Publicerad: 2014-01-24

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

Radikal islamism är en produkt av totalitärt styrda länder

KRÖNIKA Brist på bildning i Mellanöstern skapar extremism, assyrierna har därför mer att vinna på att arbeta långsiktigt än att klamra sig fast vid diktatorer, menar krönikören.

I min förra insändare skrev jag om vårt folks rädsla för radikal islamism, men om man tittar i backspegeln hittar man gemensamma nämnare inom andra religioner, i synnerhet i den kristna västvärlden.  

För några århundraden sedan befann sig Europa i samma situation som dagens islam-dominerade länder. Trettio-åriga kriget i Europa är ett bra exempel. Det var ett religionskrig mellan katolicismen och lutheranismen, vilket skördade miljontals liv och ledde till fattigdom liksom dagens sekteristiska våld mellan shia- och sunnimuslimer bland annat i Irak och i Pakistan som leder till massdöd på oskyldiga människor, fattigdom och annat elände. 

Vad är det som skapar organiserad radikalism och chauvinism?
Så länge det finns totalitärt styrda länder i den muslimska världen kommer där också råda okunskap hos majoriteten av befolkningen som i sin tur leder till icke-tolerans och våld, vilket drabbar de svaga folkgrupperna mest, inklusive oss assyrier. För att försvaga radikal islamism behöver den muslimska världen en demokratiseringsprocess liksom det har skett i Europa. Då skulle kunskapsnivån hos majoriteten av befolkningen höjas och leda till sekulariserade samhällen, men också till utveckling i positiv riktning. 

Tyvärr kommer denna process att bromsas av makthavarna i muslimska länder liksom det skett i västvärlden för några hundra år sedan. Vi vet från historien att religioner och diktatorer alltid har försökt att begränsa möjligheten till allmänkunskap, de har till och med förbjudit spridning av kunskap även i Europa, bland annat evolutionsläran (Darwinism) och läran om planetarium (Jorden eller Solen var i centrum), eftersom dessa vetenskapliga teorier var i strid med skapelseberättelsen i Gamla testamentet. Jag brukar säga att ökad kunskap bland majoriteten av befolkningen i ett samhälle är det värsta hotet mot diktatorer och religioner.

Jag vill fråga de individer bland oss som hejar på Bashar al-Assad; är det ett bra alternativ att de kristna folkgrupperna söker trygghet hos diktatorerna i Mellanöstern? Jag tror absolut inte att det är ett bra alternativ eftersom varken Bashar al-Assad eller någon annan makthavare i Mellanöstern har någonsin gett de kristna folkgrupperna medborgerliga, eller etniska rättigheter, utan dessa regimer har alltid utnyttjat de svaga folkgrupperna för egna syften. Att söka tryggheten hos diktatorerna i Mellanöstern är en tillfällig lösning eftersom de kommer och går, däremot kommer majoritetsbefolkningen att finnas där för all framtid. Om assyrierna verkligen vill överleva i fädernas hemtrakter bör vi försöka samarbeta med majoriteten av befolkningen (muslimerna, ej islamisterna) för att snabba på demokratiprocessen och leva sida vid sida i harmoni med ömsesidig respekt för varandras religioner och för varandras särart.

Hammurabi BarAsmar

 

läsarna kommenterar...

Ashur 2 140205 - 11:35

Så egentligen spelar det kanske ändå ingen roll för om vi tänker på människorna i dessa länder, fanns det verkligen en hög kompetens hos en del av befolkningen, men så styrs dessa länder av olika religionsledare, i denna fråga vet vi ju inte om dessa är medmänniskor, respektfulla mot andra religioner? Sedan används terroristgrupper som uppfostras för att ställa till katastrofer i mänsklighetens historia genom att använda sig av religionen, fast de inte alls tror på det själva, de är rent av uppfostrade med svärdet och vapnet i handen, deras yrke är fanatism och att utrota och mörda. Dessa bekostas av den rike massmördaren som gömmer sig bakom den högsta kompetensen, mest intellektuelle mannen i Världen som vill utrota mänskligheten men roffar åt sig makt och medel.

Ashur 1 140205 - 11:33

Håller med HB i denna fråga. Sedan får vi inte glömma, hur bildade dessa människor än är/var spelar Världspolitiken sin roll i dessa frågor. Självklart om det fanns mer tolerans, förståelse, medmänsklighet och acceptans mellan alla dessa folkgrupper/nationer/religioner skulle Världsmakten inte kunna använda sig av sin taktik //söndra och härska //, det finns stora tillgångar på råvaran olja i våra länder, därför gör Världsmakten allt för att få tillgång till detta

HB 140125 - 23:58

Till Mourad/// Vi bör inte glömma att uppfostran vi får under barn- och ungdomstiden i hemmet och skolan följer med oss livet ut. Den ensidiga uppfostran i Mellanöstern både i hemmet och i skolorna formar de flesta människorna där trångsynta och intoleranta. I de flesta totalitärt styrda länder är utbildningen ensidig och hjärntvättande som skapar fanatism. Däremot i demokratiska samhällen blir människorna bildade och toleranta som leder till mindre konflikter än i totalitärt styrda samhällen.

HB 140125 - 23:55

Till Mourad/// Att vara utbildad betyder inte att vara bildad. Jag har träffat på individer bland vårt folk som är utbildade till medicinläkare, tandläkare och ingenjörer, men ändå är de enligt min mening inte bildade, efterson de beter sig fanatiskt liksom en del analfabeter gör. Alltså, dessa ”akademiker” har lärt sig ett yrke och gör karriär, men de är trångsynta när det gäller andra ämnen och samhällsfrågor. En av dessa jag har nämnt här inte ens kunde påpeka för mig vart Turkiet ligger på världskartan. Fortsätter…..

ÖC del 2 140125 - 15:22

... Jag tror det finns ytterligare en faktor och som ofta förbises. Det är den mänskliga naturen. Trots all utveckling så är människan till sin natur både konstruktiv och destruktiv. Mao, hon både bygger upp samhällen och river ner, för att sedan på nytt bygga upp osv. Tyvärr ser jag inget som pekar på att människan under sin tid på jorden har lyckats undkomma denna onda cirkel och inget som tyder på att hon kommer att lyckas med det framöver heller. Inte ens högre bildning/utbildning, och det säger jag själv som jobbar inom det fältet. En ev lösning kan vara att vända sig inåt och rannsaka den egna mänskliga naturen för att finna ett bättre förhållningssätt till sin omgivning.

ÖC del 1 140125 - 15:22

Tack för att du tar upp ett viktigt ämne, om relationen mellan kunskap och våld. Jag håller med dig om att kunskap både uppmuntras men också förhindras i olika intressen att få dominera och ta åt sig. Samtidigt som jag håller med dig om att kunskap eller bristen på densamme är en av de främsta faktorerna till orättvisa så samverkar den med andra faktorer. En kanske ännu viktigare sådan är den orättvisa fördelningen av livsnödvändiga resurser såsom råvaror. Utan resurser, tex i Syriens fall med fem årig torka, tillsammans med bristen på demokrati, fattigdom, brist på jämställdhet i olika områden, starka värderingsskillnader, generationsklyftor, orättvis behandling - lokalt och globalt - m.fl. så får vi den samhällsutveckling vi ser idag. Visst, flera av dessa situationer kan förbättras med högre bildning/utbildning, men trots denna utveckling i andra samhällen, så har vi ändå krig och förstörelse samt inblandning i andra samhällen.

Mourad 140124 - 23:34

Nästan alla som flög rakt in i World Trade Center var högutbildade. Likadant med de två tjetjenierna som dödade flera oskyldiga människor i USA. Den äldre av bröderna studerade medicin.