Publicerad: 2016-01-30

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Enheduanna var världens första kända författare. Nu söks nya skribenter till assyrisk tidskrift. Foto: Enheduanna Publishing

Ny assyrisk kulturtidskrift

KULTUR I vår börjar en ny assyrisk kulturtidskrift att utkomma. Redaktionen tar gärna emot bidrag av skribenter från båda dialekterna.

Tidskriften är inte bara assyrisk på så sätt att texterna handlar om assyriska teman, utan den utkommer på assyriska. Bakom initiativet står förlaget Enheduanna Publishing i Cambridge, England, som är specialiserat på att publicera böcker och tidskrifter på assyriska. Förlaget har fått sitt namn av en remarkabel kvinna, som var prästinna i Inannakulten i Ur på 2200-talet f.Kr. Hon är de facto världens första kända författare, som skrev hymner till gudinnan Inanna.

Enheduanna Publishing meddelar nu att man börjar ge ut en tidskrift med namnet Ashlay Nissaba (Nissabas strålar). Man efterlyser bidrag av olika slag: poesi, berättelser, noveller, litteraturvetenskap, recensioner m.m. Bidragen kan vara både egna originalprodukter och översättningar från andra språk. Texter på både den västliga och östliga dialekten är välkomna. Förlaget ser gärna bidrag från debutanter och från kvinnor.

Tidskriftens redaktion består av sju personer från USA, Storbritannien, Australien, Iran, Irak och Turkiet. Planen är att ge ut fyra nummer per år och det första numret ska utkomma den 1 april. Deadline för bidrag är den 1 mars.

Kontaktuppgifter och instruktioner för skribenter finns här.

 

Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

MM 160208 - 16:59

Stackars kulturen så ointressant du är! skulle alla de här tusentals kulturskolorna ha något politiskt mål, ex. vis krav på ett självständigt Assyrien och någon verksamhet i den riktningen, och inte bara fegt och uselt gömma sig bakom några futtiga språkkurser skulle intresset för kulturen och språket vakna automatiskt. Det går inflation i nystartade sajter som lär ut ålaf bet, varje familj och klan har startat ett sådant bolag men intresset bland allmänheten är obefintligt. Och inte nog med det, varje klan kallar språket för något annat namn än föregående klan, och det bara minskar intresset än mer.

Josef Öz 160131 - 11:17

En bra ambition, men namnet gör mig konfunderad. Vore det inte lämpligare med ett assyriskt namn om det är det assyriska man vill lyfta fram? Enheduanna följer inte assyrisk fonologi, sitter inte rätt i mun och känns som ett främmande ord. Har Ur förresten någonsin varit en del av det assyriska moderlandet? Var inte det en sumerisk stad?