Publicerad: 2015-05-11

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Regissören Aziz Said avtackas.

Succé för Seyfofilm

FILM Premiärvisningen för dokumentärfilmen om Seyfo på söndag blev en framgång med stor publik som berömde filmen.

Det är inte varje dag som en film har världspremiär i Södertälje. Men på söndag skedde det. Filmen Seyfo har gjorts på uppdrag av Assyriska Riksförbundet och visades för första gången för publik på Estrad i Södertälje Stadshus. Filmen väckte stort intresse och omkring 400 åskådare fyllde salongen.  

Regissören Aziz Said var själv närvarande. Innan filmen visades avtackades han av representanter för riksförbundet. Han uttryckte sin tacksamhet över att projektet nu hade rotts i hamn och filmen var redo att visas.

Filmen börjar med att ett antal assyrier i Södertälje säger hur deras förfäder drabbades av folkmordet. Det här är ett effektivt sätt att visa att det just nu mitt ibland oss finns många som är personligen berörda av händelserna för hundra år sedan.

I filmen medverkar flera av de ledande forskarna på området, som David Gaunt, Taner Akçam, Gabriele Yonan, Ove Bring, Ragip Zarakolu och Jan Beṯ-Şawoce. En stor del av filmen är inspelad i Tur Abdin, där bland andra Fehmi Bargello visar filmteamet runt i Midyat.

Efter premiären var det många som berömde filmen. Den höll hög kvalitet tekniskt och gav en informativ bild av folkmordet. Många menade att detta är den bästa filmen om Seyfo hittills. Också de som var ytterst positiva kunde ha invändningar. En del tyckte att vissa händelser förbigicks eller fick för lite utrymme i filmen.

En av dem som berömde filmen var Anders Q. Björkman, journalist på Svenska Dagbladet. Han har besökt flera av ställena där man hade filmat och hans frus släkt drabbades av folkmordet.

- Det är en mycket välgjord film. Man har gjort ett grundligt arbete och dessutom är det en fin produktion. Så den är värd beröm.

Björkman, som intervjuades av Assyria TV, menade också att filmen presenterar hårda fakta för ungdomar, som inte ska behöva tro att detta bara är något som gammelmormor har berättat om och kanske rentav överdrivit.

 - Att flera forskare, också turkiska, medverkar i filmen ger den tyngd, menade han.

 


Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Borat 150513 - 12:40

Heja Mike! Håller med dig.

Mike 150513 - 12:28

Till assyria! Du är en antiassyrisktroll som försöker så splittring! Du är pinsam och borde inte publiceras!

Jan Beṯ-Şawoce 150513 - 12:12

Aẖe, aẖwoṯo, bëṯër gabayna kit cade, kmëcţarḏina, këmbarbërina, këmcantina, kmëǧbënina,... ǧalabe, zëd mu lazëm ste, hawxa halbat ẖaqyo, amma lë koṯe l bolayna, lašan d howe kayis, ţaw,... aẖna mën ksaymina? Aw mën kiban d saymina!.. Cwodo d Sayfo, aw ǧer mu Sayfo, qëm kulan kalyo, bas knoţër nošo d cuwadle. Më qëm ruẖe laybe malëx w lo 1 cm. Amro! Cwadu! Layt w lë kowe, haka hatu ste xëdwoṯi w xëd ǧer meni, kmaẖësitu “haqqa qţile, nošo b ẖaq dëṯṯe, lë mdacele...” nẖatu mdacewu bu ẖaq d këtte. Bu bërbër lë kowe, bas bu cwodo kowe. Hano ţrowe pransib gab kulan!

Borat 150513 - 12:05

Herregud! kan inte en "författare" skriva på svenska och tala ur skägget så kan han vänligen bespara sig detta mishmash till rotvälska!

Jan Beṯ-Şawoce 150513 - 11:21

Aẖe, aẖwoṯo, kul cwodo d këtlan klozëm d misëm kritik. I naqla kritik dlë misëm, u halxo d kit bu cwodo kkole. Amma bu kritik ste qaddëm cal i barko lë mëẖena. Mën cwodo d howe ţro d howe, bam momo kamilo, kul nuqţo b gawe, zaẖmeyo d howe. Hawilan zabno dë 30 šne bu cwodo du Sayfo, u maḏco d këtlan cal u Sayfo heš latyo bam %10. Mawxa kobëc d maltëmina heš maḏco, kubaclan heš yaḏoce, heš mfatšone, heš kaṯowe w kṯowe cwide. Hani kulle mënayna kmëţlobi, dlo aẖna, zaẖmeyo d qoyëm cwodo cal ẖaşe d ǧer mënayna.

Jan Beṯ-Şawoce 150513 - 11:13

Aẖe, aẖwoṯo, cadeyo, i naqla d howe cwodo d Sayfo, lašan d miţamërle hano Sayfo’yo, kobëc kul qërniṯo d kit bi joǧrafya d këtlan d howe cwodo acla. Bu cwodo d këtli, hano kowe w hawo lë kowe, ẖëdud lë maẖëtli. Maḏco kṯiwo këtwo gabi, cam hawxa azzi l Urmi, l Tabriz, lu Hayestan, l Gurjistan, l Lëbnan,... maltamli maḏco maş şëroye Madënẖoye. Meqëm mu cwodano Gabriele Yonan 1989 i naqla dë frësla u kṯowayḏa sahmo rabo cal Madënẖoye’we. Jozef Yacqub b Lyon, naqla ẖreto, u cwodo sahmo rabo cal Madënẖoye sëmwole. U sabab, këtwo kṯiwo ǧalabe aclayye.

Jan Beṯ-Şawoce 150513 - 11:06

Aẖe, aẖwoṯo, zabno yarixo, mu Sayfo raẖëqinawo, maţinawo d ţucenale b naqla. Ucdo dacër, bi sëbbe du maḏco d hawi. Bu maḏco Ţurcabdin d miqayso cam Urmi, cam Boţan,... dlo maḏco kṯiwowa. Ëno harke b maḏco mxabaţli lašan d howe maḏco kṯiwo cal Ţurcabdin. Hano adyawma hawi bas heš ǧalabe nëquşoyo. Kobëc dë mdawmina.

Jan Beṯ-Şawoce 150513 - 10:54

Aẖe, aẖwoṯo, latla ëmkan, b ẖa fëlim d cobër Sayfo kamilo... Harke kmaẖwe cal kulan mëqqa nëquşena bu maḏco. Bu fëlimano Urhoy, Kilis, Anţakya, Haţay, Anţalya, Malaţya, Cëntab, Addane, Ḫësën-Manşur, Šamišat, Omid, Lije, Bšeriye, Baš-qalca, Calbaq, Sëcërt, Xarpuţ, Qaysar, Qonya,... ste lë cabër. An noše d këtne harke ste klozëm d saymi kritik. Sahmo rabo ste Macërboyene.

assyria 150512 - 22:31

Typiskt östassyrier att ständigt klaga när de o själva verket inte gör ett piss. Vilka är det som står bakom alla organisationer i Sverige? AUG, ARS, AUF, AFF etc. Hakkari nämndes visst! I början. Vad fan. Sluta klaga och börja producera eller rent av, DONERA!!!

Free Assyria! 150512 - 20:21

Bra att de iallafall nämnde Hakkari, Urmia men jag kan förstå att östassyrierna kan vara lite sura pga att de inte kanske talade mycket om dessa områden det är helt förståeligt, men samtidigt hade östassyrierna gjort en film om Seyfo så hade säkerligen inte Turabdin omnämnts så mycket. Vi måste alltid nämna alla de drabbade oavsett vad men vi måste också ha förståelse synd att man inte kunde lägga ner lika mycket på alla våra områden, gör filmen längre?

9 av 10 150512 - 20:19

Bra jobbat ARS!!

Mike Love 150512 - 18:54

Det som hände i Hakkari och Urmia omnämns i filmen; det är inte sant att det helt skulle förtigas. Däremot får det alldeles för lite plats i förhållande till vad som hände i Tur Abdin. För det ansvarar den som gjort filmen, regissören. Filmen är inte perfekt, den har sina brister. Men den är bra, den bästa hittills om Seyfo.

Suryoye 150512 - 17:52

Om detta stämmer så är det uselt av ARS att inte nämna Hakkari och östassyriernas situation! vad håller ni på med? syrianerna håller på så inte vi assyrier!

Zoze 150512 - 17:51

Vad har hänt med pengarna man samlade in för Khabur vart har de gått? har inte hört något om dessa pengar

Borat 150512 - 17:25

Utan att ha sett filmen kan jag ta gift på att den är en dålig kopia av den som finns inspelad i våra gener redan när vi föddes, åtminstone vi som är födda under de senaste sextio åren. Det är skamligt att ledarna, mitt under brinnande inferno, sitter i biosalonger och snyftar över Stayfo som mördades för hundra år sedan. Men skammen reser sig och går på torra land när de, med F. Barkarmo och S. Bojagi i spetsen, utser Stayfos mördare till hans målsägandeadvokat, efter vilkens taktpinne de utför sina danser och fotparader för smulorna av det statliga bidrag som utbetalats för detta arrangemang.

Louay 150512 - 10:19

Raed, lägg ner din internettroll. Sluta försök så splittringsfrö för det kommer du inte att lyckats med. Filmen var bra och den första av sitt slag (dvs professionell) i ARS historia. Fler kommer säkert att komma av antingen ARS eller i samarbete med andra. Bra jobbat ARS och jag hoppas att den sprids över hela Sverige och övriga världen

Till Raed 150512 - 09:54

Jag tror det är svårt att få med allt. Riksförbunden idag är det mest lika mellan väst och östassyrier sedan starten. 500 000 kr för en sådan dokumentärfilm är inga pengar, för oss som kan film. Så budgeten har spelat en roll.

Raed 150511 - 23:26

Mycket dåligt gjort av Assyriska riksförbundet att ta närmare en halv miljon kronor av sina pengar och koncentrera de till det assyriska folkmordet i Mardin. Var knappt något om händelserna i Hakkari provinsen, dvs att riksförbundet precis generaliserat folkmordet till det som skedde mot väst assyrier. Hoppas ni lär er av denna dokumentär att inte skilja på ett och samma folk, alla vi öst assyrier som var där var och är besvikna på riksförbundet.

Othur 150511 - 15:12

Välgjord film. Jag tyckte om den väldigt mycket och jag hoppas innerligt att svensk tv väljer att sända den.

Mike 150511 - 14:56

Vi som inte kunde den dagen skulle gärna vilja ha flera tillfällen för att se filmen.

Afram 150511 - 14:02

Blir det fler visningar?