Publicerad: 2014-12-09

  • Tipsa en vn
  • Skriv ut artikeln
Patriark Afrem II Karim har hittills hållit vad han lovat, skriver artikelförfattaren.

Bryter den negativa trenden

INSÄNDARE I decennier har kyrkoledningen inom syrisk-ortodoxa kyrkan aktivt motarbetat den assyriska rörelsen och fördjupat splittringen inom folkgruppen. Men den nye patriarken bryter äntligen denna negativa trend och försöker ge kyrkan en konstruktiv roll i en tid när vår nations överlevnad står på spel, skriver journalisten Augin Kurt Haninke.

Jag har länge uppmärksammat det destruktiva agerandet hos olika patriarker och tongivande biskopar inom syrisk-ortodoxa kyrkan, som har medverkat till att namnkonflikten och splittringen bland västassyrierna har förvärrats. Prästerskapet har i regel agerat utifrån en politisk agenda som går ut på att söndra och härska, vilket naturligtvis har gynnat olika totalitära regimer i Mellanöstern som vill utplåna den assyriska nationella rörelsen. Min kommande bok, som detaljerat redogör för de senaste hundra åren, är ett dokument som sätter strålkastarljuset på denna destruktiva policy. På grund av min skoningslösa kritik av missförhållanden och maktmissbruk hos kyrkoledningen, har jag av antiassyriska fanatiker betraktats som en hatare av kyrkan. Detta synsätt saknar grund, eftersom min främsta avsikt är att göra publiken medveten om missförhållanden och om vilka krafter som aktivt splittrar vårt folk.

När den nye patriarken Afrem II Karim tillträdde sitt ämbete våren 2014 skrev jag att han hade stora utmaningar framför sig, eftersom han hade ärvt en kyrka i kris. Hans föregångare hade genom sin förkärlek för pengar och undergivenhet gentemot främmande makter sått djupa splittringar inom folket, vilket också riskerade att splittra kyrkan i samband med valet av ny patriark. Detta skrev jag innan en ny patriark hade utsett. Valet av patriark Karim har dock varit en välsignelse för denna anrika kyrka och vårt utsatta folk. Han visade redan vid sitt installationstal att han ville vara en samlande faktor och deklarerade att alla medlemmar är välkomna i kyrkan oavsett namn eller politisk färg. Därmed bröt patriark Karim en negativ trend där den assyriska sidan har varit utstött och svartmålad av kyrkoledningen i mer än tre decennier. 

Vackra deklarationer måste förstås följas av handling. Patriark Karim sade samma sak till Assyriska riksförbundets representant Simon Ego, när han överlämnade ett gratulationsbrev till patriarken i New Jersey, USA, där patriarken hade varit biskop sedan 1996. Jag intervjuade därefter Simon Ego i Assyria TV där han fick berätta om mötet med patriarken och hans ambitioner att ena de olika fraktionerna inom vårt folk. 

Nu har patriark Karim tagit ett lovvärt initiativ och samlat tre politiska aktörer bland vårt folk till ett första möte. Det skedde under hans apostoliska besök i Centraleuropa, nämligen i klostret Mor Augin i Schweiz den 1 december 2014. Under patriarkens överinseende möttes representanter för Assyriska demokratiska organisationen (ADO), Mawtbo umthoyo d Bethnahrin (MUB, mer känd som Dawronoye) och World Council of Arameans (WCA) för första gången för att inleda ett samarbete kring gemensamma nationella frågor. För att få närmare information om mötets avsikt och innehåll har jag intervjuat ADO:s representanter i Assyria TV. Programmet är på västassyriska Surayt och kan ses här.

Vi vet inte om dessa möten kommer att leda till något konkret och konstruktivt resultat eller ens fortsätta. Men det är glädjande att kyrkoledningen äntligen agerar som en samlande kraft istället för att söndra och härska. Låt oss hoppas att patriark Karim håller fast vid denna konstruktiva linje. Vår nation har lidit tillräckligt och alla stridande parter måste nu ta sitt ansvar för att inte göra situationen ännu värre i ett läge då vår nation står inför utrotning från sina fäders jord. Den närmaste framtiden kommer att utvisa vilka aktörer som verkligen menar allvar när de säger att de vill ena vårt folk. Detta kan bli möjligt nu när en så mäktig organisation som kyrkan inte längre backar upp de destruktiva krafterna. Augin Kurt Haninke
Journalist

 

läsarna kommenterar...

Basunen 150330 - 13:58

Bryter den negativa trenden! Detta är snarare en omvändelse under galgen, ni snillen som spekulerar. De högstbjudande regimerna till vilka han tidigare sålde sig själv och sitt folk köper av förklarliga skäl inte längre och han gör detta taktiska drag för att utnyttja bägge sidor - kompenserar för inkomst bortfall. Men vad har vi sanna assyrier med honom att göra? Han följer fortfarande Jesus, vars anhängare tvångskristnade oss och tvingade oss dessutom till att skriftligt ta avstånd från vår nationella identitet och fördöma vårt kulturarv. Om han verkligen har gott uppsåt skall han vända tillbaka till vår tidigare assyriska tro: En, allsmäktig assyrisk Gud. Inga profeter, söner och heliga ändelser.

Shlomo 141217 - 08:14

Mina bröder och systrar! Patriarken är vår andlige far och alla vi är hans barn, alla vi är olika! Han vill inte göra någon skillnad mellan sina barn utan han älskar alla! Detta är sann kärlek! Så borde alla vi tänka!

Shamiram, göteborg 141216 - 18:50

underbart, hoppas på bra resultat!

Suryoye 141214 - 22:23

simon// Just nu behöver västassyrierna inte göra detta då det är en helt annan situation idag, patriarken accepterar våra benämningar han sätter sig med våra organisationer och han tillåter inga flaggor i kyrkorna så västassyrierna har det bra i nuläget jämfört med tidigare år och samtidigt har de anti-assyriska krafterna det tungt just nu som Px nämnde i sitt inlägg

Px 141214 - 12:22

Patriarken var, ingen favorit av antiassyriska krafter - därför vill en del svartmåla honom. Man- är väl fri att tillhöra vilken kyrkan man än vill. Vi är assyrier nationellt man ska inte lyssna på andra som är inte nöjda med situationen.

simon 141214 - 00:27

Antingen så eller så är det bara att acceptera och bryta sig loss och bilda västerns assyriska kyrka eller assyriska ortodoxa kyrkan och punkt slut. Ingen ska behöva bli utstött i kyrkan. Västassyrierna ska kunna gå till en kyrka där även prästen inte sitter med den "syrianska munkaveln"

Suryoye 141213 - 18:29

Aziz// Vi har aldrig haft en bättre syrisk ortodox patriark gäller att vara positiv då han accepterar den assyriska benämningen lika mycket som den syrianska han ser ingen skillnad har han sagt och han har även träffat våra assyriska organisationer och haft möten med de. Detta gjorde aldrig de tidigare patriarkerna, de bekämpade den assyriska sidan konstant! han vill heller inte ha några flaggor i kyrkorna, idag ser man att den syrianska flaggan ibland finns i ett par av våra syriska kyrkor men detta är förbjudet enligt honom. Så det finns mycket som är positivt hos honom jag är väldigt nöjd med hans agerande så här långt, lägg till också att han är nationalistisk av sig, han vill se en assyrisk autonomi han vill att våra miliser ska beväpna sig till skillnad från andra patriarker och biskopar

Benyamen Aziz 141213 - 13:43

Hans planer är att förstärka sig och den Syrianska benämningen på bekostnad av den Assyriska benämningen, då han tycker att båda den kaldieska och Österns assyriska kyrka är endast delar av den syrianska benämngen. Detta framförde han inför en Tv intervju i en lebanesisk TV kanal för bara några månader sedan! Så hoppas inte på ett positivt agarende, detta är min starka övertygelse!

Px 141211 - 12:13

Suryoye jag, tror att det är tvärtom att klanledarna tar kyrkomännens pengar. Det är inte så att de mutar de för att de ska göra så som dem vill utan kyrkomännen är maktlösa inför klanmännen och statens lakejer.

Suryoyo 141211 - 12:13

Tror inte det endast handlar om pengar. Jag är av uppfattningen att denna mer hårda linjen gentemot kyrkan har uppenbarligen inte varit en lyckad strategi för vår del, därför är det kanske dags för våra organisationer och företrädare att vara mer pragmatiska. Uppenbarligen har den andra sida på detta sett lyckats kidnappa många kyrkoföreträdare till sin sida.

Suryoye 141210 - 23:08

Suryoyo// Stavas "pengar", syrianerna har kunnat styra kyrkomännen tidigare genom pengar

Suryoyo 141210 - 11:04

Tror att det är viktigt att vi assyrier, likt den syrianska sidan, nu arbetar för en bättre relation till vår kyrka, den är trots allt vår kyrka också.Tror i detta fall att vi har en del att lära av syrianska organisationer och deras sätt att närma sig kyrkorepresentanter.

Px 141210 - 10:08

Man ska smida medan järnet är varmt! De här tre stökiga eleverna behöver en speciallärare. Det roliga är att de här två organisationerna är beroende av kyrkan. Håller man fast de två, så kommer den tredje med!.

Afram 141210 - 08:57

Bra jobbat, du har alltid min assyriska guldspade om man skulle dela ut en. "Maro dahbo"