Publicerad: 2013-11-06

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

Donef om assyrisk identitet

IDENTITET Greken Dr. Racho Donef har i sin bok "Assyrians post Nineveh" publicerat källor som aldrig använts förut i forskning om assyrisk identitet. "Det råder inte längre några frågor för min del kring assyrisk identitet", säger han i en intervju i Assyria TV.

Hur ser du på assyrisk identitet genom historien?

 - Assyrisk identitet kan spåras genom historien, det kan jag som har forskat i ämnet se. Jag är väldigt säker att det finns böcker i assyriska kloster och kyrkor som ännu inte publicerats och annat material som inte upptäckts ännu. Det finns fortfarande källor på arabiska, persiska och assyriska att upptäcka och som kommer att bygga vidare på den kunskap som finns idag.

 

Har din bok bidragit till att sätta punkt för den vetenskapliga debatten om assyrisk identitet? 

- Om du frågar mig så är frågan avgjord, jag tänker inte på den längre och jag går inte in i polemik om frågan mer. Jag tror inte att frågan längre handlar om ifall assyrisk identitet kan spåras bakåt i tiden utan mer om att hitta nytt material som kan ge oss fler aspekter på den här frågan. En sak man ska komma ihåg är att genomsnittspersonen förr i tiden var analfabet. De som kunde läsa och skriva kom främst från kyrkorna och deras texter reflekterar deras världsyn, det är något man får ta med i beräkningen. 


Vad har du för budskap till assyrier som inte knyter an till sin identitet?

- Alla har rätt att ge uttryck för sin egen identitet, vad jag säger till dessa personer är att läsa på i ämnet, inte bara en bok utan många olika. Det har jag själv gjort. Jag har läst böcker som talar för en kyrkotillhörighet. Läs brett och bilda dig din egen uppfattning.


Varför har assyrisk identitet kommit att bli ett sådant pussel?

- Det finns flera faktorer; fragmentering utifrån kyrkorna, dialektskillnader olika statsbildningar och annat. Så man frågar sig, var börjar man med att förklara varför det blviti ett sånt pussel? Det är verkligen många saker som bidragit till detta. 

 

Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Assyrier 131109 - 17:31

Ma mırlan 'ayda - athe häwi 'ayda!! Det är inte så enkelt, man tror vad ska man säga om kristna maroniter. Det räckte för de kristna i fall det fanns det här kristna unionen i libanon

Ashur 131108 - 22:57

Företaget// Du har helt rätt i din kommentar. Vårt folk mördas och vi har ingen framtid i Mellanöstern om vi inte får rätt till vårt land och får skydd, hur ska vi då överleva all denna fanatism och ett andra folkmord? Vad hjälper det oss att läsa alla de bäst skrivna böcker när vi inte får andas fritt i vårt moderland Assyrien och att mord och utrotning är prio ett på dessa länders agenda.

Othur 131108 - 16:16

@Företaget: Det finns väl forskning om utdöda folk och förgångna händelser och fenomen också? Även om det är kört behöver vi reflektera kring vårt förflutna och dokumentera vår samtid för framtiden. Det ligger i människans natur att vilja veta var man har sina rötter. Oturligt nog ligger lika det lika mycket i människans natur att förenkla och har svårt för att kompromissa kring existentiella frågor. Sett ur det perspektivet kan jag alltså hålla med om delar av din kritik.

Företaget 131107 - 16:15

OK. Vi är assyrier. Tack för informationen men vad hjälper det oss egentligen? Assyrier, syrianer, kaldéer, araméer osv spelar ingen roll. Det är ändå kört. Namnfrågan är irrelevant så länge vårt folk (med alla dess benämningar) inte har en framtid i Assyrien.

Assyrier 131107 - 10:23

När folk forskar om identitet så brukar man för det mesta göra det oseriöst. vi från mellanöstern vet verkligen inte om hur forskning om identitet går på. Vi har en malll som vi följer, försöker knyta olika kyrkor ihop som en dålig soppa. Sanningen är att man kan ha samma identitet fastän man är muslim eller kristen

Nineveh 131107 - 08:43

Väldigt bra med denna artikel, som ger oss möjligheten att förstå Dr Racho Donefs budskap. Det var en del svårigheter att förstå budskapet genom engelskan. Väldigt spännande och givande arbete som Dr Racho Donef har lagt ner i samband med skrivandet av denna bok ; Assyrians post Nineveh. Stort Tack även till Redaktionen.