är inte känt. Likaså återges ibland verser på originalspråket, det vill säga persiska (med persisk skrift).

Så långt om hans egna verk, som endast uppgår till fem böcker.

Naum Faiq - Zikra wa takhlid som är en hyllning till Palak är troligen den mest omfattande bok som skrivits om honom. Den sammanställdes av Murat Chiqqe och trycktes i Damaskus år 1936. Det är en samling texter skrivna av Palaks samtida från olika delar av världen och på en rad olika språk; ottomansk turkiska, arabiska, armeniska, assyriska (klassisk), engelska och tyska. I boken återges även exempel på Palaks egna skrifter.

David B. Perley, bidrog även han med en artikel som trycktes i ovan nämnda bok under titeln: A Brief Study in the Palak Nationalism (sidorna 280-286). Här återges ett citat från artikeln som beskriver mycket väl Palak som person och författare:

"He owes his celebrity as much to his writings as to his actions. They are striking examples of the rarest sort of expository skill. Gifted with an extraordinary lucid mind, he was the sworn enemy of every form of obscurity. Had he chosen to devote his energies to pure scholarship as his generous endowments would have suggested, the highest academic distinctions would doubtless have come to him. He is not a debtor to any human institution of learning. He possessed no formal education, neither bachelor, master, nor doctor of any art, science or philosophy he was. He was born with a free and controlling genius. He is especially distinguished by originality. He was eloquent, more particularly, in his poems. He transformed the inmost truth of his nation into music and verse. His songs, as we place them on our lips, strike an answering chord in almost every heart among us. What tears has he not shed over the calamities of his race! What mournings has he not entertained for his dear persecuted brothers and sisters! What ashes has he not put over his head because Ashur Yoosuf, "the master-light of all our seeing", was strangled!"

Se  bifogad PDF-fil för tydligare assyrisk text.

Källa: Modern Assyrian Research Archive (MARA).

 


Tomas Beth-Avdalla

  • Bilder från boken om Naoum E. Palak. Foto: Modern Assyrian Research Archive (MARA). Bilder från boken om Naoum E. Palak. Foto: Modern Assyrian Research Archive (MARA).
  • Bilder från boken om Naoum E. Palak. Foto: Modern Assyrian Research Archive (MARA). Bilder från boken om Naoum E. Palak. Foto: Modern Assyrian Research Archive (MARA).
 

läsarna kommenterar...

Sargon III 130215 - 01:14

Känns skönt att vara ASSYRIER som vår nationalfader NAUM FAIK och Abgar u Komo. Riktiga ASSYRIER. :)

Varför ? 130213 - 15:31

Vet inte om jag ska skratta eller gråta! Alltid lika roligt att ni är så duktiga med era Krigare fasoner på nätet men när man träffar på er i verkligheten så hör man aldrig dessa ord. Assyria rise// 1) ingen krigs militär2) inga starka politiker 3) Splittring4) Ingen agenda 5) sysslar med mkt skit som starta fotbollsklubben i folkets namn. Gör saken än värre. 6) 80 talister dåligt utbildade ,90 talister snart körda. 7) ingen idé att göra kurder mer till våra fiender, för de har något mer att komma med. 8) vi har inga allierade i Mellanöstern, muslimer backar varandra etc. 9) ninve är majoriteten Araber till 65 % 10 % assyrier och 25 % kurder ! Vårt folk måste inse att hela vårt folk bor i diasporan och inte där nere.

Tomas Beth-Avdalla 130212 - 22:17

Tack Ninve för dina ord. Av den litteratur skriven av Palak och av många av hans samtida västassyrier, så är det mesta skrivet på ottomansk turkiska och arabiska, båda varianterna skrev med assyrisk skrift, så kallad Garshuni. Notera att jag skriver västassyrier, för bland östassyrierna så skrev de flesta på sitt talspråk som kom att standardiseras som skriftspråk under 1800-talets första hälft. Det mesta av litteraturen som vi har ärvt från västassyrierna från denna tid skrevs av assyrier som inte hade assyriska som modersmål, utan snarare arabiska och turkiska samt armeniska.

Othur 130212 - 18:29

@Komplett: Som alla andra första generationens nationalister så inkluderade NF visserligen arvet från olika antika folkslag. Men han hade också en tydlig hierarki där "assyrier" användes som samlande begrepp och nationsnamn. Han låg t.ex. bakom översättningen av kyrkans namn till "Assyrian Apostolic" år 1923. Han har aldrig förespråkat något annat namn som benämning för hela nationen. Det handlar inte om att envisas utan går att läsa i ny vetenskaplig litteratur (Benjamin Trigona-Harany 2010, Aryo Makko 2010, Naures Atto 2011). Allt annat är trams. Läs på.

Andra SEYFO 130212 - 16:59

Till Komplett// Har du några bevis på att han var oromoyo? Hämta bevisen, de faktaböcker och all det material som bevisar att vi Assyrier var oromoye!!! Ni kan avtala tider för flera seminarier, debatter, TA MED ALL MATERIAL NI OROMOYE OCH ALL MATERIAL NI ASSYRIER HAR OCH KOM FRAM TILL EN SANNING. FÖR DET RÄCKER MED ALL DENNA ONÖDIGA OCH TIDSFÖRDRIVANDE ENERGI OCH FÖRLUST VI LÄGGER NER PÅ DENNA FRÅGA!!! Medan våra systrar, mödrar, bröder och fäder mördas i Syrien, Irak och andra delar av Mellanöstern ska vi älta denna helt onödiga sak, ta fram sanningen och få slut på namnkonflikten en gång för alla. En andra SEYFO pågår medan vi sitter förlamade i våra hem och skapar ett inbördeskrig om vad vi ska kalla oss...Då lever vi verkligen i blindhet.

Naum 130212 - 15:11

Varför envisas du Komplett med att vara obildad. Gå och läs en av mina böcker vet ja!

Vilsen assyrier 130212 - 15:03

Komplett , du kan väl belysa oss vilsna assyrier med underlag, typ faktiska texter där han ser sig som en araméer och inget annat? MARA visar med bildbevis det som påstås, vad kan du visa?

Komplett 130212 - 13:32

Varför envisas ni med att Naum Faik är assyr när alla vet att han var oromoyo? Ni läser det ni vill läsa bara!

Ninve 130212 - 12:22

Tack MARA, att ni finns och engagerar er i dessa frågor som berör och berikar oss Assyrier genom att kasta ljus över och bevarar dessa böcker och material som Naoum E. Palak efterlämnat. Jag får intrycket av att dessa böcker innehåller texter som en del av oss inte kan läsa och förstå. Att våra språkkunskaper i Assyriskan är rätt så dåliga och detta försvårar möjligheten attt få ta del av texterna ännu mer. Hoppas på att vi börjar och skapar olika vägar att stärka språket. Här återstår frågan: Hur aktiva kan vi vara på hemmaplan och i de föreningar som finns för att behålla och utveckla språket och förståelsen för det rika och värdefulla material som vi har och nå en bättre utveckling inför framtiden oavsett var i världen vi bor. Tack ännu en gång för det fina arbete ni utför....