Publicerad: 2016-01-11

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
ANB Sat och Assyria TV fördjupar sitt samarbete.

Assyria-TV blir satellitsänd

VÄRLDEN Genom ett samarbete med ANB Sat kan man nu se Assyria TV:s program också på satellit-TV i Australien och Mellanöstern.

- Samarbetet med ANB Sat lyfter Assyria-TV till helt nya höjder, säger redaktören Dikran Ego. Nu kan vi nå så gott som alla assyrier i världen med våra program.

ANB Sat (Assyrian National Broadcasting) är en amerikansk-assyrisk TV-kanal som redan länge sänt på satellit i USA. Idag gör man det också i Australien, Nya Zeeland och Mellanöstern. I Mellanöstern är det satelliten Nilesat som sänder signalen. Dessutom gör man det just nu i två månader på prov även i Europa och Nordafrika via satelliten Hotbird.

ANB Sat har nu erbjudit sig att sända Assyria TV:s program på sin kanal. Redan tidigare har kanalerna gjort samsändningar, men nu kommer samarbetet att intensifieras.

- ANB Sats grundare Ninos Ternian och jag träffades i Berlin i maj, berättar Dikran Ego. Han gillade det vi gör; menade att våra program håller hög nivå både innehållsmässigt och tekniskt. Vi har samma syn på det journalistiska arbetet, på hur man ska göra program. Varken de eller vi kör någon enskild persons eller grupps agenda utan har folkets intresse som enda riktmärke.

Hur ska man gå till väga om man vill se ANB Sats kanal och därmed också Assyria TV:s program på TV?

- Det gäller först att ha satellit-TV. Sen tar man reda på vilken frekvens som ANB Sat sänder på i den del av världen där man bor. Uppgifter om detta finns på vår hemsida och på vår Facebooksida. Man söker upp den frekvensen och uppdaterar sin kanallista. Sen är det bara att titta.

Det mesta som sänds på kanalen kommer från ANB Sat. Men alltid då och då sänds program som Assyria-TV producerat.

- Vi kommer att informera om när våra program kan ses på kanalen. Vi går alltid ut på förhand och berättar om vilken tidpunkt våra program sänds.

Kommer man framöver att också kunna se alla era program på webben som tidigare?

- Ja, vi sänder på webben precis som vi alltid gjort. Det här nya samarbetet kring satellit-TV ändrar ingenting på det. Glädjande är också att våra tittarsiffror på webben fortsätter öka. 

Vad betyder det här för Assyria TV?

- Det tar oss till helt nya höjder, förklarar Dikran Ego. Vi är tacksamma till ANB Sat för detta. Att sända per satellit kostar mycket pengar, men vi får möjlighet att vara med på detta sätt utan några som helst kostnader för oss. Det här är en unik möjlighet för den assyriska rörelsen. Jag vill uppmana alla assyriska organisationer att ta vara på detta tillfälle att verkligen nå ut till det assyriska folket.


Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Sharrokin 160118 - 23:10

@Fråga: du är patetisk, frågan är om du själv är en sann assyrier. Sådana som du förstör mer än bygger det du själv kallar för det sista av den assyriska nationen. Det enda som kan ena oss i Guds namn är ASHUR. Låt oss därför samlas!

Fråga 160118 - 10:17

Om du verkligen vurmar för det assyriska ska du själv propagera för att detta "samarbete" skall omedelbart avbrytas. Och det av skäl som kultur -och identitetsvård. Gårdagens ANB sats åhörare hörde enbart namnet Atoraya om sig och använde endast det namnet om sig själva. Idag får de höra namnet suryoye tio gånger fler än Atoraya, och börjar redan använda det själva, tyvärr. Fortsätter det här vansinnet, "samarbetet", är benämningen Atoraya ett minne blott inom 30-50 år, så stor är reklamens makt. Men vem babblar jag för, FA? Du har aldrig visat tecken på några djupare insikter, utan upprepar enbart de ord som har klistrats fast på dig. Avbryt detta vansinne och rensa era hemsidor från varandras klotter/program! Det får bli min sista förmaning om detta.

Free Assyria 160117 - 20:53

till Fråga, din osmakliga kommentar har fortfarande inget med nyheten att göra. På alla sätt och vis är vi ett o samma folk o kommer alltid att förbli och vi assyrier kommer alltid att befrämja detta. Sedan finns det o har funnits främmande finger (i nästan allt vi vill skapa) som förstör och som inte tål att erkänna vårt folk, speciellt den assyriska falangen. De vill att vi ska separera och sluta existera, hoppas att du inte sympatiserar med sådana krafter! Patriarken har tagit många bra steg jämfört med företrädare. Ingen är fullkomlig och samtliga måste visa tolerans mot varandra. Tihe ANB o AssyriaTv!

Fråga 160117 - 11:43

FA, patriarken Afrem Karim är det störta hotet mot den "assyriska identiteten" inte den suryoyanska som ni tillhör. Ingen, och på långa vägar inte ens kurderna, har försvagat den assyriska nationen som den syrisk ortodoxa kyrkan, med samtliga sina ledare från begynnelsen till dags dato. Varför är sanningen så svårsmält för er suryoye? Ni kan komma med motargument, men att bara blåneka och förtiga löser faktiskt ingenting. Kan hålla med om att detta för en del verkar osmakligt i denna stund som råder, men alla bör åtminstone få höra att denna frågan är så mycket viktigare och så mycket större än det som just nu pågår i Arra D´Awahatan. Naturligtvis är ovan redan överenskommet och den som har historisk förankring gråter pga vad som väntar.

Free Assyria 160116 - 15:22

Till OAA, skriver om saker som inte har med nyheten att göra och till Fråga, som förtalar Patriarken. Vad får ni av att kommentera utan budskap? Ovan är redan överenskommet mellan assyriska organisationerna, så på assyriska; hato mon shik e'becho?

Fråga 160113 - 10:13

OAA, det håller inte i praktiken hur många teorier du än radar upp! Vid förhandlingsborden har det hänt mer än tusen gånger att era egna förrått er och omintetgjort avgörande förhandlingar på nationell och internationell nivå med att avslöja: "Inbördes Kallar vi oss suryoye och aldrig assyrier därför att vår högste ledare, patriarken, förbjuder oss det, och därför vill vi inte kännas vid Assyrierna/Atoraye." Ni får naturligtvis fortsätta göra denna onödiga patetiska översättningen i era hjärnor varje gång ni läser ordet, men snälla låt ANB Sat som med stolthet över sitt ursprung kallar sig Atoraya vara i fred! Besudla och förstör inte också det sista av den assyriska nationen!

Mike 160113 - 06:28

Assuroye,no they will continue on the web and use some hours to have them broadcasted on the sat

Assuroye 160112 - 18:22

So does this mean you are going to stop broadcasting on the Web and in the furture only broadcast on Satelite ? Or will both be available in the future ?

Othur/Assur/Ashur 160112 - 17:24

Till "fråga". Assyria TV kompromissar inte kring benämningen på svenska, engelska och andra västerländska språk. Där är det assyrier och Assyrians som gäller. På vårt språk använder man ofta "suryoye/othuroye", som synonymer. Båda översätts alltså till assyrier på svenska och Assyrians på engelska. Bland väst-assyrierna är den inhemska benämningen "suryoye" vanligast, vilket är en utvecklad version av "assuroye". Bland öst-assyrierna är det soraye/atoraye som är vanligast. Alla versioner av de inhemska benämningarna, suroye, suraye, suryoye, othuroye, atoraye, ashuroye, ashuraye, assuroye, assuraye etc, är bara olika sätt att uttala det assyriska namnet på.

Fråga 160112 - 14:01

ANB Sats samtliga medarbetare talare samstämigt och uteslutande i det Assyriska namnet, Atoraye, och har det som beteckning på nationen, språket, kulturen, skriften och historien. Medan asstv talar uteslutet i suryoyernas namn och har dubbel och trippel beteckningar på nationen, språket och allt annat. Frågan är: Vilka överenskommelser har det slutits mellan kanalerna kring detta?

Hammurabi BarAsmar 160111 - 17:40

Detta är en efterlängtad nyhet och förhoppningsvis blir den inte bara ett provprojekt, utan den blir en verklighet som många assyrier inklusive jag har begärt för länge sedan. Man kan inte mer än en staka gång sitta framför datorn och titta på TV, i alla fall inte hela familjen. Dessutom finns det inte så många bland de assyrier som är över 50 och 60 år gamla som har datakunskap. Jag önskar alla assyriska institutioner inklusive Assyria TV all lycka och personligen är jag bered att göra mitt bästa med det lilla jag kan.