Publicerad: 2015-06-03

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Assyriska delegater till fredskonferensen i Paris

Splittringens pris

BÖCKER De historiska dokument om kampen för ett fritt Assyrien som utgetts i en ny bok är av stort intresse, skriver Svante Lundgren i sin recension.

Jan Beṯ-Şawoce har gjort det igen: grävt fram högintressanta dokument från början av 1900-talet, låtit översätta dem till svenska och publicerat dem. Utgångspunkten är tidskriften L'Action Assyro-Chaldéenne (Den assyro-kaldeiska aktionen) som utgavs i Beirut. Men artiklar från den utgör en mindre del av innehållet i Den assyro-kaldeiska aktionen III. Det mesta utgörs av andra historiska dokument från samma tidsperiod. 

Här finns dokument som beskriver de hamidiska massakrerna i mitten av 1890-talet, situationen i Tur Abdin 1913 samt folkmordet i Mardin 1915. Och mycket annat. Det hela är inte alltid lättillgängligt. Vissa officiella dokument är skrivna på byråkratspråk och innehåller långa listor över invånarantal och antal själamässor. Men den som bortser från det och tar till sig innehållet blir rikligt belönad. För den som forskar kring dessa frågor är boken helt nödvändig.

Ett av dokumenten i boken är den dagbok från fredskonferensen i Paris 1919-20 som major A.K. Yusuf förde. I den får man följa med hur de olika assyriska delegationerna till fredskonferensen intensivt arbetade för att lyfta fram assyriernas sak. Yusuf underströk att det "var en nationell och inte religiös fråga att HELA ASSYRIEN KRÄVER ATT BLI FRITT". Han fick stor sympati för sin sak, bland andra av den brittiske historikern Arnold Toynbee, som bidragit till att dokumentera övergreppen under Seyfo, samt av de armeniska delegaterna vilka alla "uttryckte sitt stöd och önskade att även deras systernation, assyrierna, skulle slippa det turkiska oket."

Men internt var assyrierna splittrade. "Ingen enighet, ingen harmoni", suckade Yusuf. Och konflikten gällde - då liksom nu - bland annat namnfrågan. De allra flesta assyriska delegaterna enades om att kräva ett fritt Assyrien för det assyro-kaldeiska folket. Men den protestantiska pastorn Joel Werda, bosatt i USA men härstammande från Urmia, vägrade acceptera den formuleringen. Han ville att man skulle tala om det assyriska folket. Denna splittring ledde, föga överraskande, till minskad slagkraft i arbetet. Yusuf klagade på att han inte fick tillgång till en del dokument, eftersom vissa kolleger inte var villiga att dela med sig av dem. Också annars förekom det tvister och splittring. Yusuf konstaterade att delegaterna från Urmia "alltid tycktes fälla otrevliga kommentarer om varandra".

Förutom splittringen var, enligt Yusuf, det allvarligaste problem för assyrierna bristen på en informationsbyrå. På grund av det kunde assyrierna inte föra fram sin sak så effektivt som man kunde önska. Assyriernas krav var att deras historiska hemland inte skulle delas utan bli fritt men under ett europeiskt mandat. Förhoppningarna grusades: britter och fransmän delade på det mesta, vissa delar gavs till Turkiet och snart hade britterna introducerat en arabisk härskare i Irak.

A.K.Yusuf formulerar lärdomen från fredskonferensen på följande sätt: "Assyrierna måste enas, lägga religiösa fördomar åt sidan och enas under en nationell flagga."

 

Den assyro-kaldeiska aktionen III & Turkiet och Transkaukasien av Generalmajor James G. Harbord. Redaktör: Jan Beṯ-Şawoce. Översättning: Ann Hällström, Ingvar Rydberg, Ulf Björklund och Lennart Simonsson. Bokförlaget Nsibin 2015. 354 s.

Boken kan köpas här.

 

Svante Lundgren

 

läsarna kommenterar...

Jan Beṯ-Şawoce 150616 - 14:07

Aẖnone w Aẖwoṯo, qamayto qrawu u kṯowo, ẖzawu mën hawi w mën lawi? Bëṯër hawu ray, fëkër,... qay nafëq šëwole qum dah hadome b gawe dah hayyat. B hawxa šëwole d maẖtina nëqţo l nëqošo latyo kayiso. Kobëc d huwelan iqoro l kul fëkër, bëṯër u kritik ţurenale b gawe dë kritik, yacni qay, ema, aydarbo, mën, xëlofe,.... hani mayko bdalle w aṯën? Sidayna ţrowe atik bu nëqošo, lašan d ëmminale, ha hanoyo u kritik.

Werda 150612 - 14:32

Ashur, med informationskanal menar jag ett medium som förenar alla assyrier i hela världen så att man kan utbyta tankar och idéer. Jag har exempelvis för 4 månader sedan föreslagit både hujådå och asstv att tona ned snacket om seyfo och istället arbeta för att assyrierna ska få byta Nineveslätten i Irak och Gozarto i Syrien mot Gazaremsan och västbanken i Israel. Det skulle lösa både den assyriska och- den palestinska frågan och dessutom skapa långvarig och stabil fred i regionen, vilket både Israel och USA säger sig vilja ha. Men ingenting i den vägen har gjorts! Gagget om seyfo pågick för fullt och kvävde allt annat; till den grad att t.o.m. HH ägnar dyrbar tid åt det när assyrierna i hemlandet sover i parker och ruckel.

Px 150609 - 09:50

Vi kommer, alltid att vara ASSYRIER jag förväntar mig ingentingt av kyrkan, aramèer syrianer kaldier. De vill väl bara förvirra oss

Werda 150608 - 16:39

Du behöver inte redogöra för hela historien Enlil, det räcker med att du talar om var du själv står så man vet varthän opinionen lutar, men som du ser så finns det inget intresse för frågan vilket rimligtvis tyder på att folk inte är förberedda ifall det uppstår en chans i morgon. Tillfället kommer som tjuven om natten. ashur, det räcker med gnabbet om vem som gjorde vad, jag vill bara veta varthän det lutar idag. Px, och vad heter ni på natten, ifall tillfället/tjuven väcker dig ur din Törnrosa sömn? men vad ska tjuven begära av dig, när hujådå och asstv och varenda organisation är så helt genomruttna. Efter Öcalans rådgivares framträdande på asstv (Ibrahim nånting) har jag på allvar börjat fundera vandra i Barzanis fotspår.

hohoho 150607 - 18:37

Ashuraya! Vem är den där jonny messo? Jag själv har aldrig hört talas om honom..Berätta gärna om honom tack

Enlil 150607 - 16:11

Werda: Det är inte så enkelt. Enighet är bra om det inte sker på bekostnad av framgång. Problemet är assyrierna har lagt för mycket (ensidig) energi på enighet (tex. denna tidning namn betyder "enighet") på bekostnad av andra viktiga frågor. Och det är det som är problemet - att det finns en risk att man lägger tid och energi på enighet på bekostnad av andra frågor. Det bästa scenariot vore att alla falanger vore enade och arbetade för samma mål. Men folk har grävt ned sig i skyttegravar.

Px 150607 - 11:47

Internationellt ska, vi heta assyrier,, på vårat språk nationellt kan vi heta ahlamu araméer kaldeer suryoyo.

ashur 150607 - 08:45

Werda, vem/vilka har skapat splittringen tror du? kan det vara "rå"syrianer/arameeri sverige/tyskland eller "rå" kaldeer detroit som gjort bibeln till historiebok

Werda 150606 - 13:37

Inläggen tyder på stor splittring, som verkar vara större än under Yusuf och Werdas tid. Vilka är för Werda-linjen och vilka är för Yusuf-linjen? Tala ur skägget folk! Inga vargar kommer att äta upp er eller moderatorn om ni delar med er ståndpunkt.

Ashuraya 150606 - 02:01

syrianer/arameer har inte gjort nåt i varken irak eller syrien? varför? jo för finns inge syrianer/arameer. syrianer/arameer har en president som heter jonny messo? varför åker han inte ner om han e presidnet med kulor? nej det går inte för han är rädd för att råassyrier örfila honom som en kyckling. den dagen eran jonny messo till presidet besöker ninwe eller khabour som en man då lovar jag er att jag byter identitet

Sipya 150605 - 22:08

Roligt att du tar upp Palmyra när 200+ människor är kidnappade från Khabour. Palmyra är inte vårt kulturarv (även om det såklart borde skyddas pga att det är en kulturskatt från förr). Demonstrationer i Sverige har Assyriska organisationer också haft. Det finns inget värde av sådana IMO. Medan Syrianska organisationer varit tysta, har Assyriska lobbat överallt, haft möten med toppolitiker i EU, USA och Ryssland. Det du misslyckas att förstå är att det är skrivet i Irakiska lagen att ursprungsbefolkningen har rätt till självstyre dvs. assyrier, inte kristna. Detta är något som håller på att träda i kraft, NPU har blivit en del av Irakiska armén, Imad Youkhanna är medlem i defense council, Zowaa har möten med Al-Abadi...

Till Sipya 150605 - 11:12

Till Sipya innan du frågar vad Syrianer gjort för Nineveh och Khabour så borde du ställa dig frågan vad har assyriska organisationer gjort eller rapporterat om Palmyra? Med detta inlägg vill jag inte säga att Syrianer inte gjort något för Nineveh eller Khabour, man har i demostrationer och skrivelser till bland annat FN krävt att Ninveslätten ska bli en KRISTEN frizon oavsett vad man kallar sig,

Sipya 150604 - 21:52

Medan du talar om en "enighet" vars möjlighet endast existerar i en fantasivärld, existerar enighet bland assyrier från syrisk-ortodoxa kyrkan, österns assyriska och kaldeiska kyrkan. Vi jobbar stenhårt men i det tysta på att vårt folk ska ha det bra därnere. Mvh, kha suryaya atoraya, khona mn kulle suryoye

Sipya 150604 - 21:50

Tih: Syrianer (araméer) har absolut ingen verklig makt att åstadkomma något bra, deras representanter är upptagna med att förstöra endast. Assyriska kulturskatter försöker de beteckna som arameiska, men detta är inte viktigt i nuläget. Det som hänt i Khabour, Nineveh, vad har syrianer gjort? En kille ringde till och med Suryoyo Sat och klagade för att de var överraskande tysta kring ISIS-invasionen av Khabour... Assyriska organisationer har arbetat dag och natt för att hjälpa folket hemma, skapa miliser, lobba för hjälp och stöd. NPU med 600 män och flera tusen beredda, GPF nyligen startat. Möten med politiker, Washington, Ryssland, etc. Kolla bara vad Assyrian Church of the East Relief Organization lyckats åstadkomma: https://www.facebook.com/theacero.org/photos/pcb.434181176760964/434180623427686/?type=1&theater

Werda 150604 - 20:45

Så allt snack om "assyrisk rörelse" är alltså snack?

bahro o messo= ding ding värld på heltid 150604 - 19:21

tih/ va? du e hjärntvättad till tårna genom dina religiösa och dina sk "politiker som inte gjort ett skvatt vad jag vet eller har jag fel? så snälla berätta för mig vad dina sk wca med skojaren messo gjort o lika så dina skojar politiker, så att jag ska bli impad. mina assyriska bröder i irak har vi eget parti zoowa o egen militär som står upp för folket, i usa har vi assyrier som sitter i kongressen o australien likadant som står upp för assyrierna. du vet att assyrierna räckt ut handen till dina kära syrianer/arameer som ni nobbat, det kallar jag fega menniskor som gömmer sig i europa o leker allan med ER

Tih? 150604 - 13:05

Syrianerna är inte inkluderande utan väldigt sekteristiska, kolla Örebro monumentet där man fast ville visa oss som olika folk... Det enda rätta namnet för vårt folk är det vi kallar oss på vårt språk, ASSYRIER (Suroye). Vi är en majoritet bland vårt folk. Hela österns kyrka kallar sig assyrier. En stor del av syrisk-ortodoxa kyrkan är assyrier, likaså kaldeiska kyrkan. Det är enighet och så man bygger en nation. TIll skillnad från sekteristiska namn som syrian och kalde ensamt som enbart gynnar våra fiender.

Iwardnoyo 150604 - 12:31

"Syriansk" inkludering existerar endast på papper. Hitta mig 10 "råsyrianer" från Tälje som anser att östassyrier ("irakier" som dem kallas av dem) vara samma folk som dem och likvärdiga, då håller jag käft.

Ashur 150604 - 12:30

werda: Varför har du fått för dig att man måste svara på ditt inlägg? Och vad menar du med "informationskanal"?

Assyrisk-Nationalsocialist 150604 - 12:29

Tih eller så sitter företrädarna för alla grupper syrianer kaldeer och assyrier och på flera möten för dialog och enande tills man nått fram till en lösning där alla är lika nöjda o belåtna. Man måste kunna ge o ta mötas halva vägen endast då kan vi nå fram till en lösning. Man måste ha ett öppet sinne och sluta upp med att vara envis och egoistisk. Våra företrädarna måste måste göra detta för folkets skull eftersom ett enande skulle gynna dessa ledare också. Splittring skadar oss allihop eftersom ett splittrat folk är lätt att söndra o härska och precis detta har turkar araber o kurder utnyttjat.

kom 150604 - 12:25

tih: För det första: Syrianerna/araméerna har bara pappersorganisationer rent politiskt vilka skickar brev till andra organisationer. Sedan säger de: "titta! De har svarat på våra krav" (men inte gett efter). Rent kyrkligt har de många anhängare. Men kyrkan har inte nationen i sitt intresse så det är irrelevant. Dessutom har det uppdagats att just den syrianska kyrkan har stulit pengar från staten. För det andra: Du skrev: "Syrianerna (araméerna) gör motsatsen till assyrierna, de inkluderar." Syrianer får hjärtattack bara de hör ordet assyrier. Och om de inkluderar någon så är det alla förutom just assyrierna. Börja inte trolla här. För det tredje: Syrianerna har inget att bidra med rent politiskt eller diplomatiskt... Dubbelnamnet är bara provisoriskt. Men vi måste diversifiera oss. Syrianerna har som sagt inte bidragit med något för folket förutom splittring.

Werda 150604 - 12:17

Så alla ni, förutom assyrierna, kämpar för att maroniterna ska kasta av sig den arabiska identiteten - som de antagit långt innan någon av er antagit sin nuvarande identitet i trots mot den assyriska- och inkludera de i er folkgrupp? Mycket hedrande kamp! Men vem skrån är er folkgrupp, vad heter den och vad vill den? Har du läst recensionen, har du läst min frågeställning, tih? Du har sagt ännu mindre än de föregående två, kom igen tala ur skägget.

tih 150604 - 11:15

Dubbelnamnet är enda sättet för att enas och bli slagkraftigare. Genom att endast kalla sig assyrier exkluderar vi syrianer (araméer) och kaldéer. Assyrierna själva utgör inte majoriteten av vårt folk. Vill man ha religiöst och politiskt stöd så måste man enas. Syrianerna (araméerna) är politiskt starka (inte minst i Europa och Israel) genom WCA och religiöst starka genom kyrkan. Kaldéerna lika så men främst i USA. Endast genom att enas kan vi bli starka. Assyriska nationalister som förespråkar hat och splittring från den syrianska och kaldeiska gruppen är ett större hot mot vårt folk och våra intressen. Syrianerna (araméerna) gör motsatsen till assyrierna, de inkluderar. De inkluderar även maroniterna till vår folkgrupp och kämpar för att maroniternas syrianska nationalism ska väckas och kasta bort den arabiska identiteten de tagit.

Werda 150604 - 10:22

Nå, ni har varken sagt bu eller bä, Ashur och A.N! Var står ni, och alla andra assyrier, idag?

Ashur 150604 - 09:49

Det är ju bl.a. därför ADO bildades på 50-talet. För att vi skulle ha ett nationalistiskt tänk bland folket. Men vi var inte redo då och vi är inte redo idag. Det ploppar upp ett assyriskt parti varannan månad med samma stadgar som ADO... Gabriel Afram är en av många starka ledare som vi som folk har jagat bort. Och jag förstår honom. Vem vill leda ett folk som motarbetar en?

Assyrisk-nationalsocialist 150604 - 00:43

tänk att jag alltid haft rätt och nu får jag det tom bekräftat att nationalismen är och förblir vårt folks räddning. "Assyrierna måste enas, lägga religiösa fördomar åt sidan och enas under en nationell flagga." den dagen vi enas under ett flagg så finns ingenting som kan stoppa oss och religionen är verkligen inte den enande kraften som vi hade hoppats på. visste ni förresten att Bashar Al Assad styr Syrien tillsammans med arabiska Nationalsocialister? kolla upp det så får ni se eller titta här http://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Social_Nationalist_Party

Werda 150603 - 16:57

Och där står vi än idag, "På västfronten inget nytt" kan man säga. "Historien upprepar sig", men förutom allt negativt detta innebär innehåller det också ett positivt inslag nämligen att det erbjuder också nya chanser. Låt oss anta att vi är mitt uppe i en sådan chans, som beskrivs i recensionen ovan, då uppstår genast två viktiga frågor: Har vi en någorlunda fungerande informationskanal idag? Vilken sida överväger idag -Yusuf eller Werda? Själv står jag på Werda-sidan av det enkla skälet att man inte kan enas under ett dubbelnamn, det skulle bli lika löjeväckande och resultatlöst idag som det blev då.