Publicerad: 2016-02-17

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

Öppnar upp för assyriska med latinska bokstäver

SPRÅK Assyriska riksförbundets styrelse beslutade under sitt senaste möte att godkänna texter på assyriska skrivna med latinska bokstäver i medlemstidningen Hujådå.

Frågan om assyriska med latinska bokstäver har diskuterats under många år. Saken har även tagits upp i förbundets styrelse och man har nu beslutat att tillåta publicering av texter skrivna med latinska bokstäver. Det handlar inte om att förbundet nu skulle förespråka en latinisering. Däremot tillåter man texter med latiniserad assyriska på Hujådå.

Assyriska med latinska bokstäver används redan flitigt. I sms, i kommentarsfält på facebook och andra forum samt i TV-kanaler. 

Ett språk är mycket mer än de tecken med vilka det skrivs. Genom historien har assyriska skrivits på olika sätt: med kilskrift, med de tecken som vi kallar assyriska, med arabiska bokstäver och under senare decennier också med latinska bokstäver. Denna mångfald har inte fördärvat språket och kommer inte att göra det i framtiden heller.

Den stora språkliga utmaningen för assyrier i Sverige, liksom i diasporan i övrigt, är att bevara assyriskan som ett levande språk. Det är allmänt känt att många svensk-assyrier, särskilt unga, är bättre på svenska än på assyriska. När det förhåller sig så gäller det att stärka assyriskan så mycket som möjligt: att uppmuntra folk att använda det assyriska språket, att tala det, att läsa det, att skriva det. Sedan snart två år tillbaka öppnade förbundsstyrelsen upp för texter med assyriska bokstäver här på hujada.com. 

I denna situation är det viktiga att assyriskan skrivs, inte hur den skrivs. Var och en har rätt att ha sin åsikt i denna fråga. Men riksförbundet går nu in för att låta alla blommor blomma på Hujådå. Det har redan tidigare skrivits en hel del latiniserad assyriska på kommentarfältet. Nu öppnar vi för att också publicera artiklar på assyriska med latinska bokstäver.

 

Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Ashuraya 160218 - 22:14

På madenkhaya går det att skriva med latinska bokstäver alldeles utmärkt....eftersom vi använder inte bokstaven "AYN" starkt ,Den arabiska chat alfabetet (3) eller den s.k kurdisk/turkisk/dowronoyisk (C). Utan den låter mer E eller i= Eda brikha Vi använder heller ingen mjuknat khet, "Het", eller 7., mshikha.

Barqol 160218 - 10:47

Som om det skulle skrivas långa romaner. Ta det lugnt folks, det kommer att göra varken till eller från. Någon som Jan bet-sawoce kommer fortsätta sitt kladd, i övrigt inget nytt.

Patrioten 160217 - 23:30

Nej nej nej idiotin får inte råda. ARS sviker sitt uppdrag och raserar all det förtroende som byggts. Är det något som vi har kvar och som kännetecknar oss som etniskt folk är vårt alfabet/språk. Det assyriska alfabetet= nationellt kännetecken, ta bort det också och vad finns av folket då?

Surayt 160217 - 19:26

Svar på alla frågor i denna diskussion, inom kort - nästa månad - kommer det EU-finansierade Surayt-projektet att lanseras på de största europeiska språken, bland dem även svenska. En standard har utarbetats fram på assyriska och latinska bokstäver, stödd av de främsta vetenskapsmännen och lärarna inom språket. Hujådå bör här ta sitt ansvar och inte acceptera något annat alfabet än denna standard, som egentligen varit standard på universitet senaste 150 åren.

Pennanochsvärdet 160217 - 18:26

Vi har ju haft latinska bokstäver på denna tidning förut. Detta betyder att ARS har förbjudit dem och nu har ändrat sig...

Free Assyria 160217 - 18:04

Det är inte lätt att bara sätta igång att skriv med latinska bokstäver. Först ska man sätta en internationell STANDARD därefter ska man behöva gå en kurs för att lära skiva och läsa. Eller är det tänkt att i Sverige har man en egen standard? Detta är inte enklare än att lära sig riktiga skriften! Det som saknas är tillgängligheten till system som har assyriska bokstäver. Många gånger är det familjen som behöver ta sitt ansvar för att språket ska leva vidare. Försök att tala enbart assyriska och blanda inte med svenska ord när ni talar assyriska inom familjen. En timme i hemspråksundervisning är diskriminering och hjälper inte. Lärare utan pedagogisk utbildning suger. Hoppas inte att latinska bokstäver blir en regel inom assyriskan!!

Mindre bitter men ändå bitter 160217 - 15:15

Shish Kebab på årsbasis går börsen back så du får vänta med denna kommentar tills efter bobubblan spricker :) Mike Love: kanske inte direkt men det uppmuntrar inte heller folk att få använda de assyriska bokstäverna när de kan ta den "lätta vägen". Varför inte klippa bort språket då vi ändå identifierar oss som assyrier blir nästa steg, tyvärr.

Mike Love 160217 - 14:11

Till Bitter: Hujådå tar inte bort någonting. De som vill skriva med det du kallar "våra bokstäver" får göra det. De som vill skriva med latinska bokstäver får också göra det.

Bitter 160217 - 14:09

Jag tycker att det är fel att vi väljer att ta bort våra bokstäver, som för övrigt inte inkluderar alla våra ljud som uttrycks. Värst av allt är att det uppmuntras att ta bort något så unikt som våra bokstäver. Vad händer härnäst? Vi väljer bort vår språk eftersom "vi ändå identifierar oss som assyrier och språket är ändå bara ett språk" som ändras? Varför inte satsa extra mycket med att stödja våra hemspråkslärare eller andra institut med bättre material som skulle gynna barnen att ta sig an våra bokstäver? Vi har assyrier vars hemspråk är annat än det assyriska. Lägg kraft på att få dessa assyrier att lära sig språket.

Jan Beṯ-Şawoce 160217 - 12:27

Tawdi ẖuyoḏo! Hani tam 40 šne, zabno yarixo b iḏayna mawqaḏlan ... fayišina dlo pilan w dlo program lašan mëstaqbël d lišono. An noše d ëmmiwo: Lišono mqadšo, ẖarf mqadšo,... qamoyewan, ẖaroyewan,... layko maţën? Kmo kaṯowe ţralle d qoyëm? Kmo kṯowe kṯëwwe? Kmo nacime yalëf? ... hani klozëm d mëžǧëlina aclayye. Alfaba kit, gramatik kit, xëzne d xabre kit,... hawi zabno yarixo kkëṯwina b şurayt, adyawma man kkoṯëw b urhoyo? Nfaqu, maẖwawu ruẖayxun, kṯawu?

Suryoyo 160217 - 11:47

Hur ska vi stava olika hårda konsonanter som inte finns i det latinska alfabetet? Det måste finnas en plan och regler. Ska vi till exempel skriva Edo Brikho? Eller som kurder/dowronoye hade skrivit; Cedo Brixo? Eller ska vi använda siffror som det arabiska chat-alfabetet och skriva; 3edo Bri5o? Det är viktiga frågor som måste ha svar. Alla kan ju inte skriva hur dom själva vill, då blir det inkonsekvent och hela idén tappar sin grundtanke.

Syrianen 160217 - 11:21

Kanoners! Ett måste för språkets överlevnad. Iallafall så man väcker ungas intresse för sitt språk! Gärna om man också kommer ut med ett alfabet i hur man "läser" bokstäverna. Det ska vara så enkelt som möjligt (inga specialtecken, eller streck över/under bokstav etc.). Så småningom varför inte ge ut barnböcker med latinska bokstäver! Ni gör ett fantastiskt arbete!