Publicerad: 2015-05-21

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Företrädare för arameiska rörelsen är besvikna på patriark Karim. I ett direktsänt program i Suryoyo Sat den 20 maj ifrågasatte de patriarkens klassificering av den arameiska falangen som ett av många politiska partier inom folkgruppen.

En desperat anti-rörelse

IDENTITET Den anti-assyriska rörelse som i fyra decennier har använt kyrkan som ett verktyg, börjar agera desperat nu när den nye patriarken vill jämställa alla politiska organisationer som utgörs av medlemmar i syrisk-ortodoxa kyrkan, skriver journalisten Augin Kurt Haninke. Detta sedan arameiska företrädare nyligen har bojkottat patriarkens möten i Tyskland. En av dem försökte också läxa upp patriark Karim vid en presskonferens.

Sedan slutet av 1970-talet, då assyriska rörelsen var på stark frammarsch, har ledningen för syrisk-ortodoxa kyrkan samverkat med anti-assyriska krafter och byggt upp en rörelse som så småningom etablerat den arameiska termen som sin etniska identitet. Tongivande biskopar har spelat en avgörande roll när denna anti-rörelse har dragit nytta av kyrkans starka ställning bland folket och använt kyrkan som verktyg för sin politik att söndra-och-härska. Den arameiska falangen har alltså haft en gräddfil genom kyrkan och uppfostrat en hel generation som förnekar allt samband med assyrier, däribland ett antal munkar som idag är biskopar inom syrisk-ortodoxa kyrkan. 

Men nu har kyrkan fått en ny patriark som inte finner sig i att Guds hus ska användas av destruktiva krafter för att skapa splittring inom hans folk. Detta har han markerat redan vid sitt installationstal då han gjorde klart att kyrkans enda symbol är korset. Inga andra flaggor är tillåtna. Visserligen vajar fortfarande arameiska flaggor på vissa kyrkobyggnader, framför allt i Sverige, men patriarken verkar hålla en klar linje och då är det troligen en tidsfråga innan dessa flaggor kommer att försvinna från kyrkorummet. Det är i alla fall kontentan av den kompromisslösa linje för enighet som patriark Karim säger sig driva. Företrädare för den arameiska rörelsen är förstås obekväma med patriark Afrem I Karims påbud och visar ett tydligt missnöje mot hans inställning i frågan.

Patriarken och kyrkomötet behöver också sätta stopp för de biskopar som sprider en hätsk anti-assyrisk propaganda och öppet visar sin sympati för den arameiska falangen. En av dem är biskop Benjamin Atas i Södertälje. En annan är biskop Malke Urek i staden Adiyaman i Turkiet. Den 20 maj 2015 sände Suryoyo Sat ett liveprogram med Johny Messo, ordförande för World Council of Arameans (WCA) och Daniyel Demir, ordförande för Arameiska förbundet i Tyskland. Temat var att följa upp diskussionen på presskonferensen med patriark Afrem I Karim. I programannonsen inför sändningen hade programledaren Benjamin Bulut skrivit "Unity?" där han alltså ifrågasätter det som patriarken kallar enighet. Inga telefonsamtal från tittarna var tillåtna, men biskop Urek fick ändå komma fram per telefon och spy ut sin galla över alla inom syrisk-ortodoxa kyrkan som kallar sig assyrier. Han kallade dem heretiker och fiender till syriskheten. Hela programmet var en uppvisning i klassisk arameisk manipulation av tittarna, genom att ständigt sätta likhetstecken mellan termerna Suryoyo och Oromoyo. Alla medverkande var rörande överens om att den s k arameismen är en etnisk identitet som är odiskutabel och att patriarken därför gör fel när han kallar den arameiska rörelsen för ett vanligt parti inom vårt folk. Det enda från presskonferensen som de visade var den del där patriark Karim kommenterar den kaldeiske patriarken Louis Sakos förslag till ett samlingsbegrepp för folkets namn i KRGs konstitution och säger att han inget har att anmärka mot namnet araméer om alla parter är överens om att det kan skapa enighet bland folket i Irak.

När det gäller användandet av den arameiska flaggan i kyrkan undrade Johny Messo varför inte syrisk-ortodoxa kyrkan följer Österns assyriska kyrkas exempel som använder den assyriska flaggan i alla sammanhang inom kyrkan. Detta säger han alltså medan patriark Karim vill förbjuda alla främmande symboler i kyrkan, däribland den arameiska flaggan.

Johny Messo och Daniyel Demir har sent omsider haft ett möte med patriarken, strax innan det aktuella programmet i Suryoyo Sat skulle börja. Men under patriarkens besök i Tyskland har de initialt bojkottat hans andra möte med assyriska politiska organisationer. Enligt de rapporter vi har fått kom Johny Messo och Daniyel Demir en halvtimme försenade till mötet. Men de krävde ändå att få ett privat samtal med patriarken innan de skulle delta i mötet. Patriarken lär ha sagt att han inte har någon dold agenda och såg därför ingen anledning till ett privat samtal före mötet. Då bojkottade de arameiska företrädarna mötet och gick sin väg. En dag tidigare hade Johny Messo och Daniyel Demir markerat sitt missnöje genom att sitta kvar och inte applådera när alla andra reste sig och gav patriarken en stående ovation i den stora salen. Orsaken var att patriarken ännu en gång hade sagt att han inte vill göra skillnad mellan olika politiska grupper som verkar utanför kyrkan.

Två dagar senare höll patriark Karim en presskonferens för alla tre TV-kanaler verksamma bland syrisk-ortodoxa assyrier, nämligen Assyria TV, Suryoyo Sat och Suroyo TV. När turen kom till Suryoyo Sats representant Benjamin Bulut, försökte han läxa upp patriarken för att denne likställer araméer med assyrier. I stället för att ställa relevanta frågor argumenterade han med patriarken om vikten av att använda den arameiska termen som ett samlingsnamn för vår etniska identitet. Suryoyo (som patriarken översätter till Syriac) räcker inte som identitetsbärande term ansåg han. Här är ett utdrag ur samtalet mellan Benjamin Bulut från Suryoyo Sat och patriarken i min översättning.

Bulut: 

"När jag betraktar Ers Helighet föreställer jag mig att ni sitter på samma stol som aposteln Petrus och hans efterföljande kyrkofäder och läromästare, t ex Mor Afrem, Ignatius Nurono, Mor Severios, Mor Mikhoel Rabo... Men idag hör jag något av en patriark som sitter på den apostoliska stolen, som jag aldrig tidigare har hört. Jag kan inte säga om det är bra eller inte. Men som en son av detta folk har jag svårt att förstå hur man kan tala om partier. Jag som person kan inte förstå detta påstående. Inga partier har bildats, vare sig i den arameiska eller assyriska historien. Däremot har förbund bildats under namnet Suryoye, mestadels med bistånd från trefaldigt salige biskop Jeshu Cicek. Det är dessa förbund som har byggt dessa kyrkor. Ingen kan förneka detta. De har grundats som Suryoye. Detta folk som är Suryoyo har ett förbund och står bakom dessa kyrkobyggen... När jag säger Suryoye menar jag helt tydligt att det är synonymt med araméer, så som alla tidigare kyrkofäder har hävdat. Den senaste bland dem var patriark Mor Ignatius Zakka som i sina böcker har skrivit att ingen får skilja mellan Suryoyo och Oromoyo. Jag förmodar att Ni kan det här bättre än vi. Idag betraktas detta förbund som ett politiskt parti, vilket jag uppfattar som en kränkning. Det rör sig om ett folk, inte ett parti. Därför är det kränkande att kalla Suryoye, d v s det arameiska folket (eller assyrierna för den delen) för ett politiskt parti. Det är fel eftersom vi är ett folk. Men dessa två (syftar på assyrier och araméer, red a) har aldrig varit ett. Själv vet jag att min egen bror och jag är ett (menar att de inom den syrisk-ortodoxa kyrkan som kallar sig assyrier har fel namn, eftersom han betraktar dem som sina arameiska bröder, red a). Ers Helighet, när Ni säger "vårt folk med alla dess namn..." då är frågan: Enar man sitt folk eller splittrar det istället?"

Patriark Karim:

"Jag vill svara på dina frågor genom att börja från slutet. Jag har aldrig sagt "ett folk med alla sina namn". Jag står fast vid att folket är Suryoye, oavsett vad de kallar sig utanför kyrkan. För mig är alla Suryoye, däför att vi inom kyrkan har ett synodbeslut (november 1981, red a) som säger att "Suryoyo" ska vara namnet på kyrkan, folket och språket. När det gäller språket vet alla som kan historia att det syriska språket har arameiska som grund, inte assyriska eller akkadiska. Ingen kan förneka detta. Därför är det riktigt om patriark Zakka säger så om språket. Om din fråga gäller folkets namn har jag som privatperson en åsikt i frågan. Men som patriark har jag ett ansvar att följa det heliga kyrkomötets beslut och kyrkans linje. Utanför kyrkan förekommer olika organisationer med olika namn, oavsett om vi förnekar det eller ej. De är fria i sitt val av politisk linje eftersom de inte sorterar under kyrkans överhöghet. Vare sig vi vill eller inte är de partier (och ger exempel, red a). Vi respekterar deras val av namn på sin organisation. Men alla är välkomna som Suryoye inom kyrkans sfär. Utanför kyrkan är de fria i sin verksamhet. Däremot tillåter jag inte att någon av dessa organisationer ska göra anspråk på att representera syrisk-ortodoxa kyrkan. Olika organisationer kan hävda att de representerar folket Suryoye. Det är deras åsikt och deras rätt. Vi lever i 2000-talet. Även i våra länder har människor rätt till en sådan frihet att välja. Men jag som patriark har att ta ansvar för kyrkans organisation. Det är sant att det jag säger som patriark har inte sagts av mina föregångare eftersom vi lever i olika tidsåldrar. Det som aposteln Petrus har sagt kan inte jag upprepa, eftersom han levde i en annan tid. Inte heller kan jag upprepa det som patriark Afrem I (Afrem Barsom, red a) har sagt, för det tillhör en annan tid. Vi vet att han har deltagit i konferenser i Europa och sagt vissa saker och använt ett visst namn, men sedan ändrade han sig och började använda ett annat namn. Tiden och omständigheterna krävde det av honom. Vi måste vara finkänsliga och hitta det som förenar oss. Idag är det kyrkan som förenar detta folk. Inom kyrkan accepterar vi ingen annan benämning än Suryoyo. Utanför är var och en fri att kalla sig vad han vill. Däremot vill vi att alla parter ska samverka för sitt folks bästa och verka för en övergripande gemensam målsättning."

Av utrymmesskäl kan vi här inte översätta hela samtalet. Men i fortsättningen argumenterar Benjamin Bulut för att han omöjligt kan samverka med "sina bröder" när man bär två olika namn. Han vill som lärare i kyrkan lära sina elever att endast den arameiska termen är acceptabel. Patriarken ställer sig frågande och undrar varför Benjamin inte kan använda två namn och om han respekterar assyriernas val av benämning. Sedan föreslår patriarken att båda sidor kan använda den gemensamma termen Suryoye om det är så svårt att acceptera varandras andra namn. Patriarken påtalar det faktum att skillnaderna ofta uppstår vid översättning av termen Suryoyo till främmande språk, t ex har Aramäisch i Tyskland och Assyrian i USA varit vanliga.

För patriarken räcker det med att säga Suryoye och översätta det till Syriac på engelska, vilket han också har påtalat för armeniska kyrkoledare både i Beirut och i Armenien. Han har vid sitt besök i Jerevan den 24 april bett den armeniske patriarken att de ska översätta sin inhemska term Asori till Syriac istället för Assyrian. Från den assyriska rörelsens sida har man i regel accepterat att även termen araméer är en del av vårt folks historiska arv, men den arameiska anti-rörlesen har hittills varit kompromisslös i frågan och vägrar acceptera sitt assyriska arv. Frågan är hur länge de kan hålla på när de inte längre åtnjuter kyrkans beskydd.

Hela presskonferensen kan ses här

 


Augin Kurt Haninke
Journalist

 

läsarna kommenterar...

Aram 150616 - 21:35

@Ipad Jag behöver inte repetera mina kommentarer. Vi har konstaterat att den assyriska ideologin är byggt på lögner och inget annat. Men sen om den assyriska rörelsen har bidragit mer det är en annan femma. Jag kan erkänna att den assyriska rörelsen är väldigt vass och har gjort en hel del. Det är med stor respekt jag säger!

iPad 150610 - 09:49

Aram: Du hittar ju på nu. Du säger ju rena lögner nu. Får du betalt av någon för det här? Hur ska man hantera någon som är anonym och vräker ur sig lögner efter lögner? Inte värt min tid... Man faktum kvarstår: Arameerna är den minst produktiva falangen av den här folkgruppen för hela folkets välstånd.

Aram 150607 - 19:13

@Trött Där kom kommentaren jag vänta på. 1. Ingen behöver en akademisk bildning för att veta att de forntida assyrierna tillsammans med deras kultur dog och assimilerades. Det är faktum och ingen seriös forskare och historiker nekar påståendet. (Förutom simo parpola) 2. Läs bibeln, finns många verser som attackerar assyrierna pga deras barbaristiska beteenden. 3. Där har du verkligen satt spiken i kistan, nu attackerar Du Gud. Varför? Jo för att Om Gud finns så har assyrierna tillsammans deras kultur dött ut genom assimilering, om Gud inte finns så existerar Assyrier tillsammans med deras kultur idag. Du har motbevisat dig själv gubben.

Trött. Väldigt trött. 150604 - 14:06

Aram, den falang du tillhör är snabba med att slänga ur sig termen BEVIS utan att närmare reflektera över vad det egentligen innebär att ha bevis. Har du akademisk bildning av något slag? I sådant fall bör du känna till hur det resoneras kring vetenskapsteori och bevisning. Om du inte har akademisk bakgrund, så råder jag dig att hålla dig borta från termer om bevis. Har du bevis, frågar du. Så trött jag blir. Har du bevis på att assyrierna dog ut? Har du bevis på att Gud hatade assyrier? Har du bevis på att Gud finns? I synnerhet den sista frågan skulle vara intressant att höra ett svar på. Ja, kyrkofäderna tog klart avstånd från assyrierna och assyrisk identitet.

Aram 150603 - 22:28

@Trött väldigt trött Nu ska du inte ta upp hat till din fördel. Assyrierna dog ut, det började med deras imperium, såklart va deras imperium inte älskad, även Gud ogillade de forntida Assyrierna, de var inte ämnade att överleva så Guds profetior uppfylldes. Hat finns inte hos oss kristna, och det finns inte heller hos våra heliga kyrkofäder, så varför ta hat utan bevis till din fördel?

Aram 150603 - 22:24

@Ipad Du har isåfall ingen aning om vad du snackar om. Du börjar diskutera i mitten av problemet, om du vill veta roten av problemet börja se toppen av problemet utan på grunden. Assyrierna har alltid sen början raderat vår historia, Assyrierna har döpt Arameiskan till Assyriska, De har falsifierat/ändrat på våra kyrkofäders verk som exempelvis Mor Afrem Suryoyo och Mikhoel O rabo (suryoyo), de säger att kaldeer, mandeer, arameer, jakobiter, nestorianer och många andra är bara assyrier, de påstår att de är homogeniska assyrier, det finns fler påståenden, och de repeteras här och nu, de säger att vår patriark är "Assyrisk" patriark, Dom har varken bevis, grund eller logik i detta och därför blir dom hatade av många historiker, forskare och kyrkomedlemmar.

iPad 150601 - 08:31

Aram: Direkt någon säger ett motargument till dig säger du "Det där är assyrisk propaganda" och "att vi ljuger tills det blir sanning". Det är ju precis den syrianska/arameiska falangen sysslar med! Alla som har tittat på suroyo sat eller läst Bahro ser propagandan dagligen. Ni alla huserar i samma lokaler som styrs av samma människor. Ni är hatiska gentemot assyrier och det handlar egentligen inte om assyrier har rätt eller inte. Det handlar om att ni syrianer ska hata, förstöra och splittra för det här folket så mycket som möjligt. Ni syrianer/arameer är den minst produktiva falangen när det gäller att sträva för bättre välstånd för hela det här folket. Ni är en skam för alla kyrkofäder.

Trött. Väldigt trött. 150531 - 23:17

Det absolut värsta med den syrianska falangens anti-assyrianism är att man inte vill förknippas med assyrier, eftersom forntidens assyrier anses vara brutala barbarer. Det är dels en felaktig bild av en av världens främsta civilisationer, dels väldigt barnsligt och anti-intellektuellt att frånsäga sig sin identitet på en sådan grund. Eftersom det i övrigt är synnerligen svårt att hänga med i dina resonemang, Aram, bl.a. pga. din bristande språkkänsla och felaktiga användning av ordspråk, så låter jag denna diskussion vara över för min del.

Trött. Väldigt trött. 150531 - 23:14

Jag låter inte kyrkogubbar tillskriva min etniska tillhörighet eller min identitet i övrigt. Du får gärna sätta din tillit till diverse greker och kyrkofolk. Någonstans får man väl erkänna att forskningen går framåt. Men det verkar som att vår kyrka, inkl. den arameiska falangen är ytterst statisk och bryr sig sällan om att vara i konformitet med andra vetenskaper än det lingvistiska. Det är klart att kyrkofäderna, när de blev kristna, frånsade man sig allt som hade med de hatade assyrierna att göra. De hade inte bara låtit arameismen ta över, utan de var snarare orsaken till att assyrianism dog ut och arameismen tog över hand. Låt mig tillägga att jag aldrig förnekar mitt arameiska arv. Det är den syrianska sidan som, efter att ha förstått att syrianism knappast kan ses som ideologi och än mindre en nation, nu anammat den arameiska identiteten. Den assyriska rörelsen har dock varit tidig med detta.

oromoyena 150531 - 22:31

Varför ljuger assyrier om att språket är assyriska när det är arameiska någon skm har svar på det

Aram 150531 - 19:11

@Trött väldigt trött Identitetsförnekare? Du är blind och återigen trampar på dina tår. Om våra kyrkofäder var assyrier i början sen kyrkans start, hade våra kyrkofäder som Assyrier verkligen låtit arameismen in i kyrkan? Assyrierna har visat sin barbariska sida genom att erövra territorier och slakta människor, så det låter för enkelt att arameismen kan bara ta över assyrier vid kyrkans start. Det låter så dumt att du följer dina "lögn principer (ljug tills det blir sanning") Men tyvärr, det funkar inte :) No evidence. Du som frågade om Augin Kurt när han intervjuade Hans helighet, kolla på Assyria TV's vimeo kanal, där finns källan du e ute efter, kolla på minut 10 och framåt. Ta hand om dig .

Aram 150531 - 19:07

@Trött väldigt trött De hänvisar inte bara till våra kyrkofäder, våra kyrkofäder är bara den starkaste bevis delen, sen hänvisas det till olika grekiska historiker, bibeln (om du nu tror på den), arkeologiska fynd (från assyriska rikets kungar bevisar att arameerna (syrianerna) fanns), och många andra källor som är akademiska. 1. Ditt "Arameisk talande person" argument talar för sig själv, du följer falangernas princip återigen och försöker implementera en lögn via ditt lingua franca argument. Ja vi vet att det finns många arameisk talande som inte är arameer. Men du och dina kusiner som tillhör vår kyrka i början som splittrades för några år sen, våra kyrkofäder som i alla år har tillhört den kyrkan och skrivit vem vi är och vart vi kommer ifrån, vem ger dig rätten att neka ditt ursprung?

Trött. Väldigt trött. 150530 - 21:09

Aram, dessa akademiker du hänvisar till - med en katastrofal grammatik (universitet i obestämd form pluralis heter universitet) - är främst lingvistiker. De anammar ett sådant snävt lingvistiskt perspektiv och menar att om folket pratar arameiska måste de vara araméer. Besynnerligt och snävt. Oaktat detta, och oaktat att dessa akademiker är mycket kunnigare än jag på sitt tämligen avgränsade område (och till synes oändligt mycket kunnigare än du), så bör du ha respekt för en som är intellektuellt överlägsen i jämförelse med dig - och nej, jag syftar inte på mig själv, utan på Parpola. Jag är i sanning trött på dessa kyrkofäder du hänvisar till, dessa identitetsförnekande individer som gav upp hela sin nation till förmån för att dyrka i grottor i bergen. Banipal och Bråttom, era skramlande tunnor (tanagayat), tillåt mig uttrycka detta på ett barskt sätt: vad gaggar ni om?

Kaffekoppen 150530 - 16:00

Aram: Jag frågade om källor angående patriarkens uttalanden. Var är dina källor?

Banipal 150530 - 15:05

En riktig Assyrier följer inte Simo Parpolas nedvärderande teorier om att Assyrier började kalla sig själva för Syrier eller Syrianer. Detta är så osant, det finns inte på världskartan att en Assyrier som vars namn är så kungligt att den ska byta plats med ett tomt ord "Syrier" Syrian? Alla som påstår Parpolas teorier är syrianer och har inget med assyrianismen att göra eftersom de förstår inte assyrianismen, om de förstod det skulle dom ALDRIG ens ha de i åtanke att från ingenstans kalla sig sj för Syrier elr Syrian för att det ska stödja deras agenda (propagandisera). Lägg det i minnet du som kallar (Tror) dig själv för "Assyr"?

Aram 150530 - 14:35

Trött Ute efter bevis? Nemas problemas, du och dina väner närvara i London 2016, föreläsningar om våra förfäder, vår historia, identitet, våra kyrkofäder, vårt språk, poemer och mycket annat kommer att hållas av historiker och forskare från världens bästa universiteter. De inga Simo Parpolas där, bevis finns exakt i rummet där föreläsningarna hålls. Tyvärr är vi akademiskt accepterade men inte Assyrier, eftersom ni har ej bevis o kmr aldrig ha d, D enda ni har är Parpola och andra propagandister som verkligen tror att vi har en kontinuerlig överlevnad från assyrisk härkomst tills nu, finnen har insett att han saknar bevis för sina påståenden, därför kapar han olika ETYMOLOGISKA benämningar och försöker sammanbinda dom till Assyrians. Inga av dessa teorier har bevis i bagaget och de är inte accepterade varken historiskt eller akademiskt, utan grund kan ett hus inte byggas. Ta hand om dig. Dina väner här e red herrings, ta nt dom seriös

Bråttom 150530 - 11:38

Aram, låt henne behålla sista ordet och visa henne att du står över en trätgirig kärring. Hon läser teologi och vet om de gamla profeternas avsky för flera av de assyriska kungarna, som uppträdde precis som hon gör här. Se bara på hur hon radar upp sina nedsättande ord, som är ändamålet för hennes inlägg. Avskyn mot assyrier och allt assyriskt hon har väckt på det här forumet räcker till för hundra år framöver och blir över. Låt henne snubbla över sina egna ord som hon själv förstår knappt hälften av, och rämna med ett dån som den tomma tunnan hon är. Förhoppningsvis sitter hon inte där som moderator idag också och slänger bort motargument och publicera enbart sina spydigheter. Hujådå borde vara uppmärksam på vem de sätter där! Mycket av avskyn hon väcker riktas oförtjänt mot hujådås ledning.

shalmanezar 150530 - 11:22

Till Syriac/suryoyo, Du vet inte vad umtho är, Din umtho är lönlös som inte leder till något, Din umtho är gammaldags. Vi Assyrier pratar om riktig umhto, Ett folk Assyrier, Ett land Assyrien, En historia Assyriska, Ett område norra mesopotamien. Det finns mycket mer. Du säger samtidigt vf kan inte alla bara kalla sig Syriac osv, Vad är Syriac ? vad är det för hittepånamn ? Varför ska du neka din anrika historia som ger dig en röd tråd om vart du kmr ifrån och vem du är. Jag blir så trött på ert tänkande, Ni kmr hit och pratar om Syriac,aramé osv men ni har ingen umhto, vad är ert mål ? ni kämpar inte för ett hemland, Ni kämpar om ett namn ni vill alla ska ha och överge den riktiga Assyriska som ger en rätt till Assyrien. Ni vill bara leva och heta Syriac, Då är ni nöjda. Ni har inget att komma med, Då förstår inte varför ni pratar så högljutt !?

suryoye/syriac 150529 - 21:10

ha amo hdo umtho hdo ito ha leshono tihe suryoyotho assyrier och aramer får vi lämna tror alla skulle bli nöjda ända sättet om vi ska bli ett vi kommer sitta här och skriva och förnedra varandra i evighet vi måste acceptera detta antingen splittrar man sig på riktigt och går olika väger eller så blir vi ett och starka tillsammans vi kan bära kyrkans flagga och kalla oss suyoye/syriac det har vi gjort i 2000 år och lämna allt annat bakom oss

Trött. Väldigt trött. 150529 - 21:10

Du är alltid välkommen att presentera dina teorier och det du kallar bevis. Du får göra det så länge du vill. Det är ditt kall. Men du häller vatten på en gås. Slöseri med ditt liv. Med tanke på hur ohållbara dina argument är så är jag övertygad om att admin på denna sida kommer låta dig publicera ditt dravel hur länge som helst. Det gynnar den assyriska saken, även om det blir tröttsamt i förlängningen. Lycka till med ditt kall (eller inte)!

släpp handbromsen 150529 - 21:00

om vi har kallat oss suryoye i 2000 år och ni påstår att suryoyo kommer från othoroyo vad är ert problem då kan ni väll kalla er suryoye syrianiler syryani syriac syrianer för enligt er mening så betyder alla dom här begreppen assyrier enligt er så vad är problemet då kan vi väll lägga ner alla diskussioner om arameer och assyrier vi måste börja kalla oss syrianer/syriac/syrianiler/syryani etc vad är problemt varför gå tillbaka till gammal historia som är utdöd ingen bryr sig om gamla assyrierna och gamla aramerna det har gått flera tusen år det där är historia vakna assyrierna och aramerna sluta gå tillbaka i tiden alla folkgrupper har gått vidare vi står och bråkar om något som inte finns längre vi måste släppa på handbromsen det är till folkets fördel var inte så envisa kom överens suryoye syrianer syriac syryani

Patrioten 150529 - 19:24

Till alla ni som fortfarande dryftar vilka ni är, ni kommer att gå under och försvinna. Ni andra som vet vilka ni är men vägrar säga sanningen, ni vill bara så splittring bland vårt folk. Vår historia, vårt språk och vårt kulturarv är ETT. Vi är inte bara kristna, vi är etniskt ETT folk en nation, nämligen assyrier. Ja det finns olika benämningar beronde vilket dialekt av det assyriska/syriska språket vi talar (Assuroye/Suroye/Suryoye alt. Assuraye/Suraye/Suryaye). Vi har inte längre råd eller lyxen att diskutera våra bröder och systrar dödas i hemlandet av fienden och de gör inget åtskillnad på vilka vi är utan ser oss som ETT folk. Mitt folk förena er, annars går vi under mycket snart.

Kaffekoppen 150529 - 18:48

Aram: Kan du ge oss några källor för dina påståenden om vad patriarken har sagt om assyrier?

Aram 150529 - 15:19

@Trött väldigt trött Precis, mitt senaste inlägg är ovidkommande för just dig, de precis så du och din rörelse tränger sig igenom allt, genom att blunda för sannigen och vrida den till lögn (precis vad du har gjort nu) :). Nu när de kommer till kritan, ni kan inget göra än att repetera det ni är bra på dvs "blunda, neka, rikta hat och ljuga". Jag har postat kanske 30-40 "bevis" inlägg som trampar på dina Suryoyo -> assyr teorier, men ingen av inläggen godkänner varken Herr Nemrud eller Augin. Så fortsätt ni med era lögner, vi har bevisen på vår sida, jag kommer att fortsätta skriva mot dig och andra tills de stänger kommentat fälten eller tills de blockerar min ip adress. Jag respekterar Augin kurt för hans arbete, samt respekterar jag Nuri Kino också, de har jag även sagt till mina vänner. Lycka till med livet :)

Trött. Väldigt trött. 150529 - 14:37

Aram, ditt senaste inlägg är fullkomligt ovidkommande. Detta kan även sägas om dina inlägg i övrigt. Jag är inte Augin Kurt, och de åsikter han förfäktar står jag nödvändigtvis inte bakom. Däremot värdesätter jag hans journalistiska arbete. Jag är bara en snubbe som är väldigt trött på dig och dina gelikar. Och jag kan inte bry mig mindre om vad två kyrkogubbar har pratat om bakom lyckta dörrar. Vi är assyrier, oavsett vad armeniska historiker (vilka de nu är som du hänvisar till) anser. Om kurdiska historiker börjar kalla oss kurder, köper du det då? Och om asori betyder suryoyo, som i sin tur betyder assyrier, då är saken redan avgjord. I synnerhet om du faktiskt bläddrar i den där Atlasen jag ska köpa till dig.

Aram 150529 - 13:40

@Trött, PX Nu har även Augin Kurt intervjuat patriarken för kanske 4 dagar sen angående lite allmänna saker, sen kom augin in i de här med begreppet Asori, klart och tydligt sa patriarken att Asori har INGET med assyrier att göra detta fick vår patriark bekräftat av Armeniens patriark, deras högt uppsatta personer, samt är begreppet Asori känt för oss alla att de inte har ngt med en assyrier att göra tyvärr, det har varenda armenisk historiker skrivit. Asori=Syrian (Suryoyo), asoristants =assyrier. Nu när det där är bekräftat, folk kommer nu se hur den assyriska falangen har kapat benämningar och olagligt synonimiserat dem med assyrier. :) Så nu vill jag att du åker ner till armenien och jag vill att du skämmer ut dig där borta, och så kom även med dina falska/grundlösa teorier, jag vill även att du lär Armeniernas mest respekterade historiker, kom med din såkallade Atlas hit och dit, vi får se nu hur din naivitet appliceras.

Px 150529 - 12:44

Med, det resonemanget en del folk tar sig till så skulle aramérna vara ett imperium! Varför finns det inte en sten tillägnat de. Varför har de bosatt sig i alla assyriska platser. Varför har de inte intagit sumer innan dem kom och bosatte sig i assyriernas kärnland. Ashurayu och shuroyo är synonymer. Shuroyo har, använts av våran kyrka om sig själv. T, S, TH, och SH även om de byter plats förblir de samma innebörd även om man inte använder begynnelsen bokstaven förblir ordet samma betydelse hur många gånger ska man säga till folk

Trött. Väldigt trött. 150529 - 09:47

Till Supertomtarna-signaturen. Jag håller till viss del med dig. Det blir lite för mycket anti-syrianskt/arameiskt för min smak här på Hujådå, och då är jag relativt qashyo othuroyo. Man bör fokusera mer på att arbeta för den assyriska saken, och det finns indikationer på att det är den assyriska rörelsen som börjar bli väldigt anti (anti-kurdisk, anti-arameisk/syriansk etc.). Fel fokus, hawrone. Sedan har det inte så mycket med skillnaden mellan etnicitet och religion. Det är en nyhet för vårt folk att separera dessa två. Eller reflektera över förstnämnda. Etnicitet och religion går tyvärr väldigt mycket ihop för det assyriska folket. Det du uttrycker är kanske ett önsketänkande, hur det egentligen bör vara.

SuperTomtarna_Messo_Kurt 150529 - 00:16

Kan inte denna person argumentera för sin sak utan att kalla alla som inte håller med honom för anti-assyrier? Det skapar ju bara mer hat och frustration bland vårt folk. Den här person har befläckat Hujådos goda rykte. Naom Faiq vrider sig säkert i graven när Hujådos redaktion släpper igenom sådana personer. Tack vare denna person så besöker man inte denna sida lika ofta. Låt bli och blanda in vår kyrka i detta!! Låt den vara i fred! Den har viktigare saker att tänka på som t.ex att rädda våra bröder i MÖ! Problemet med supertomtarna Messo och Kurt är att dem borde veta bättre att etnicitet och religion är två skilda saker.

Trött. Väldigt trött. 150528 - 22:25

Till barbaren. Om du med barbarer menar att assyrierna hade ett utvecklad, civiliserat samhälle med välfungerande statsapparat som inrymde skolväsende, avancerad infrastruktur, innovativ byggnadskonst, litteratur- och filosofistudium, handelssystem och lagar, industriliknande institutioner samt en ojämförbar styrka och kompetens i militärt hänseende m.m., så har du rätt. Jag får dock känslan av att du inte känner till de forntida assyriernas historia. Din bild av assyrierna är ca 200 år gammal (och då överdriver jag inte ens), i stort baserad på bibliska utsagor som var minst sagt hatiska mot assyrierna - av förklarliga skäl. Det har dock kommit en hel del forskning sedan bibeln.

Sargon III 150528 - 22:20

Aramisterna har nu försökt att provocera assyrierna från varje vinkel de kan komma på i detta kommentarsfält. Det visar på ren desperation. Och det är ganska ironiskt med artikelns titel "En desperat antirörelse". Jag tycker att Augin bör skriva fler sånna här artiklar. Fint jobbat Augin!

Trött. Väldigt trött. 150528 - 22:17

Till mamma afrem oromoyo: Den assyriska rörelsen har alltid använt begreppet suryoyo. Även oromoyutho har varit en viktig beståndsdel i den assyriska identiteten. Vissa extrema assyrier menar att man bör gå tillbaka till roten othuroyo och använda enbart denna term, men det är ett fåtal individer. Så, ta en kopp te och lugna ned dig. Plocka upp en bok, förslagsvis om mindfulness då du tycks bli frustrerad över omständigheter som inte ens finns. Det är inte sunt.

Trött. Väldigt trött. 150528 - 22:10

Aram, påminn mig om att jag ska köpa en Atlas till dig. Det är en bok som innehåller alla världens kartor, av vilka du kan utläsa att t.ex. Spanien och Filipperna inte har något geografiskt samband. Likaså finns det ett världshav mellan Bolivia och Spanien. Och så fortsätter det. Suroye kommer emellertid från övre Mesopotamien. Dvs. Assyriens kärnland. Det etymologiska samt det geografiska sambandet visar med all önskvärd tydlighet att dagens suroye/suryoye är assyrier. Sen kan du jämföra Fiji-öarna med Kanada eller Spanien med Filippinerna om du övertygad av det. Men det är helt irrelevant för sammanhanget. Synd nu att du lagt ner så mycket tid på att leta efter etymologiska samband. Det är dock det etymologiska OCH det geografiska (bl.a) som sammantaget visar att vi är assyrier

barbarer 150528 - 21:37

assyrier var barbarer inget man ska vara stolt över

mor afrem oromoyo 150528 - 21:25

för tio år sen så förnekade ni assyrier ordet suryoyo helt plötsligt så har det blivit synonym till othoroyo kan någon förklara det här för mig om ni förnekar det då vet jag 100% att ni e fan i mig dom störtats lögnarna på den här planeten

shalmanezar 150528 - 19:15

Till Aram, bra att du erkänner ! Men i vårt fall handlar det inte om folket i Syrien är Assyrier, det handlar om ett folk som kmr från norra mesopotamien-bethnahrin alltså Assyrier, och som dessutom har sitt eget kallelse namn suroye , Suraye, suryoye vilket är en direkt översättning till Assuroye vilket vi har använt ända sen vi etablerade vårt rike för ca 4 tusen är sen. Det finns inga tvivel diskutioner om att vi inte skulle vara Assyrier.

Aram 150528 - 14:08

@troll, välsigt trött Det är helt rätt att ”Syria” etymologiskt härstammar från ”Assyria”. Det förklarar termen/namnets ursprung. Detta innebär dock inte per automatik att befolkningen i Syria/Syrien härstammar från folket i antika Assyrien. Låt mig ge dig ett par exempel; Namnet på landet Filippinerna härstammar från en kung Philip i Spanien från 1500-talet. Namnet på landet Rumänien/Romania härstammar från namnet Rom.. osv Namnet på landet Bolivia kommer från Simón Bolívar, en spansk general/politiker från 1800-talet.

shalmanezar 150528 - 05:39

Jean, Bra lär honom, Inte ens Araméiska är Arameiska.......Bråttom, Du har helt rätt men jag tror Assyrier svarar för att på något sätt lära ut till dom ignoranta och ickemedvetna Assyrierna.

Elish 150527 - 23:29

Jean: Det du säger är redan motbevisat från en stor assyrisk historiker, nu blev jag nyfiken på dina påståenden. De bara du och parpola samt andra icke trovärdiga falanger som kommer med sådana påståenden. Vilka ytterligare källor och "forskare" påstår det?

mourad 150527 - 23:04

@jean Forskarna är snarare ense om att assyriska språket inte finns och är utdött för flera tusen år sen. Nu yttrar du ren propoganda, då måste jag fråga dig vilka forskare påstår att Assyriska språket finns och att den är en vidareutveckling av akkadiskan? Vi får se vilka dessa "forskare" kan vara :)

Bråttom 150527 - 21:45

Ingen assyrier värd namnet diskuterar sitt ursprung med någon. Att göra det är tecken på osäkerhet. De som vill diskutera/ifrågasätta den assyriska etniciteten får gläfsa, tillsamman med sina professorer och uppslagsverk, tänderna ur gapet på sig så mycket de vill. Ingen rotfast assyrier svarar på sådant skällande.

Jean 150527 - 20:44

Mourad: Forskarna är ense om att det assyriska språket är en vidareutveckling av det akkadiska och sumeriska. Där finns inga konstigheter. Alla språk är dynamiska. Precis som svenskan eller tyskan är en vidareutveckling av det germanska språket. Det språket som vi talar idag är assyriska. Den enda skillnaden är att vi skriver med det arameiska/feniciska alfabetet. Vi bytte nämligen ut kilskriften mot den arameiska/feniciska skriften. Precis som svenskarna bytte ut runskriften för latin. Alla folkgrupper i Europa gick över till latin. Men de pratar inte latin för det. Självaste talspråket som vi pratar (som är kärnan i ett språk) är assyriska. Det arameiska talspråket är det som vi hör i filmen Passion of the christ. Och det pratas av de riktiga arméerna i Maloula-trakten (vilka är till majoriteten muslimer idag) i Syrien... Det är fakta.

Mourad 150527 - 18:43

Du trampar på dina tår Shalmenazar. Frågan om det fanns ett eget assyriskt språk, hävdas enligt olika litterära källor (Bra Böckers Lexikon sid. 21) att något assyriskt språk har nämligen aldrig funnits. Det språk som kallades assyriska var med all sannolikhet en systerdialekt till babyloniska (ackadeiska) som assyrierna använde fram till 800-talet, då arameiska blev det nyasyriskarikets officiella språk. Båda språken, babyloniska och så kallade assyriska är utdöda långt före århundradena före Kristifödelse.

shalmanezar 150527 - 17:28

Loho, ditt förnamn borde vara naiv och efternamn förnekelse. "Arameiska" kommer ifrån akkadiska och fenisiska. Härledes är vårt språk Assyriska vilket har sin grund i akkadiska fenisiska och slutligen arameiska. Geografiskt kmr vi från Assyrien och det kan du inte neka.

Aiken 150527 - 16:28

Sluta blanda etymologi med synonymer. D två olika koncept o två olika metoder som inte får sammanblandas konstant. D finns många folkgrupper som har mer än en benämning för att nämna få exempel Iran/Persien (båda termerna är endonyma dvs inhemska medan varianten perser är den enda som grekerna och romarna var bekanta med. Både perser och iranier helt olika varandra i både uttal och stavning men ändå syftar båda på en och samma folkgrupp). Holland/Nederländerna (synonymer utan att likna varandra), Soumi/Finland (Soumi det finska endonyma namnet på Finland medan Finland är exonym, dessa är synonymer), Baharat/Indien (Baharat endonym, Indien exnonym, synonymer), Kemet/Egyptos/Misraim (Egypten, Kemet var fornegyptiska för Egypten medan Egyptos och Misraim är exonyma namn för samma land på grekiska och hebreiska,Mesren är det arameiska namnet och Al-Masr är arabiska namnet, synonymer), och hebreer/israeliter (synonymer) för att nämna få.

Bråttom 150527 - 16:05

Ännu fler skenprofessorer och ännu fler traskukar. Eftersom Jesus, som ni har upphöjt till en Gud, var en bastard kallade judarna honom för arame (liksom alla syndare och gudlösa som kallades arame/araméer) och allt som kom att förknippas med honom, inklusive hans tal, kom att kallas arameiska. Ni stoltserar med att tala samma språk Jesus talade; alltså arameiska. Där har ni ursprunget till allt arameiskt.

loho 150527 - 15:33

@shalmenzar Hmm din naivitet funkar inte här. Att order syria deriverar från assyria är inget konstigt. De finns bevis på att de 2 helt olika folkslag och att forntida assyrier ALDRIG börjat slänga sitt kungliga namn o börja kalla sig själva för "syrians" som inte betyder ett skit för de, sen på tal om språket, en stor assyrisk historiker som heter abrohom haro bor i sverige blev konfronterat och erkände att språket inte är assyriska (akkadiska) utan arameiska, därmed funkar inte din naivitet här.

shalmanezar 150527 - 10:55

Aiken, fattar du inte att så kallade syrianer är från Assyriens kärna? Fattar du inte att suroye/Suraye är förkortning till Assuroye ? Geografiskt, språkligt och allt annat är Assyrisk, vårt språk innehåller jätte mkt akkadiska ord vilket är förståligt då Assyriska riket adopterade arameiska och den mixades med akkadiska vilket har lett till vårt bastard språk surayt/sureth!! Du är ett troll. Assyrien är ett land, assyrier är en etnicitet ett folk. Gå vidare nu och sprid ditt gift ngn annanstans.

Bråttom 150527 - 09:56

Benyamen Aziz, du förstår väl att HH inte kan tolerera ordet Asori/Ashuri efter den svettiga dusten hans kyrka fick utkämpa mot vår evige andlige fader Nestor.

Aiken 150527 - 00:49

@Troll Antingen är du en "assyr" eller en syrian-aramé. Gång på gång vill assyriska indentitetens försvarare använda etymologi som en metod för att bevisa att det arameiska-syrianska folket är assyrier. Men detta är en helt absurd och värdelös metod eftersom Harvardforskaren Wolfhart Heinrichs. Han menar att även om termen Syrians (engelska) etymologi är att söka i Assyrians (engelska) etymologi följer inte därav att folket som senare kom att kallas Syrians måste vara Assyrians/assyrier. Detta betyder inte att folket som senare kallades Syrians av grekerna måste vara assyrier. (det finns källor av bla Xenophon som gör skillnad mellan Syrians och Assyrians i hans bok Cyropaidea bok 1 i kapitel 5, se även Posidonios of Apamea som likställer Arameans och Syrians)

jony skojjar mossle o kami 150527 - 00:41

Till er SK arameer! Vilket land har erkänt er SK arameer? har UN eller FN erkänt er Sk arameer? NEJ. Om nån ska erkänna er SK ursprungsbefolkning till skrothögarna så måste ni, ha något land som ni byggt o bott i.. Men som det ser ut så har ni inte det (sorry) ni e skojjare på heltid

Bråttom 150526 - 20:23

Låt HH jobba i lugn och ro pojkar, det kan inte bli värre än vad det är. Vår existens står och faller inte med armeniernas Asori. De har förresten aldrig velat vår väl tidigare heller, så det så! Dessutom är HH en övertygad Assyrier i själ och hjärta; den lukten känner jag ända härifrån. Ställ HH jämte vilken bevingad stentjur (symbolen för den assyriska konsten) som helst i kväll och ni ska få se att SÄPO kommer att förväxla de i morgon och ta med tjuren på nästa utflykt istället. Hur ska han vara mer assyrier än så? HH måste tala kyrkans språk, förstår ni väl? Respekt! Jag tror att HH kan vara den general vi så förtvivlat behöver nu, och behövt i flera hundra år- en general som kan sätta stopp för alla strider för andras sak, och mobilisera kampen för den assyriska saken. Heja vår General med Herren assyriernas Guds välsignelse! Amen

Bråttom 150526 - 20:00

Ja du troll, du bär ju ditt eget namn så vad ska jag säga? OK, du citerar mig som du vill men du tar bort betoningen. Det sak i så fall vara vi Assyrier.... och ställer frågan till er så kallade assyrier, eller 5- öresassyrier om du föredrar det? Ni kallar er assyrier på svenska men seryoye (syrianer) istället för ashoriye/åthoroye; vad är det för en jädra humbug? Dina tusentals folk som tog emot patriarken har också tusentals olika etniska identiteter. Och att bevara något under falskt namn är precis detsamma som att utrota det. Snälla, kom inte, du och Haninke, och stör friden; när jag debatterade mot bildat folk var ni, åtminstone du, förmodligen inte födda än. Adjö!

Troll 150526 - 18:26

@Bråttom: Det var inte ett exakt citat, utan mer av innebörden av det du sa. Men om du vill ha ett citat så "Vi assyrier tror på En allsmäktig Gud, Elhad, assyriernas Gud. " Mina exempel? Du verkar ändå behöva Augins artikel och kanske några bilder till, då du verkar ha missat de tusentals personer av vårt folk som tagit emot patriarken. Angående Tomaskristna och dylikt, oavsett vilka folk som är medlemmar, så är kyrkan ändå den plats där störst andel av vårt folk samlas på över hela världen regelbundet. Det är också den plats där vi har störst chans att bevara språk, kultur och tro.

Benyamen Aziz 150526 - 13:04

Har hans destruktiva planer nått Armenian för att förstöra det Assyriska (Ashuri) namnet på vårt folk, då han be Armenier att översätta "Asori" som Armenier använder för att kalla vårt folk till Syrioyo....vilken hycklri!!!! Asori är armeniers benämnig sedan flera århundrade, t.o.m sedan det assriska riket i Ashur. Jag tycker alla patriarker från syrianska och Kaldaniska kyrkan är destruktiva och fientliga element mot det assyriska folket!

Bråttom 150526 - 11:48

Troll, varifrån har du hämtat citatet: "Vi assyrier tror så eller si"? Det har jag inte sagt någonstans i den här tråden - alltså är du representant för asstv och hujådå. Ytterligare bevis är att du tar upp Augin. Vad har han med det här att göra? Alla kan höra vad patriarken själv säger. Haninkes roll i det hela är att han förfalskar patriarkens seryoye = syrianer till assyrier, vilket inte är något hederligt uppdrag precis. Om mina exemplar kan räknas på en hands fingrar hur många är dina exemplar (och vad menar du med kyrkan som enande kraft) bland nästan 6 miljoner anhängare varav nästan 5 miljoner är indier och en miljon Tomas kristna som saknar anknytning till kyrkan geografiska bildningsområde?

Crowbar 150525 - 22:53

Odo vad gör alla kråkor här? De har öppnat ett hönshus här. Det är troligtvis en kråka med flera namn som stödjer sig själv...

Trött. Väldigt trött. 150525 - 22:44

Att armenierna översätter asori till Syrian talar än mer för assyriernas sak. Sambandet mellan suryoyo och assyrier blir tydligt. Så, tack för dina citat. Eftersom du tydligen är en citatmaskin utan mycket övrig tankeverksamhet skulle jag - i egenskap av teologiskt utbildad - vilja avråda dig att yttra dig om trosläror, eftersom din kunskap på området tycks vara ytterst bristfällig. Din bild av de forntida assyrierna som barbarer är bibeltrogen, antik. Bokstavligen faktiskt. Assyriologi som vetenskap tillkom just som en följd av utgrävningar m.m. som visade att assyrierna hade en väl utvecklad statsapparat (ekonomiskt system, infrastruktur, utbildning, religion, arkitektur, byggnadsteknik osv.); man förstod tidigt att assyrierna var mer än bara det krigiska folket som beskrevs som blodtörstiga barbarer i antikens källor. Men alla har ännu inte förstått att det finns ny kunskap, vilket visar att ditt hat är ideologiskt betingat snarare än vetenskapligt.

Trött. Väldigt trött. 150525 - 22:35

Aram. Vad vill du åstadkomma genom dina citat till otaliga fäder, gubbar och andra s.k. biased människor? Jämförelserna du gör är så ovetenskapliga att man nästan blir mörkrädd. Indians i USA vs. Indians i Indien, som bevis för att etymologi inte fungerar. Indianerna i USA kallar sig annat på sina egna språk, men när de talar engelska använder de just indians. Vi däremot har alltid kallat oss suroye/suraye (suryoye/suryaye på skriftspråk), på vårt eget språk, men det finns de haft problem med översättningen. Det är ett spegelvänt problem i förhållande till de amerikanska indianerna. Och det geografiska sambandet mellan Indien och USA finns inte; det är tusentals mil i skillnad. Medan vi suryoye kommer från övre Mesopotamien (Turabdin, Hakkari, Gozarto, Nineveh-slätten med omnejd) - exakt samma område som forna Assyriens kärnland. Sambandet är således inte endast etymologiskt utan även geografiskt.

Trött. Väldigt trött. 150525 - 22:21

Alla med någon form av intellektuell hederlighet och som någon gång försöker göra anspråk på att ha en hjärna bör acceptera följande: Vi är suroye/suraye, vilket vi i princip alltid har kallat oss. Ordet kan - med forskningens hjälp eller med hjälp av en någorlunda godtagbar slutledningsförmåga - härledas från ashurayu/asurayu (dvs. assyrier). De forntida assyrierna var emellertid inte en homogen folkgrupp och utgjordes av assyro-babylonier, araméer, judar, elamiter m.fl. Vårt tydligaste arv är framför allt det arameiska, genom språket och annat. Våra moderna tänkare har genomgående kallat oss för suryoye-othuroye-oromoye (alla begreppen är våra!). Om folk - utan sådana förmågor som jag nämnt - nämner Ashur-dyrkan, kossor, kråkor m.m., så är det folk som bör lämnas utan avseende. Denna grupp är direkt farliga och kan i princip jämföras med ISIS i det hänseendet att båda förgör vårt folk. Jag blir trött, alo jag blir trött

Troll 150525 - 20:24

Tvivlar på att måna av trollen som skriver här är assyrier. Dessa verkar starkt ogilla att Augin berättar om hur patriark Afram försöker hitta lösningar på namnkonflikten inom kyrkan. Dessa personer vill hålla oss borta från den största enande faktorn inom folket, nämligen kyrkan. @Bråttom: \\\\\\\"vi assyrier tror så eller si\\\\\\\". Tala för dig själv. De assyrier som tror på din så kallade gud kan räknas med fingrarna på en hand. Med undantag av ett fåtal personer så tror vi övriga assyrier på Jesus Kristus och på vår Gud sedan flera tusen år tillbaka. @Aiken: Lille vän, du behöver lära dig att hitta kunskap. Om du hade sökt på Google så hade du fått veta att Österns kyrka visst tror på en treenig Gud och på Jesus Kristus. Då du inte kan hitta sådan enkel fakta själv så kan du inte tas på allvar. När du har mognat lite mer och fått mer kött på benen så kan du komma tillbaka. Kramisar :)!

Johanoun 150525 - 15:25

Aiken, Aram: Äntligen ser man några som inte är rädda för att tala sanning. Där ser man hur falska den assyriska falangen är. Keep up the good work Syrian Arameans!!

Lohozir 150525 - 15:24

Hamurabi De snarare du som borde läsa artikeln måste jag säga.

aiken 150525 - 13:27

@hammurabi @assyriska assyrier Nu har is förstört i princip majoriteten av assyranismens artifakt, historiska föremål. Du som en ashur dyrkare, du har plikten att skydda din identitet. Varför åker du inte ner och strider och skyddar assyrianismen? Är det för att du inte är säker på att du är en såkallad "assyr" och att d kanske en risk att åka ner och skydda "okända historiska föremål"? Assyrier assyriska, din vackra röd tråd slutar 600 fkr. Resten är bara ren syntetiskt gjort.

Hammurabi 150525 - 10:52

Aiken: Läs den här länken och ta och begrunda ditt liv. http://sv.wikipedia.org/wiki/Projektion_%28psykologi%29

Bråttom 150525 - 10:06

Hammurabi, låt papegojorna hållas. Likt en gräshoppssvärm drar de förbi och förintas. Det är deras identitet/etnicitet, som bygger på flyktighet och gudlöshet. Nyss påstod de att deras kyrka är 2500 år gammal, så mycket kan de om sin historia. Låt de efterapa sina sprattelgubbar till professorers lögner till förintelse - svärmen har snart dragit förbi. Frågan är ställd till assyrierna som befinner sig i denna kyrka som vill utrota de: ska de stanna kvar där eller gå ur?

Assyrier Assyrien allt är Assyriska 150525 - 09:43

Till alla troll,arameer, muslimer, kurder osv. Vi är Assyrier vare sig ni gillar det lr inte, norra Mesopotamia är vår mark och land, vad ni tycker och skriver är oviktigt, man kan aldrig få en Assyrier att följa en fejk arame beduin identitet, men det går alltid att få en med beduin identitet tillbaka till Assyrier, det har jag vittnat om många gånger. Den assyriska identiteten är vacker och följer en röd tråd, det finns inget som kan rubba den.

William 150525 - 04:32

Willo de flesta av assyrierna eller "assyrierna" är utomlands, d v s har flytt från sina länder. De som är kvar är få och obetydliga. Ni så kallade assyrier utomland är inte sena med att kritisera ert folk där nere men inte fan går ni ditt och krigar för de?

Aiken 150524 - 23:54

@hammurabi Där visar du ett tecken på svaghet, vilket har inneburit hur den assyriska falangen beter/arbetar efter. Punkterna den assyriska rörelsen följer är: 1. Repetera lögnen tills den blir sanning. 2. Om lögnen inte kan bli till sanning, neka igen och förfalska dokument. 3. Om lögnen inte räcker, förstör dokument, attackera präster eller bränn lokaler för att stimulera/liva upp den assyriska falangen så att folk ska tycka synd eller att tro i det som hänt och som kan resultera i att "lögnen blir till sanning". 4. (punkten som du sitter på Hammurabi) Om allt krånglar sig och om det inte finns någon sista utväg, släng ett par hat/lögnaktiga kommentarer som attackerar fienden på ett sätt som visar att Du som lögnare har rätt och att jag som fiende har fel.. Jag är väldigt imponerad, du och hela den assyriska falangen följer principer som är framgångsrika. Men tyvärr så vinner alltid sanningen :´)

Hammurabi 150524 - 21:55

Aiken: PS. Med tanke på att du har så mkt fritid att du kan hänga på dessa forum som du inte är anhängare till påvisar att du knappast har en inkomst utöver studiebidrag. En upptagen man söker sig inte till oliktänkande nätforum och skriver flera negativa inlägg anonymt. Ds.

Hammurabi 150524 - 21:51

Aiken: Du blev ännu ju mer diffus nu. Tror du att en lista på en massa fruktlösa organisationer imponerar på någon? Du kan name-droppa alla pappersorganisationer som du vill. Det är ingen som bryr sig. Du och dina organisationer är ett piss i havet. Gå ställ upp er cirkus någon annanstans för här ger vi ingen trovärdighet till clowner.

Aiken 150524 - 20:06

@Hammurabi PS, allt har sin grund, bevis samt historisk bevis där som du kommer att se och få om du vill, så du slipper nättroller som mig som inte "har några grunder" där borta i London :) Om du inte har råd med biljetten, jag kan stå för den utan problem, de viktigt för mig att visa vem i helvete dina förfäder var. ;-)

Aiken 150524 - 20:06

@Hammurabi Jag ber om ursäkt för min diffusivitet, mina påståenden utan grund? Har du varit i dairo och läst våra stora förfäders verk samt grekernas verk och bibeln verk? Nästa år Juli 2016 (var fjärde år hålls sådana föreläsningar) kommer det hållas en stor föreläsning om vår historia, identitet, kultur, kyrka, kyrkofäder & mycket annat. Världsliga forskare, akademiker & professorer kommer att hålla föreläsningarna. Exemplar på ämnen som har förelästs för ca 4 år sen. Syriac and Semitic philology Neo-Aramaic dialects Modern Syriac Syriac Patristics Syriac liturgy Syriac theology Contemporary Syriac Christianity and western churches Syriac Christianity and Oriental churches Syriac Christianity and Islam Hagiography Chronicles and Acta Sanctorum Syriac philosophy Asceticism and monasticism Apologetic literature The Sassanid and early Arab periods Manuscripts and codicology Syriac astrology, astronomy, medicine and magic

Suryoye 150524 - 20:00

aiken - Snarare tvärtom det finns hur många historiker och forskare som helst som menar att dagens Suryoye är Assyrier sluta komma med massa lögner här inne och börja läs på istället!

Hammurabi 150524 - 18:43

aiken: Du slänger ut dig en massa påståenden helt utan grund. Du slår åt alla håll för att försöka demoralisera på detta forum. Att kulturella bevis skulle leda till att få en stat är det dummaste jag har läst på länge. Det är inte som att FN har en process som leder till en stat om man samlar bevis för en kultur. Du är verkligen ett internettroll. Fjant... Finns säkert folk i de assyriska hemmen som visar dina inlägg för sina barn och säger, "om du inte tar tag i ditt liv kommer du sluta som den här killen".

mp 150524 - 17:54

Tihe Aram

abrohom 150524 - 16:22

@bråttom Hade anhängarna i syriska kyrkan i början varit såkallade assyrier, hade det inte funnits självklara bevis på det? Men tyvärr finns de bevisen absolut inte, finns inga tecken eller indicium på det och det kommer aldrig att finnas.

aiken 150524 - 16:15

@bråttom "vi är alla assyrier" Ska jag skratta eller gråta? Assyrianismen och dess kultur började dö ut 600 fkr, ni har ingen kultur alls, ni låtsas bara som om att ni har en oavbruten assyrisk kultur de precis det som gör hela grejen så rolig. Lyssna noggrant, Ni kommer aldrig att få en egen stat (vilket är största orsaken till assyriska propagandiseringen) nåla in det på ditt huve. 1. Hade ni haft bevis hade ni redan fått en stat. 2. Ni har inga bevis och drf kommer ni aldrig kunna få en stat. 3. Assyrier är de första som tror att de har en oavbruten anslutning till de forntida assyrierna, alla historiker och professorer skrattar åt er. 4. Historien kommer ALDRIG skrivas om till er fördel, de e bara så. Ni kommer att assimileras med tiden exakt som ni gjorde för tusen år sen, assimileringen kmr att ske i form av såkallade "tanke dödandet". Kommer bli väldigt intressant :)

Simpel Armenier 150524 - 15:07

Nu börjar i vart fall Kaldéerna i Irak vakna till och börjar göra det rätta, nämligen ta upp vapen tillsammans med Shia milliserna inför slaget om Ramadi i Irak. Håll utkik efter Kataib Babylon som är en kristen millis som slåss under Shia ledda "Hashd Shabi" millisen. Jag hoppas innerligt att vi får se fler Kristna milliser göra detta kloka val. Samtliga vet att Shia är de enda i MÖ som bryr sig om Kristna

Bråttom 150524 - 14:30

Herregud! Ännu en mästare i kortspel/kortblandare! Han svävar på målet så nära så nära, men lyckas inte pricka rätt. Alla förstår att kyrkan han representerar är syrisk ortodox, men hur skrån får han folket till att vara suryoye. Vad är det som hindrar honom från att tala sanning och säga att folket är assyrier? Inte bara hans medföljande araber, utan också hans kyrkomedlemmar skulle acceptera och uppskatta det om Han själv lyckades få tummen ur och sade det. Det är synd och skam att han missar tillfället, i kraft av sin popularitet, att en gång för alla utrota roten till splittringen genom att proklamera sanningen - kyrkan är suryayto men folket är åthoroye. Ingen av falangerna kommer att ta honom på allvar, och det bestående kommer att fortbestå så fort pompan och ståtet är över. Synd men tyvärr sant.

AFF-NS 150524 - 12:22

Till Suryoye/ Kyrkan har inte alls o kommer aldrig kunna förena oss. Det jag skrev och menade var att folk borde börja bry sig mer om sin nationalism än att bry sig om döda ting som prästerskap o kyrka. Nationalismen är vår räddning om alla började framhäva nationalismen så skulle mycket bli räddat. Folk följer den som är framgångsrik o stark o mäktig och sånt kan man bara hitta hos nationalismen. Nationalismen fungerar hos andra folkslag så varför skulle den inte fungera hos oss. Titta på ryssar judar turkar serber greker. Hos greker nu börjar nationalsocialismen få fäste pga att de är radikala o du ska se hur grekerna kommer att ty sig till NS i framtiden eftersom NS står för kärleken till sitt folk o fosterland men sånt existerar inte hos oss assyrier/syrianer. Hos oss är det både tabu och fult o smutsigt att vara NS.

Bråttom 150524 - 11:25

Identitets kris, du behövde inte förnedra dig med din stamlöshet/identitetslöshet, din rasism och korta förstånd här. Ingen har bett dig läsa våra kommentarer, som du hävdar inte berör dig, men lik förbannat kommenterar de. Du vet uppenbarligen lika lite om din tvivelaktiga härkomst som det söta ignoranta nättrollet "aiken" här nere, som rapar upp det hans självutnämnda professorer stoppar i honom.

Identitets kris 150524 - 03:01

Identitets kris verkar många lida av här på detta forum... Det är obetydligt vilka ni var för 10000år sedan det viktiga är vilka är ni idag???? Idag är ni flyktingar som lever på bidrag och festar vidare... Acceptera att ni är ett dött folk oavsett vad ni kallar er.. Läs era kommentarer så kommer ni förstå värför ni existerar inte längre

Suryoye 150524 - 00:02

Assyrier-nationalsocialist - Har nationalismen förenat oss? vi alla har olika syn på nationalismen därför är vi inte enade, kyrkans medlemmar tillhör en och samma kyrka om man kollar på Syriska kyrkan så kallar sig alla Suryoye på vårt språk, om vi kollar på nationalismen kallar sig alla inom Syriska kyrkan för assyrier? kallar sig alla för syrianer? nej vi är splittrade i den frågan, sedan är inte kyrkan felfri den har stått mycket för den splittringen vi har idag det vet alla om

Assyrier-nationalsocialist 150523 - 20:48

Augin Kurt Haninke skriver så här "idag är det kyrkan som förenar folket" det här påståendet är bara nonsens eftersom om kyrkan/religionen var en förenande kraft ,varför är vi då splittrade? Skönt att jag lämnat det sjunkande skeppet och insett att det enda som kan få folket att enas under ett o samma flagg är nationalismen. religionen/kyrkan kommer aldrig nånsin bli en enande kraft och detta måste folk börja fatta någon gång.

Bråttom 150523 - 17:43

manosi, dina bevis som är bevisade är följande: likt en gräshoppssvärm drog rövarbanden fram och förstörde all kultur i sin väg. Av samtida folk, assyrier och judar, kallades de för barbarer, ökenfolk, avfällingar, gudlösa mm, som slutligen sammanfattades i araméer. På grund av det sätt han tillkom på och på grund av hans obstinata strävan att förstöra den judiska kulturen kallade judarna Jesus för arame. samma förstörelsedrift driver er dagens araméer. Samma tvivelaktiga härkomst har ni, och samma rotlöshet och envishet präglar er. Ni har professorer vid "fria universitet" det låter som en pokerförening för fåntrattar.

aiken 150523 - 17:29

@bråttom 2000 år av kristet tro och +- kyrklig historia. fortfarande du snackar bara i tomrum utan bevis. Spelar ingen roll om kyrkan är 2000 eller 1699 år gammal, den har bärt och bär fortfarande vår identitet.

Assyria 150523 - 17:05

sargis: Intressant. Men dina argument fallerar nämligen med den informationen att MUSLIMERNA i Maloula-området har kallat sig araméer i över tusen år. Hur kommer det sig att du och Suryoyo sat aldrig nämner dessa? Ni är väl landsmän med dessa muslimer om ni nu är araméer? :)

Bråttom 150523 - 16:32

aiken, nu tar du väl i, hela kyrkans historia är knappt 1700 år! När jag talar om dina kyrkofäder i en specifik fråga menar jag den nuvarande patriarken som är i Sverige idag, och hans föregångare som förespråkade samma linje. Du hade inga kyrkofäder för 2500 år sedan: Det kan jag bestämt om din historia, resten av den vill jag inte uttala mig om. Det överlåter jag åt dem vassaste professorerna.

manosi 150523 - 15:14

Bråttom, ashuraya, iwardnoyo och resterande assyrier. Vi har bevis med källor som är bevisade, men ni har inget i backluckan. Så kom inte med era falska teorier som föddes av nybörjaren simo parpola.

aiken 150523 - 15:11

@bråttom Du som lever i 2015 påstår att du vet vem våra kyrkofäder var som levde i över 2500 år sedan? Om du påstår det, spotta ut bevisen nu, jag vill ha konkreta/geniuna bevis som grundar sig på äkta fakta med källor kopplade till vår historia godkänt av de vassaste historikerna och professorer i världen som skriver om vår historia.

sargis 150523 - 15:05

@iwardnoyo @ashuraya Många tror idag att när araméerna konverterade till kristendomen så förkastade araméerna sitt gamla namn och gick över till termenSuryoye. Detta är helt fel och det finns inget som tyder på att detta stämmer. Det är redan bevisat att araméerna fortsatte att använda det arameiska namnet – Oromoye – efter att de konverterat till kristendomen. Termen Suryoye är en exonym som kom in i arameiska/syriska språket via östromerska bysantinska rikets språk grekiska. Termen Suryoye kom först in i språket under 400-talet e.kr (i samband med översättningsrörelsen i Urhoy/Edessa från grekiska till arameiska) Detta betyder att termen Arameer/Oromoye är vår endonyma/autonyma självbenämning medan termenSuryoye är en exnonym benämning som vi fick in via grekiskan.

louis 150523 - 15:03

Den assyriska nationalistiska rörelsen må våra äldre än den arameiska som nationalistisk rörelse dock är skillnaden att det arameiska namnet dyker upp kontinuerligt som en självbenämning för folket såväl som språket i flera århundraden tillbaka i vår egen litteratur som skrevs långt före 1800 talets nationalistiska strömningar efter franska revolutionens tid och därmed långt före den assyriska rörelsen ens grundades.

Varken eller 150523 - 14:34

när ska ni fanatiker på bägge sidor sluta upp med att använda kyrkan till att bråka med varandra till konflikter? sluta upp med att göra kyrkan till att handla om nationalism eftersom det är fel och ohederligt av er på bägge sidor. kyrkan/religionen skall vara neutral

Varken eller 150523 - 14:30

när det kommer till religionen och kyrkan så är jag icke-nationell där är jag neutral oavsett vad jag kallar mig eftersom kyrkan skall vara icke-nationell den ska vara neutral i det avseendet precis som Jesus Kristus välkomnade alla att följa honom oavsett etnisk tillhörighet. kyrkan o kristendomen skall vara öppen för alla den tillhör inte någon utom bara herren Jesus. däremot utanför kyrkan o religionen så är jag självklart Assyrier till min etnicitet utan tvekan och går ej att förneka eftersom historien kan inte ljuga det står hugget i sten att vi är assyrier. därför menar jag att både de som kallar sig assyrier och syrianer skall lägga undan detta tjafs om huruvida kyrkan tillhör assyrier eller syrianer.

Ashurbanipal 150523 - 12:02

William: Ännu ett internettroll på detta kommentarsfält. Jag tycker att hujådå borde införa inloggningsuppgifter för att kunna kommentera. Så att man kan få en identitet på dessa gatubarn.

Willo 150523 - 11:18

Assyrier har krigat i århundraden och försvarat sig mot barbariska turkar, kurder och araber. Att vi ens finns kvar idag är ett mirakel. Än idag har vi beväpnade män och kvinnor. 5000 beväpnade i norra Irak som väntar på att befria Ninveslätten.

Bråttom 150523 - 10:56

Nej då, aiken, som du själv har förstått så är jag inte den som försöker ändra på andra. Och jag behöver inte ljuga heller; mitt kulturarv på plats, och på alla större museer världen över talar för mig.(dubbelsvaret kom sig av försenad publicering) Vågar jag påpeka att jag kan utläsa en viss bitterhet hos dig över att dina kyrkofäder fjärmade sig från de ursprungliga rötterna? Precis som du har också jag från första början riktat mig till dem som går i din kyrka men kallar sig assyrier med frågan: Vad tänker ni nu göra, ska ni stanna hängande mittemellan som kastrater och behålla er lumplem, eller ska ni ta steget fullt ut? För som det är nu, aiken, är de inte bara en irriterande varnagel för dig/er, utan de skadar den assyriska saken kapitalt.

William 150523 - 08:39

Om ni nu är assyrier hur kommer det sig att ni är så fega? Jag menar ni flyr utomlands så fort det är krig i MÖ, var det inte så att assyrier var krigare? var är eran krigar sida? De flesta assyrir lever i diaspora. Amerikaner är amerikaner på grund av att de bor i amerika, men de har flera etniciteter. Vi kan jämföra det med er: Ni är assyrier för att ni brukade leva i assyrien men etnisk är ni inte assyrier, ni är för fega och för religiösa för att vara det. Ledsen men så är det.

Sawme 150522 - 22:51

Finns det någon som kan göra en kartläggning av vilka benämningar (på svenska) som anti-assyrierna använt under tiden i Sverige (bortsätt från att många av dem benämnde sig som assyrier i början)? Bara på rak arm kan vi räkna upp: syrier, suryoye, syriaker, syrianer (som för övrigt är hämtat från arabiskans "suryan"), araméer, syrian-araméer, syrianer(araméer), araméer(syrianer) och många fler. Seriöst, bestäm er någon gång, om inte i alla fall för er egen skull. Tacka vet jag ASSYRIER, en gång ASSYRIER, alltid ASSYRIER!

ni arameer har gjort bibeln till historiebok 150522 - 21:37

till er sk "syrianer/arameer", hur kan ni ha en president som bor i Holland o inte i sitt hemland (Syrien? Irak? Turkiet?) för han e ju trotts allt eran "presidet"? vilken ynkrygg han e..Har ni någonsin hört att en president som styr sitt folk bor i ett annat land än sitt? Tack för svar

Abrohom 150522 - 20:52

@leaveusalone those among the east-Aramean “Nestorians” who did not embrace the Catholicism remained faithful to the East-Syrian “Nestorian” Church until 19th century. In the late 19th century, we see a similar thing happening, following the example of the Catholic missionaries, “of dividing and ruling”. This time, being carried out by the Anglican missionaries, with the remaining part of the East-Syrian “Nestorians” of Hakkaria (bordering Turkey - Iraq) and Urmia (Iran), who were wrongfully identified as “Assyrians”; purely geographical and only applied to the “Nestorians”. The East-Aramean “Nestorians” prefer, since then, to call themselves “Assyrians” and try, by all means possible, to force this term onto other Aramean denominations by spreading plenty of biased information regarding the origin of our people and our language.

Abrohom 150522 - 20:50

@leave us alone When the teachings of Nestorius was rejected by the Council of Ephesus in 431; the Arameans of Persia did not reject explicitly the teachings of Nestorius and hence they soon got the heretical name “Nestorians”, as later would become clear, undeserved. This resulted in the separation between the East-Arameans of Persia and West-Arameans of Roman Empire. These Arameans “Nestorians” of the Syrian Church of the East became victims of the Western missionaries and were labeled by various exotic names with the result that they were split in various denominations. They first were designated as “Chaldeans” in 1552 by the missionaries of the Roman Catholic Church; later in 1841 they were identified as “The ten Lost tribes of Israel”, and finally due to excavations from 1843 onwards identified as “Assyrians”.

Toranaga sama. 150522 - 20:43

80+ kommentar att folk orkar med att heeeela tiden diskutera namnfrågan fan om nu ni som kallar er arameer nabateer eller något annat som dyker upp med jämna mellanrum enbart för att tillfredställa era fickor och agendor GÖR det och håll er till era Kungar historia osv ni har bahro.nu och er president att bolla me i bollhavet och ni kan även få arameiska pass av honom. ni assyrier som ska gå i den här ordfällan ge elden ingen luft så brinner det inte 1 ni kan inte rädda" era"bröder" så sluta upp 2 ni kan inte övertyga en som växt upp med annat identitet att ändra sig då ni själva intre skulle det om situationen var den omvända må hans ord gälla alla är suryoye i kyrkan utanför kalla er vad ni vill och diskutera tills ni märker att ni ägnat 100 år åt samma sak och fallit i fällan som en viss judisk person implementerade på 70 talet. mvh

Leave us alone 150522 - 20:18

Dear Arameans. We dont need you. We have a united Assyrian nation. No one can break this bond of Assyrians regardless of sect. You can stick to your Aramean ideology which was invented 30 years agp by the Baath and some bishops.

Abrohom 150522 - 19:39

@shyn The Aramean movement never began it just began to be official to those who were not learned. Our church fathers always consider themselves and ofcourse us as syrian arameans, there are solid evidence for this so dont even try to show "a bad side of the aramean movement". Now if you claim that the aramean movement began by the church (which is the legimit way) how was the assyrian movement then implemented? The assyrian movement was fabricated by mainly the brittish and iran, which is a synthetic way. :)

Assur 150522 - 18:46

Aram: Assyrierna existerade innan Jesus. Detta är obestridlig fakta. Så assyrierna kunde inte vara kristna då... Och arameérna hade fetish för att ljuga och manipulera information. Det är ingen skillnad idag.

Shyn 150522 - 18:26

La umthonoye Oromoye, idha'u eydarbo bdele u zaw'athku u d'aru lu zaw'o shariro: This how the Aramean movement begin, go to 21min: https://www.youtube.com/watch?v=Sz4LmCoJLvE

aiken 150522 - 17:28

@la oromoye Blundar för bevisen och implementerar en metod som appliceras enkelt för de som är icke lärda. Samma gamla vanliga tar assyriska falangen upp metoden "Assyriska nationen" eftersom forntida assyriernas rike var utbredd och väldigt känd idag bland författare. Men tyvärr är den hypotesen inte vad våra historiker och kyrkofäder implementerat som varken etnicitet eller identitet för vårt folk som tillhör vår heliga kyrka och dess rika historia. Du får tro på vad du vill, men försök inte assyrianisera vår och kyrkans historia! Du framstår som en riktig pajas bland historiker bara så du vet.

La oromoye 150522 - 17:03

Som sagt ta ert pick o pack till Damaskus och lev ert arameiska liv. Återigen. Den assyriska nationen är enad och utgörs av ALLA våra olika kyrkor till skillnad från ni jehovas vittnen arameer som har 25% max av syrisk ortodoxa kyrkan och det är det enda ni har.

aiken 150522 - 16:58

@bråttom Där ser man, ni följer principen "ljug tills den blir sanning" Du får vara en assyr o de skiter jag och kyrkan i. Men det du ska sätta i ditt huve är att våra kyrkofäder har aldrig sett sig själva som etniska assyrier och det kmr ingen att göra i framtiden heller. Problemet är att de finns 2 sidor av assyrianismen, den ena sidan är den du följer och den andra sidan är den som folk som är syrianer bara kallar sig sj för assyrier utan grunder. Men som sagt, kalla sig sj för assyr de inget fel. Men försök inte ändra på mitt och på kyrkans historia, och jag tror inte att du är en sån som gör det :)

Abrohom 150522 - 16:37

@la oromoye Dom flesta som kallar sig sj för assyrier har inget i bagaget som har med assyrianismen att göra tyvärr. Mina vänner de flesta kallar sig själva fö assyeier bara för att de har hört så mkt om assyrierna stora imperium eller endast för att de hejar på assyriska ff. Men som identdet kallar de sig för syrianer och inget annat. Även mor yakoub kyrkan i hovsjö befinner många som kallar sig själva föe assyrier, alltid när en represetant från tex hujada eller ngn assyrisk riksförbund kommer t kyrkan och predikar efter söndagsbönen ingen där lyssnar på de och de flesta svär åt represetanterna haha eftersom de är grunden till namnsplittringen. Assyrian må vara kändare än Syrian Aramean men det är inte ett identitets eller etnisitets syftande eftersom de finns inga konkreta "certifierade" underlag för det åtagandet.

Bråttom 150522 - 16:30

aiken, vem bryr sig om ditt och övrigas gallimatias här nedan? Vi assyrier har ingenting med era oändliga benämningar och trossatser att göra. Vi har vår egen assyriska tro, våra assyriska rötter och vårt assyriska språk. Vad ni har angår oss inte, men låt bli påtvinga oss era teorier, benämningar och religion. Ingen orkar ens läsa allt svammel ni har kladdat ner här. Ni är ett gäng intellektuella professorer. Vi däremot är enkla människor som inte behöver allt ert navelskåderi.

aiken 150522 - 16:26

@La oromoye "De flesta assyrierna är kristna" Du har nog inte närvarat i irak i deras såkallade "assyriska kyrkan", de är inte kristna tyvärr eftersom de accepterar inte treenigheten som är vår absolut heligaste symbol. Jag har inom den assyriska falangen konfronterat en hel del assyriska "professorer" och sånna som kallar sig sj för assyrier här i stockholm, inga av dessa har en assyrisk kultur i sig eller språklig kultur, alla ingår i vår heliga hito suryeyto, och med bevis har våra kyrkofäder kallat sig själva för suryoye oromoye, om du nu inte tror på våra kyrkofäder, lämna vår kyrka och börja i kyrkan i irak där kan du leva som en paganist assyr.

Assyria 150522 - 16:15

Assyrierna var det första kristna folket och armenier den första statsnationen. Abgar u Komo och Edessa var en assyrisk provins. Era arameer befann sig även då i öknen eller var utdöda. Som sagt ta ert pick och pack ifrån Turabdin, Gozarto, Ninwe om ni vill vara arameer och bosätt er i Damaskus. Vi orkar inte med fake arameer längre.

Bråttom 150522 - 16:13

Ashur, vi assyrier är inte antikristna på något sätt, och vi dyrkar inte Ashur. Däremot tillber vi Ashur Gud, Herren, vår allsmäktige Gud. Han som talade till Ashur och sade: Shmaa Ashur, Jag är Herren er Gud, Jag är En. Ni skall inga andra gudar hava jämte mig. Ni skall inte dyrka andra gudar... resten kan du läsa i Toran/Gamla Testamentet.

aiken 150522 - 16:10

@bråttom Precis, bra att du erkände en del av sanningen. Först och främst låt oss börja med våra kyrkliga förfäder. Vi kan bevisa att vår arameiska kung abgar ukomo av edessa blev kristen först av alla. Edessa är känt för att ha varit populerat av flest Arameer som majoritet. Även staden Urfa. Vi syrianer arameer (detta inkluderar de som kallar sig själva för assyrier, kaldeer, nestorianer etc.) accepterade kristendomen först, och vi kan stärka detta bevis genom att titta på våra syrianska arameiska förfäder. Drf hatar dagens assyrier vår kyrka och dess förfäder eftersom assyrier fanns inte som varken majorietet ellr minoritet elr varken som identitet (Assyria Othur etc fanns endast som geografiskt!), Forntida assyrier assimilerades bland majoriteter och det bevisar våra kyrkofäder! Återigen hatar dagens assyrier våra kyrkofäder och manipulerar deras verk och kyrkans historia!!

La oromoye 150522 - 15:34

Oj vad ni är efter som likställer religion med etnicitet. Det förklarar era maffiastrukturer i era kyrkor. De flesta assyrier är kristna. Att det finns ateister, agnostiker etc är väldigt positivt och innebär att man lämnat de primitiva strukturerna.

Bråttom 150522 - 15:24

Nåja Ashur, vi två kan vara överens om att signaturen "Assyrier" inte är någon assyrier utan en översittare utifrån. Men ursäkta mig, vi dyrkar inte Ashur, utan vi dyrkar Ashurs Gud EN, Elhad. Herren vår Gud som talade till Ashur. Shema Ashur, Jag är er Gud; Jag är En; Ni skall icke dyrka andra gudar....

Ashur 150522 - 15:08

@Assyrier Sluta propagandisera under ditt falska namn. Majorieteten av alla assyrier är Syrianer eller kaldeer och tillhör till den Syriska (Syrian) kyrkan. Dom assyrier (madenhoye) som befinner sig i irak är för de mesta kaldeer och syrianer, men de flesta av de är paganer dom är inte kristna och deras kyrka TROR inte på treenigheten. Dom följer sina paganiska ritualer och traditioner. Så om du tror att du är en "Assyr" tänk om isåfall. En riktig assyr är inte kristen, han är en Ashur dyrkare samt en anti kristen person.

Bråttom 150522 - 14:34

Helt korrekt Aram, vi är inte kristna. Vi är assyrier till både religion och nation, och det har vi varit både före och efter "syndafloden". Vi propagerar och missionerar inte. Kristendomen har påtvingat sig oss, smutskastat vårt kulturarv och tvingat oss ta avstånd från vår tidigare tro. Det vi bestämt opponerar oss emot är att detta tvång pågår. Det senaste exemplet är er andlige faders påtvingande av sig på oss i Armenien då han tvingade sitt/ert namn på oss assyrier. Vi respekterar er -och andras tro, men ni är fortfarande ute efter att utplåna oss i er religions namn.

Assyrier 150522 - 14:12

Majoriteten av assyrierna är kristna. Sen finns det ateister. Punkt.

Aram 150522 - 14:02

@iwardnoyo As i said, i posted almost 30 comments against your false theories, but admin wont release them. I just want to show you 1 video that covers all your theories. https://www.youtube.com/watch?v=1IeZOQMiIBA :)

Aram 150522 - 14:00

@Ashur Stop looking at Gilgamesh brewing tale that dates around 2500bce or 3500bce. The oldest record on file of beer is pottery from China used to store beer in... 9,000 year old beer bottles. Dogfish Head Brewery has recreated this beer using data from chemical testing done on the pottery. The chinese beer "Kui" was brewed by the ancient Chinese around the year 10000 BCE. Stop manipulate history without evidence.

Aram 150522 - 13:37

@Ashur Till och börja med, en sak ska du och många andra veta att dagens assyrier är inte kristna, de tror inte på Gud (Jesus) och de tror inte på treenigheten. Vi kan konkludera att de inte är kristna och har inget med vår kyrka att göra (Assyrian church är bara implementerat för att propagandera bland folken och inte för religösa syften!)

Bråttom 150522 - 13:17

Orom, det råder religionsfrihet och ingen hindrar dig ifrån din tro på Jesus. Vi assyrier tror på En allsmäktig Gud, Elhad, assyriernas Gud. Vi kan heller inte förstå hur kristendomen har upphöjt Jesus, till en gudom, hans okände far till helig ande och hans mor till helgon, men vi respekterar det.

Ashur 150522 - 12:49

Aram: Du har stora fel som säger att imperiet var barbariskt. Då skulle alla imperier i hela världen klassas som barbarer. Vilket de kanske är men det hör inte saken till. Assyriska imperiet var det största på sin tid och störst inom vetenskapen. Man uppfann bland annat metersystemet, de 360 graderna, de hängande trädgårdarna som var assyriskt och inte babylonskt, öl, stridsvagnen, osv. Man gav alla sina medborgare frihet så länge de underkastade sig konungen.

Aram 150522 - 12:34

@orom skilj Alla vet att det assyriska imperiet var kanske det största imperiet under sina tider. Självklart okkupera de många olika städer, länder osv. Forntida assyrierna klassas som barbarer, de plundrade, våldtog, mördade barn och familjer, brände ihjäl spädbarn, de hade en fetisch o de va att döda & plundra. Ingen som bodde bland assyrierna tålde deras sätt att bete sig, inte ens gud tålde assyeierna, därför uppfyllde gud sin profetia, i hans egna ord sa han att assyrierna ska utplånas från grunden. 612-600fkr samlade kaldeerna, Medeerna, och små stammar från arameerna en arme och utplånade assyrierna. Assyeierna blev en minoritet. (Med tiden assimilera de bland kaldeer, arameer och många andra majorieter) Därför klassar folk felaktigt assyrian som nationalitet, eftersom deras imperium va så stor och utbredd.

Till Aram 150522 - 11:41

Vi alla vet att du är David Dag. Hur orkar du ens med dig själv?

Asuroye-Suroye-Suryoye 150522 - 10:32

Aram - Du är ett troll alla forskare och historiker erkänner att Syrien är från Assyrien kan du inte ens erkänna detta, varför ens föra en diskussion med dig? Assyrier kallades för Syrier och detta har flera historiker redan nämnt så vad är ditt problem? sluta förneka och leva i mörkret även patriarken erkänner nu detta och han ser oss inte som "arameer" enbart just därför har Messo och de andra på syrianska sat flippat över.. länge leve vår nation Assyrien!

Orom skilj på nation och religion 150522 - 10:05

"(...) The term Assyrian is one single unity. The approach of this oneness of all Assyrians regardless of their religious adherence, is through the avenue of blood, and through the majesty of common memories. Religion is a faith acquired and is changeable. Nationality is one's flesh and blood; it is his total nature. Even death cannot undo this.” – David B. Perley, Assyrian-American nationalist and philosopher. 1898 - 1979 AD

Px 150522 - 09:50

If you want, to have the English translation. first push on the english flag in assyriatv then A desperate anti motion ... Vad ska man översätta assyrier man skall väl vara ärlig. Om man försöker hålla tillbaka en lögn Suryoye betyder assyrier det skall man inte behöva en utbildning för.

GilgameshGabriel 150522 - 03:58

Myakro Augin Kurt Haninke, if it's possible can you please provide English version of "En desperat anti-rörelse" your article.

Orom 150522 - 03:23

Helt sjukt hur vissa här i kommentarsfältet förespråkar återgång till hedniska gudar och väljer nationalism/assyrianism före Jesus. Vår etnicitet och religion går hand i hand, det är tack vare kristendomen vi behållit vår etnicitet, religion, språk och kultur.

Shloro 150522 - 01:57

Putte liten del av vårt folk har lyckats hjärntvätta folket genom kyrkan av just skurkarna de har helt enkelt ändrat förfalskat på allting olika benämningar av namn och gamla skrifter ,namn på föreningar osv ,,Dessa skurkar gjorde pengar och de gör det till och med idag de bryr sig inte om annat än pengar df också du som nekar att vi är en och samma folk alltså som säger sig att var syrian sidan idag är Lost . df också märker du säkert att ingenting fungerar hos er sida

Arboyo från Qamishli i Assyrien. 150521 - 23:49

Länge leve den Assyriska nationen. Vi ska resa oss, Gud kommer börja hjälpa oss när vi alla är Assyrier, Gud säger i bibeln att vi Assyrier ska resa oss, vi är hans hantverk.

Aram 150521 - 23:29

@Så är det Det finns olika teorier angåenden deriveringen av "Syria", ordet sägs derivera från Assyria men det är endast etymologiskt. Ska du använda X och Y använd din teori på indianerna i usa eftersom dom kallar sig själva för "indians" men ordet deriverar från "indians" i indien. Så etymologi funkar inte kära du.

Top 150521 - 22:47

Sometimes i think its better for us as Assyrians to split totally from the arameans. We cant keep fighting these illiterates internally and fight the KRG, Turkey and so on externally regarding the occupation of lands, Seyfo and Simele. The Arameans only goal is to destroy Assyrianism. They have nothing else while we fight on all areas..

Aram 150521 - 22:32

Till o med er doktor Assad Assad erkände på Suryoyo sat att suroyo betyder assyrier och att Syrien betyder Assyrien (har det inspelat).

så är det. 150521 - 22:25

Till Aram: Du skrev "Syria = Assyria teorin är bevisat falsk. Det är snarare tvärtom..." Vad är det för skillnad på Syria = Assyria och Assyria = Syria? Du säger ju att det är tvärtom. Men allt som är på sidorna mellan ekvivalenstecknet är ju det samma. x = y är samma sak som y = x... Trolla på något annat forum istället för att dra en massa lösryckte citat från någon dammig bok skriven av någon som troligen aldrig har kysst en kvinna i sitt liv.

Iwardnoyo 150521 - 22:11

Del 4 Hur kommer det sig att när Mor Addai var i Urhoy så nämnde han att befolkningen där dyrkade bl.a. gudarna Bel och Nabu? Båda dessa gudar var av mesopotamisk religion, dvs assyrisk. Ifall befolkningen var araméer vore det logiska att befolkningen dyrkade t.ex. \"Baal\" och inte \"Bel\".

Iwardnoyo 150521 - 22:10

Del 3 Förövrigt är dagens dialekter av vårt språk östarameiska dialekter. Skillnaden mellan de västarameiska och östarameiska dialekterna är att de västarameiska dialekterna är betydligt mer rena och härstammar direkt från de arameiska stammarna. Medan de östarameiska dialekterna härstammar från den assyriska imperialistiska arameiskan som pratades inom Assyriens gränser och innehar ett akkadiskt substratum. När Nineveh föll, och den assyriska armen flydde till Harran - hur kom det sig att befolkningen i Turo d\'Izlo allierade sig med den assyriska armen och attackerade de babyloniska/mediska trupperna när de var påväg till Harran? Är det konstigt att vad oromoyo-grabbarna kallar för \"araméer\" valde att sida sig med Assyrierna, och inte deras \"befriare\" babylonierna? Det var mer troligt att befolkningen i Tur Abdin identifierade sig som assyrier, och därför attackerade den babyloniska armen.

Iwardnoyo 150521 - 22:10

Del 2 Och ja, det är fullt godtagbart att kalla vårt språk för assyriska, även ifall det härstammar från det arameiska språket till större delen. Varför undrar ni? Jo, för att vi benämner språket som Surayt, vilket översätts direkt till assyriska, även ifall det inte är klassisk assyriska (akkadiska), fattar ni? Även hos forntidens assyrier såg vi detta - de forntida assyrierna pratade visserligen akkadiska, men de kallade inte själva språket för akkadiska, utan de kallade det endast för Assuritu. Detta medan dom endast kallade den babyloniska dialekten för akkadiska! Intressant.

Iwardnoyo 150521 - 22:09

Det var inte förrän vid romerska tider som ordet \\\"Syrien\\\" endast kom att användas för det område ligger i Levanten. Herodotus var ett klart undantag bland grekiska författare som skiljde på orden Syrien och Assyrien rent geografiskt, vilket kan läsas här: https://books.google.co.uk/books?id=UhVfijsPxOMC&pg=PA94&hl=sv#v=onepage&q&f=false Som sagt, det är ett belagd lingvistiskt faktum att ordet Suroyo är deriverad från Assurayu. Faktum är att \\\"A\\\":et redan ska ha tappats vid ny-assyriska tider, d.v.s. till Surayu. Detta enligt Parpola, som lärd assyriolog och flytande i akkadiska skriften får anses som en \\\"relativt\\\" trovärdig källa, eller vad säger Messo och grabbarna?

Mike 150521 - 21:43

Lägg ner med namntjatet. Det finns citat som säger det ena och citat som säger det andra. Imorgon kommer aramerna att länka till biskopens tv-intervju som säger att vi är aramer som "bevis". Vi är assyrier och dessa blinda kommer aldrig att förstå det.

Shalom 150521 - 21:39

90 % av alla forskare är enade i vårt assyriska ursprung. Om ni vill vara arameiska nomader varsågod flytta från Assyrien och bosätt er i Syriens öknar. De enda arameerna (riktiga inte plast arameer som är assyrier) är folket i Maaloula.

Ashame 150521 - 21:33

Im ashamed how some Assyrians so badly want to be nomadic Arameans from the deserts of Syria. The evidence are clear. Our people have always lived in the Assyrian heartlands. We only form a majority in the heart of Assyria i.e the Nineveh Plains. We have called ourselves Suraye since before the empire fell. The A before Suraye did actually fall because we adapted Aramaic (which we spread to the world, not the Arameans). The falling of the initial A is normal in Aramaic, for example Akhol becomes khol etc. Our language is Assyrian (Surayt). We know the ancient Assyrians called their language Surayt when they adapted Aramaic and Asurayt when they spoke Akkadian. The time has come to erase the 30 year old Aramean ideology. Assyrians come from all churches. Arameans come only from one. Wake up peasants and embrace your own true Assyrian (Suroyo) identity.

Anter 150521 - 21:24

De helt sjukt hur assyrier manipulerar information och försöker anpassa det till deras agenda. Vi har sett det år efter år. Utöver manipulation, AINA.org måste vara assyriernas cancer, dom tyckte att de va bra att deras patriark dog. Helt sjukt!! Snart kommer det att ta slut!

så är det. 150521 - 21:19

ondern: Du behöver inte dö. Skratta måttligt. Men vad är din poäng med ditt utlägg? Slutsats?

Bråttom 150521 - 21:06

O Herre vår Gud, assyriernas Gud, Elhad; varför har du begåvat oss med så mycket onödig kunskap? Förbarma dig äntligen över oss; vänd ditt ansikte till oss, rentvå oss från denna språkförbistringen och visa oss vägen tillbaka till Dig; barmhärtige allsmäktige Gud, Elhad, assyriernas Gud, vi ber Dig.

Ondern 150521 - 20:49

@Melek Angående Cineköy: Monumentet är tvåspråkigt fenicisk-luvisk där beskriver en lokal kung den assyriska kungen som en moder och en far till honom. Där återges assyrierna som ashurim på feniciska medan assyrierna kallades sura eller suri på det indoeuropeiska språket luviska som su. Båda språken är idag utdöda för det andra finns inget underlag för att bevisa att Suroyo eller suraya på tur abdins centrals nyarameiska och sureth dialekten av östlig nyarameiska som felaktigt kallas ashuri och kaldani på arabiska i folkmun idag Rollinger skrev aldrig suraya och ashurim utan ashurim och sura eller suri Dessutom är monumentet från 800- talet f.kr. Simo Parpola hans argument var enbart baserat på grammatik på akkadiska och enbart att Ashurs namn stavats Shur men hänvisar inte till en enda källa där Ashuraryu stavats shurayu eller ens surayu

Ondern 150521 - 20:28

Simono var tidskriften Gilgamesh’s redaktör mellan 1952-1963 i Teheran i Iran. Under själva tidskriftens titel Gilgamesh skrev han på sureth ”Mghalta sipreta blishana (A)suraya Swadaya” (magazine literature in the (As)syrian spoken language). Han skrev även en grammatik bok på talspråket Sureth som heter “Turas Mamla grammatiqi b-lishana (a)suraya Swadaya” (Correct speech grammar on the (as)syrian spoken vernacular). Senare har även andra assyriska nationalister fram till idag följt dessas fotspår. Dock stavar vissa termen Suraya (pl. Suraye) utan bokstaven Alap/Olaf. Här kan insjkutas att försök även gjorts att stava Suryoyo/Suryaya med ett A med linea occultans (mbatlono) av bla malfono Polos Denkha i Linköping.

Ondern 150521 - 20:28

Sluta manipulera historien Melek. Och till \"så är det\", skriften är Arameiska men språket är \"Assyriska\", detta måste vara årets skämt jag dör av garv. Den äldsta bevarade källan där man stavat Suraya (plural Suraye) med A. är daterad till 1897 skriven av en viss Mirza Masrouf Khan Karam (1862-1943). Karam var en man influerad av den assyriska nationalistiska ideologin under sin tid. Han stavade Suraye med A i tidskriften “Za(h)rire d-Bahra” (Zarire d-Bahro) Hans artikel heter “Malkuta d-Aturaye yan d-(A)suraye men haqiyat qaddishta wantike d-Ninwe”. Karam menade att Suraye stavas med A med linea occultans (mbatlono/Mbatlana på arameiska). Vilket betyder att bokstaven Alap (Olaf) är där men uttalas inte. En person som följde Karams fotspår var Nimrod Simono (1908-2004). Fortsättning följer

Aram 150521 - 20:24

@Melek But Syria and Syrian are the Greek versions, not of Assyria, but of Aram and Aramean….in the bible, when the Greek translation was made, the terms Syria and Syrian replaced Aram and Aramean….but Assyria and Assyrians remained. Why? If they really meant the same thing why did the bible make a distinction…why was there an Aram (Syria) side by side with an Assyria? If it was in Greek, and the Greeks are to be blamed for this usage, why did the Greek bible go on, with the “A” intact, calling the Assyrians, “Assyrians” and not Syrians…where in the Greek translation does it call Ashurbanipal a “Syrian” king? Why was Syrians used only for the people of Aram and later for the Arameans of geographical Assyria?

Aram 150521 - 20:24

@melek “The designations Syria and Syrian were derived from Greek usage long before Christianity. When the Greeks became better acquainted with the Near East, especially after Alexander The Great overthrew the Achaemenian empire in the 4th century B.C., they restricted the name Syria to the lands west of the Euphrates.” Now why, if Suraye “always” really meant Ashuraye was only the land of the Arameans, in and around Damascus, called Syria and remain Syria all these centuries….why didn’t that name also embrace Mesopotamia, or Iraq rather? It’s odd that the name of the actual homeland of the Assyrians would lose that designation, while the lands of the Arameans would keep it, with the “Lost A”.

Aram 150521 - 20:23

@melek The Greeks get blamed for this. Their language, it is claimed, always loses the first “A” in words…but in the words of every other language they come in contact with? Did they call Adonis “Donis”? Was Pallas Athena known by her own people as Pallas Thena? That’s a singular way for this group of people, who are so lauded in every field of knowledge to behave. But would the descendants of the Assyrians themselves have adopted this usage…and why? Why did they start referring to themselves as Suraye instead of maintaining their pride as Ashuraye, or Atouraye? And when have there ever been Asuryoyos, that were rendered Suryoyos, thanks to their original and later lost “A”?

Aram 150521 - 20:20

@Melek In other words the term Assyrian is from a linguistic perspective occupied and reserved for a language that has been dead for the last 2500 years or so. This in turn, means that it was the mother-tongue of the ancient Assyrians. And can therefore not be applied for another language that is still living and spoken today, namely Aramaic. Which in turn has a reserved name for it Aramaic or Syriac, (turoyo/turabdinyo = Central Neo-Aramaic also called Western Neo-Syriac, Sureth = Eastern and/or Northeastern Neo-Aramaic also known as Easten Neo-Syriac, kthobonoyo = Edessan Aramaic also known as [classical] Syriac). Some Assyrian minded persons believe that we still speak the same Assyrian as the ancient Assyrians did. While others have even claimed that Aramaic was renamed Assyrian or Assyrian Aramaic by the ancient Assyrians. There is in fact no evidence for such a claim at all.

Så är det. 150521 - 20:19

Patriarken har fel. Språket är assyriska. Skriften är dock arameisk. På samma sätt som svenskarna pratar svenska men skriver på latin.

Aram 150521 - 20:15

@melek These are two different names for the same Church of the East. The term "Assyrian" was added to the (Syrian) Church of the East in 1975 after the assassination of the Patriarch Mar Eshai Shamun XXIII. Regarding this assassination; professor John Joseph says,, The District Attorney further argued that one of the motives in the killing was Assyrian nationalism; he tried to prove that the Assyrian Universal Alliance (AUA) was involved in the assassination!

Myaqro 150521 - 19:48

Assyrians had Adiabene, Asorestan, Edessa and so on. Our people still say Ashur from Turo dIzlo when we say God in conversations. Open your eyes Arameans. You have been brainwashed to believe you are nomads from Damascus. Assyrians are one nation, we gather people in all our churches this is unity. 98% of Arameans are from the SOC where you are also a minority.

Melek 150521 - 19:45

Patriarken mördades inte av namnkonflikten, missat att läsa historian bakom? Julius Cicek kanske dödades av arameer eller maffian. Vilken arameisk historia? Vårt folk har alltid kallat sig suryoye/suroye som betyder assyrier. Läs vetenskapartiklar. Som Cineköystenen. Jesus talade ett västarameiska språk. Dagens assyrier talar assyriska (sureth/surayt = asurayt) som är ett östarameiskt språk. Eller menar du att danskar talar germanska?

Aram 150521 - 19:39

4. They use geographical arguments which historians doesnt accept to show the false continuation ethnicity of the assyrians after 612-600bc and these have been proven false. For example they say look at the map it sais \"Asoristan\" and hence assyrians lived there (or the argument could be used to say \"Asoristan = Assyrians\"), This is more than false, Āsōristān, in Aramaic called Bēṯ Aramāyē (Land of the Arameans), was largely identical with the old country of Babylonia.

Aram 150521 - 19:39

@Suryoye I have read that article, Hanna Hajjar and John Hajjar and the rest of their family are anti-christians, they do not believe in God. Their articles are not critically analyzed bythemselves, they contain no relevant sources at all. They just spit out propoganda just like all other assyrians do. For example Hanna Hajjar and John Hajjar claim that the language is Assyrian (This is not true, here you can see their idiotism). 2 they claim that the aramean king Abgar UKomo was Assyrian (He was not, there is no evidence at all, pure propoganda), 3. they falsify say that Asori means Assyrian (This is utmost FALSE and its proven false! and once again you can see their idiotism, asorestants\'i in Armenian is Assyrian, Asori is Syrian, for example great Armenian authors write \"Mor Aphrem Asori\" Mor Afrem the Syrian.)

Mike 150521 - 19:22

Till Orhur, jo de gör dem. Just nu är det mer på suryoyo sat.

Suryoye 150521 - 19:15

Aram - John Joseph, Messo, Assad are all anti-assyrians and they all know and you also know that assyrians were known as syrians and that syria is from assyria I have already shown you 3 different greek-roman historians.. asuroye-suroye-suryoye we are all from the Assyrian nation and we are suryoye (assyrians) please read this article everything is in their for you to understand the difference! http://www.assyrians.n.nu/1

Othr 150521 - 19:05

Melek & Assuroye Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Vem mördade sin patriark för att propagandera det assyriska namnet i österns kyrka? ASSYRIERNA & Assyrian Universal Alliance (AUA) Vem tyckte att de va bra att "Assyriernas" patriark dog? AINA.ORG OCH ASSYRIERNA Vem manipulerar Syrianerna Arameernas historia? ASSYRIERNA Vem manipulerar det Arameiska språket? ASSYRIERNA Vem påstår att Jesus talade Assyriska? ASSYRIERNA Vem påstår att språket "Assyriska" som har varit utdött i 2500 år talas idag av de som kallar sig själva för assyrier (Suryoye madenhoye)? ASSYRIERNA Vem ljuger och propaganderar idag mest? ASSYRIERNA Vad heter vår kyrka sen dag 1? SYRIANSKA SURYEYTO (SYRIAC CHURCH) Vad heter vårt språk? ARAMAIC SYRIAC Varför kan inte assyrierna acceptera detta? FÖR ATT DET INTE MATCHAR DERAS AGENDA!

Melek 150521 - 18:34

Bahro och arameerna går ut i deras mediakanal SAT och har propagerat i kyrkorna i trettio år mot den assyriska sidan. Det vi gör är att visa deras lögner och ideologi som byggts på hat.

Assuroye 150521 - 18:24

Johnny Messo och ALLA hans kumpaner borde polisanmälas och ställas inför tysk domstol ! Såna här pratkvarnar ska sitta bakom galler där dem kan grumla för sig själva långt bort från politiken ! Ito Suryeyto u amoo Suryoyo Othuroyo kommer aldrig att kunna utvecklas och dra åt samma håll så länge dessa människor får fortsätta sprida sina lögner i det fria ! Så som Halef Halef åkte in bakom galler vill vi se dem tyska myndigheterna granska Johnny Messo och hans kumpaner för diverse bedrägerier och bidragsbrott i tyskland !

Aram 150521 - 17:56

@suryoyo ..... "When the Greeks became better acquainted with the Near East, especially after Alexander the Great overthrew the Achaemenian empire in the 4th century B.C., and then the Greeks and Romans ruled the region for centuries, they restricted the name Syria to the lands west of the Euphrates. During the 3rd century B.C., when the Hebrew bible was translated into the Greek Septuagint for the use of the Hellenized Jews of Alexandria, the terms Aramean and Aramaic of the Hebrew Bible were translated into 'Syrian' and 'the Syrian tongue' respectively."

aram 150521 - 17:56

John Joseph, Assyria and Syria: Synonyms? page 37 "FIRST: WESTERN USAGE OF 'SYRIA' AND 'ASSYRIA': There was a time when the West [the Greeks], not fully familiar with the Near East, did not differentiate between Syria and Assyria, especially when the Assyrians were still in power. But as early as the fifth century B.C., about two centuries after the fall of Nineveh, Herodotus very clearly differentiated between the two terms and regions. Randolph Helm’s researches show that Herodotus “conscientiously” and “consistently” distinguished the names Syria and Assyria and used them independently of each other." page 38 "page he even speaks of “the long-accepted statement of Herodotus (7.63) that the Greeks called Assyrians by the name Syrian without initial a-.” On the following page he notes that Herodotus “may represent a turning point” in the separation of the two terms."

Aram 150521 - 17:50

@Suryoye Yes its true that Assyrian empire conquered Damascus at 700bc, in fact Assyrias main goal was to conquer all middlea east and the rest of the world, they conquered chaldeans, arameans, babylonians and many more. But even if they conquered arameans or chaldeans, they never died out and let alone their culture and language never died out to. 100 year after the Assyrians conquered damascus, chaldeans and medes eliminated assyria once for all at 612-600bc (Assyrians last king and empire Senharib was routed 609bc). The people inside assyria was chaldeans, arameans and ofcourse assyrians (The bible sais that the assyrian king imported more than 120.000 arameans chaldeans babylonians etc into assyria when assyria conquered Damascus at 700bc. Well assyria conquered many parts but they never assyrianized them, and no one would ever accept assyrianism because assyrians were archenemies of god and all hated assyrians back then because they were barbarians.

Bråttom 150521 - 17:34

Tugget går på för fullt och de brådskande signalerna når inte fram. Eller är det så att förslaget är helt ointressant? I så fall finns alternativet att vi återvänder till vår gamla assyriska religion, tron på En, alldeles vår egen, allsmäktig Gud, Elhad. Inga profeter, mödrar eller heliga ändor. Denna vår ursprungliga religion utövas idag endast av våra ättlingar, judarna, som nästan har lagt sin monopol på. Men också i det här fallet bär den enbart det assyriska namnet. Och beteckningen "kyrka" kanske måste också bytas ut. Det sista, men på intet sätt sämre alternativt är Islam, som ligger mycket närmare vår gamla religion än kristendomen. Till och med ateismen är bättre än den nuvarande situationen: med dubbellemmen av lump

Othur 150521 - 17:26

Jag tycker att assyrierna och Hujådå är mer hatiska mot syrianerna/araméerna än vad dom är mot oss assyrier. Bahro publicerar i princip aldrig sådanahär artiklar om Hujådå eller assyriska grupper men däremot har Hujådå och assyrierna gjort det flertal gånger. Alla vet att det är assyrier som ligger bakom smutskastning av Sankt Afrem kyrkan och om biskopen Benjamin osv.

:) 150521 - 17:23

"Om din fråga gäller folkets namn har jag som privatperson en åsikt i frågan." Patriarken som privatperson åsikt är arameiskt eftersom det har han kallat sig själv för innan blev vald till patriark (ex. under en intervju med ett amerikanskt tv-kanal). Men som officiell patriark vill han nog inte exkludera assyrierna och säger därför bara "suryoyo".

Suryoye 150521 - 16:38

The term Syrian was also applied to ancient arameans because they lived also in Assyria.. the difference between aramean and assyrian: assyrians lived mainly in beth-nahrain and arameans mainly in the levant understand the difference! link: http://www.assyrians.n.nu/1

Suryoye 150521 - 16:23

Aram - 3) In the first century prior to the dawn of Christianity, the geographer Strabo (64 BC-21 AD) confirms Herodotus’ statement by writing that; "When those who have written histories about the Syrian empire say that the Medes were overthrown by the Persians and the Syrians by the Medes, they mean by the Syrians no other people than those who built the royal palaces in Ninus (Nineveh); and of these Syrians, Ninus was the man who founded Ninus, in Aturia (Assyria) and his wife, Semiramis, was the woman who succeeded her husband"... Now, the city of Ninus was wiped out immediately after the overthrow of the Syrians. It was much greater than Babylon, and was situated in the plain of Aturia. Although the mention of Ninus as having founded Assyria is inaccurate, as is the claim that Semiramis was his wife, the salient point in Strabo's statement is the recognition that the Greek term Syria historically meant Assyria

Suryoye 150521 - 16:22

Aram - The term Syria and Syrians was applied to Assyria and Assyrians and the name derives from Assyria.. Fact: 1) Writing in the 5th century BC, Herodotus stated that Syria was originally the Greek name for the distinct Mesopotamian land of Assyria, and that those called Syrians by the Greeks were called Assyrians by themselves and in the East.. 2) Justinus, the Roman historian wrote in 300 AD: The Assyrians, who are afterwards called Syrians, held their empire thirteen hundred years.. //fortsättning följer//

SURYOYE 150521 - 16:12

http://www.bibeln.se/las/uppslagsdel/a/aram Aramean only exist as a languster spoken by assyrians PLEase read. Google translate IF you must.

Aram 150521 - 15:25

And this is exactly the reason that some of these terrorists have nestled themselves within the church councils and other organs of our nation and fool the people by screaming from the housetops saying “We are Syrians (Suryoye)”. Because many people are so backwards, they have no slightest idea of the intentions of these top swindlers who are infiltrated within the nation of which some of them even have been involved with recruitment and are responsible for killings. After all, when they say “We are Syrians (Suryoye in Aramaic)”, they automatically mean “Assyrians”. :)

Aram 150521 - 15:24

Because according to this theory the Greeks could not speak out “Assyrians” owing the aforementioned character in their alphabet, they omitted the letter “A” and finally the name “Assyrians” was abbreviated to “Syrioi/Syrians”. What is consequence of this? Well, the fallen Arameans who call themselves “Assyrians” have exalted this theory to a god. Because by means of this theory you can “Assyrianize” all the Arameans. What you do is just to put back the preposition – A (the “lost” character) and you mould everything to your will. Thus: before “Syrians” you put back the “lost” A and you get “Assyrians”, before Syriac you put back the lost “A” and you get “Assyriac” etc.. etc.. //fortsättning följer//

Aram 150521 - 15:23

The name Syrian was never applied to the ancient Assyrians. Even if the word derives from Assyria. The name Syrian was applied synonym to the Arameans, its written in the bible and other great historian and church fathers accept that. They began to use the name Syrian after the Arameans firstly acceptet christianity. The hole thing in question deals with the theory which became known as the “lost A” theory. This theory sounds like this: the word “Syria” is abbreviation of “Assyria”. This abbreviation became into being, we are told, because the Greek alphabet does not contain a character which in English by approach sounds like “Sh”. In Turkish is this letter “Ş”, the corresponding sound in Aramaic would be the character Shin (ܫ letter 21) (In Aramaic however, Ashur is not spoken as “Sh” but as Athur, “th”). //Fortsättning följer//

Aram 150521 - 15:22

1. Bibeln skriver: The terms "Syria" and "Syrians" are used in two senses in the Bible. In the Old Testament they are uniformly "Aram," "Aramaean," while in the New Testament they are used in a wider and more indefinite sense (Mt 4:24; Acts 15:23; 18:18; Gal 1:21). 2. Ett exempel av många Arameiska generalen Naaman i gamla testamentet kallades för "Naaman the Aramean" i nya testamentet kallades han för "Naaman the Syrian" Kings bible 5:1 3. Asori har aldrig översatts till "Assyrian" utan till Syrian. Detta kan bevisas genom att läsa Armeniska författare som bekräftar det! Men moderna assyrier har manipulerat benämningen utan källor/bevis!!

Bråttom 150521 - 15:08

Det är som sagt bråttom, han anländer i morgon, och inga representanter träder fram och förmedlar ställningstagande. Om vi utgår från Suryoye och Aram som legitima representanter innebär det att trätan och livet med två lemmar av lump kommer att fortsätta. Det är inget banbrytande med att en planta med djupa rötter har större motståndskraft - rent allmänt och utan filosofiska detaljer. Det finns en assyrisk kyrka, som t.o. m tillåter den assyriska flaggan i kyrkosalen. Vad hindrar alla som kallar sig assyrier ifrån att ansluta sig till denna kyrka och slippa dubbelbenämningar och trätor i framtiden? Det har visat sig att en fortsatt existens med alla dessa namn har skämt ut alla och allas aktiviteter, inte minst allt hallå om seyfo och filmen om detta som nära nog har orsakat ett inbördeskrig mellan två familjer.

Suryoye 150521 - 14:56

Aram - Bevisa oss alla vart Assyria = Syria synonym är falsk? den teorin är snarare erkänd av alla forskare och historiker det är bara Messo som säger annat ni lyssnar på en person som är en fanatiker och som försöker attackera och köpslå vår älskade Syriska Patriark Karim ;)

Iwardnoyo 150521 - 14:55

Aram// Har du kört copypaste från närmsta haramé-propaganda sida? Det är ett belagd lingvistiskt faktum att Suroyo är deriverad från ordet Assurayu, oavsett vad hobbyforskarna Assad och Kifo säger.

Aram 150521 - 14:23

Syria = Assyria teorin är bevisat falsk. Det är snarare tvärtom, den assyriska rörelsen är skapad för att motverka den Syrianska Arameiska rörelsen och dess historia. Våra kyrkofäder har alltid kallat sig själva för suryoye oromoye medans ni såkallade assyrier inte har 1 enda bevis på en fortsatt assyrisk rörelse efter 612-600fkr, De forntida assyrierna assimilierades som alla andra imperialistiska riken. Assyria Othur osv har alltid använts som geografiska argument och inte som etniska. Därför finns det ingen kyrka i början som hette \"Assyrian church\" utan Syrian Church, eftersom forntida assyrierna smälte bland andra majoriteter. Men men moderna assyrier mördade sin egen patriark för att sedan tvinga den andra att lägga \"Assyrian church\" på Syriska österns kyrka. Vår Arameiska kung Abgar UKomo va den första som accepterade kristendomen. Vart var assyrierna då?

Stefan 150521 - 13:35

"U kahjifo ko kothu khajifo, u yaquro ko kothu yaquro khud ruhe". Citat från Holo Malke som passar väl in på Augins artiklar. Tack för att du står upp för sanningen;; todi sagi!

Suryoye 150521 - 13:19

We Suryoye are Assyrians and we love our Assyrian nation! Tihe Suryoye Tihe Ignatius Aphrem II

Bråttom 150521 - 12:13

Alla som har sett frågestunden har förstått att patriarken är antiassyrier. Det är högst troligt/100% säkert att araméerna kommer att vända honom ryggen och bilda sig en egen kyrka med egen patriark, eller vad det är de kommer att kalla honom/henne för. De/vi/ni som här kallas för assyrier inom den syrisk ortodoxa kyrkan, hur ska ni agera? Denna fråga är avgörande och av absolut största vikt vid denna gynnsamma tidpunkt, och därför måste avgöras innan patriarken anländer här.

ASHURAYA!!! 150521 - 11:19

För mig Suryoyo/suroyo,suryaya/suraya är lika med Assyrian/Assyrier/Assyriska. Ordet Surith som används av öst-Assyrier = Syriska/Syriac,en benämning för språket. Ashuriter/Ashurites skulle vara den exakta förmedling till ett 100%ig översättning till Ashuraye. Den som vill fortsätta vara "Homeless" får gärna kalla sig en Araméer som är beduiner enligt historiska bevis och som forfarande visar sig ha samma insikt. Hur man än vänder och vrider på processen så hamnar man till slut ändå hos gud, begynnelsen, "The initial" God it self, Assur!!!

Tihe 150521 - 10:47

Tawdi elokh Augin o tawdi li fateryarkho al d kityo shariro.