Publicerad: 2016-03-27

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Nathanael Andrade har skrivit en intressant artikel om termerna "syrier" och "assyrier".

"Assyrier" och "syrier": samma sak och ändå inte

NAMNFRÅGAN I en ny vetenskaplig artikel kastas nytt ljus över hur orden ”assyrier” och ”syrier” användes vid vår tideräknings början. Svante Lundgren har läst den och funnit mycket som är intressant.

Sedan lång tid tillbaka har forskarna debatterat förhållandet mellan termerna "Assyrien" och "Syrien". Många har varit av den åsikten att termerna är synonyma och i och med fyndet av den så kallade Cineköy-stenen är detta inte bara en teori, utan bevisat fakta. Professor Robert Rollinger uttryckte sig på följande sätt:

Detta kommer att sätta punkt för diskussionen, det är jag hundra procent övertygad om. Assur och Sur, Assyrien och Syrien betyder samma sak.

Nu har Nathanael Andrade, biträdande professor i historia vid University of Oregon, publicerat en artikel där han analyserar hur termerna "assyrier" och "syrier" användes av författare som skrev på grekiska vid vår tideräknings början. Andrades artikel, som publicerats i den ansedda tidskriften Journal of Near Eastern Studies har på sedvanligt sätt en lång titel: "Assyrians, Syrians and the Greek Language in the late Hellenistic and Roman Imperial Periods".

Artikeln är inte helt lätt att ta till sig, framför allt för att ämnet som den analyserar är så komplext. Vid denna tid användes de två termer som är i fokus för studien inte på ett utan på flera olika sätt. Eller som författaren uttrycker det:

De två termerna kunde användas som synonymer, men de antydde också betydande skillnader.

Med andra ord: ibland betydde "Assyrien" och "Syrien" samma sak, ibland stod de för skilda saker. Man kan kanske jämföra med hur termerna "Norden" och "Skandinavien" används idag. Ofta används de som synonymer, men strikt taget finns det en skillnad: "Norden" är en politisk term (de nordiska länderna, medlemmar av nordiska rådet), medan "Skandinavien" är en geografisk term (och omfattar bara tre av de nordiska länderna).

Så vart för det här oss? Termen "Syrien" användes i regel av grekisktalande författare för att beteckna den romerska provinsen Syrien. Invånarna i provinsen kallades "syrier", men det gällde inte bara för dem som var etniska (as)syrier, utan också för dem som var till exempel greker. Den som slog fast språkbruket på denna punkt var den grekiske historieskrivaren Herodotos, som levde på 400-talet f.Kr. Han skrev att de som grekerna kallade "syrier" var assyrier. Men han gjorde samtidigt en skillnad mellan området väster om Eufrat, som han kallade "Syrien", och området öster om floden, som han kallade "Assyrien".

Andrade visar i sin artikel att det grekiska och romerska språkbruket ledde fram till att det fanns två, motstridiga kutymer: å ena sidan användes "assyrier" och "syrier" helt synonymt, å andra sidan fanns det en skillnad mellan dessa två, där "syrier" betydde alla invånare i provinsen Syrien oberoende av bakgrund och språk.

Författaren går sedan vidare med att analysera hur tre antika författare använde dessa termer: Meleagros av Gadara, en poet som levde på 100-talet f.Kr. och var grek från Syrien, Lukianos av Samosata, författare som levde på 100-talet e.Kr. och skrev på grekiska men betecknade sig som assyrier, samt Tatianus, kristen assyrier som levde på 100-talet e.Kr.

Andrades slutsats av analysen är följande:

Grekerna började först skilja mellan syrier och assyrier under den klassiska perioden. Enligt deras perspektiv levde syrierna i Levanten väster om floden Eufrat och assyrierna levde i regionen Mesopotamien öster om floden. Grekerna menade att syrierna och assyrierna delade samma etniska härstamning och kulturella egenskaper, framför allt det arameiska språket, men de delade godtyckligt upp dem i regionala kategorier.

Att "assyrier" och "syrier" hade samma etniska bakgrund betyder, enligt Andrade, att "syrierna var assyrier, men de utgjorde en diskret, särskild delmängd av dem."

En nutida anti-assyrier kan naturligtvis säga att grekerna var ute och cyklade. Men ingen kan säga att de arameisktalande i Mesopotamien och Levanten började kallas "assyrier" först på 1800-talet. Redan hos de gamla grekerna var det communis opinio att det här handlade om ättlingar till assyrierna.

Och förresten, Tur Abdin ligger öster om Eufrat.

 

Svante Lundgren

 

läsarna kommenterar...

Qatma 160404 - 16:42

Vad skall det bli av ett folk som fortfarande, år 2016, lyssnar på vad andra säger om hennes ursprung, språk, historia, religion etc? Ingenting! Och ingenting eftersom det här folket fortfarande inte kommit till insikt om att skriva sin egen historia och fullständigt skita i vad andra - i dem flesta fall fienden - skriver om henne.

AKKAD 160404 - 16:05

Till kompromisslös. ..där satte du spiken i kistan. Du talade för alla sanna medvetna Assyrier.

Kompromisslös 160403 - 14:40

Ens egen historia, identitet och etnicitet är inget man kan köpslå om. Jag är assyrier, talar och skriver assyriska och jag kommer från Assyrien. Punkt. Om någon vill kalla sig något annat, jag bryr mig mindre. Men respektera mig, och jag respekterar dig. Mitt val är mitt, ditt val är ditt.

Kompromiss 160402 - 23:05

är den bästa lösningen: kristen religion, arameiskt språk och assyriskt folk.

Johan 160402 - 16:03

@Sumer Adiabene, Hatra, Osroene, Asoristan syftar jag på. Googla på de ”länderna” om du vill. Att vi assyrier inte har haft ett land sedan 612 f.Kr är en syriansk konspiration för att stärka sin lögn att vi inte är assyrier. Mer respekt hade man haft för lögnen om syrianerna i så fall använde rätt årtal för det assyriska rikets fall, alltså cirka 10-15 år senare.

Johan 160402 - 16:03

@Akkad 2. folk kan inte komma någonstans förrän folket förstår att autonomi eller dylikt är omöjligt utan att välja part i mellanösterns alla inbördeskrig. Vi är ett ockuperat folk som på egna ben inte kan göra något åt vår situation och så länge FN inte bryr sig om förtryckta minoriteter måste vi ta saken i egna händer. Vi kan inte kriga för självständighet eller säkerhet på egen hand. Det handlar om att välja sida men sanningen är att vårt folk istället väljer att skriva en massa på bl a detta forum.

Johan 160402 - 16:02

@Akkad 1. Jag kallade dig naiv och du kontrar med att jag inte är frisk. Jo, jag är faktiskt frisk men om jag är det i framtiden vet endast Gud. Tillbaka till ditt svar på mitt inlägg. Jag håller med om att vi är assyrier och att det är vetenskapligt bevisat att vårt namn suryoyo egentligen betyder assyrier. Jag håller med om att Gozarto, Nineve och Turabdin historiskt sett är vårt land. Men att stenhårt hålla fast vid en tanke om ett Assyrien är naivt och saknar uppfattning om politiska läget i hemlandet.

sumer 160401 - 15:21

Johan. När du säger vi har inte haft ett land på evigheter, vilket menar du då ?

AKKAD 160401 - 11:16

Johan. Du är inte frisk på riktigt. Hur ska du kunna kräva något land utan en historisk förankring? Vad talar för att marken är din? Turabdin nineveh gozarto är provins namn i landet Assyrien. När man benämner sig som kaldé syrian lr Beduin aramé så är man feg, man vågar inte göra anspråk på sig själv sin mark eller historia. Man tar istället den lätta vägen så att man inte trampar på ockupanternas tår kurder araber turkar. Assyrier är namnet dom inte vill du ska ha. Det finns assyriska statyer i vår mark.

Johan 160401 - 07:00

@AKKAD Vilket land syriacs är? Vanlig fråga men tyvärr helt oviktig. Vi har inte haft något land på evigheter så vilket land det är är helt irrelevant. Vi slaktas just nu på alla håll och kanter och du och många andra tänker på ett land. Herregud vad naiva ni är. Landet behöver verkligen inte heta Assyrien eller Syrianien för den delen. Landet heter vad området heter. Skulle turkarna ge oss (kommer aldrig ske) Turabdin kan landet kort och gott heta Tur-abdin. Skulle kurderna ge oss Ninieveslätten kan landet heta Nineveh. Skulle Bashar ge oss Damaskus kan väl landet heta Damaskus. Ett lands namn är inte det viktigaste. Det viktigaste är folkets säkerhet och överlevnad.

Assuroye 160331 - 21:38

Vi är alla Assuroye !

AKKAD 160331 - 18:15

Johan. Och vilket land är syriacs? Ingen har rätt till norra mesopotamien historiskt förutom Assyrierna!!!!!!

Johan 160331 - 14:23

Kul med att syrianerna nu börjar kalla sig araméer. Det är i alla fall ett folk. Syrian är en påhittad benämning som uppfanns i Sverige. Vi kallar oss suroye (eller suryoye). Varför kan vi inte enas om det namnet? Vår nation kan väl heta "suryoyo" på svenska och syriac på engelska. På svenska skulle vi väl kunna kalla vårt språk för suryoyo. Kom igen nu gubbar. Namnkonflikten är löjlig. Ännu löjligare är inläggen om DNA osv. Det är inte DNA som utgör ett folk. Det som kännetecknar folk är bl a språk och kultur. Romarrikets alla människor härstammade inte från Latium men allteftersom började folk tala latin och få en romersk kultur. Samma sak är det med oss.

AKKAD 160331 - 12:03

Om hela världen hade blivit beduiner så hade jag fortfarande varit en stolt assyrier.

Thomas 160331 - 00:27

Akkad jag garanterar dig. Halva arabemiraten, kurderna, yezidierna och araberna delar samma DNA som dagen så kallade assyrier gör! Likväl halva Iran och Israel. Tror du att assyriska riket bestod uteslutande, helt renrasigt av assyrier?! På riktigt? Helt, renrasigt? Tror du att du delar blod med Ashurbanipal? Nästan så jag skrattar ihjäl mig! Geografiskt? Du kan likväl vara mendai, jude, arab, iranier, kurd. Dem bodde också där. Eller kalde. Alla tiotusentals som tvångsförflyttades till assyriska riket. Vad du gör anspråk är din ensak. Abgar - deras diskussion går ut på att få åsnan att tro på räven som har som svans som vittne!

Äkta syskon 160330 - 23:53

Vad vi än väljer att kalla oss så går vi under assyrianismens vingar. ... Låt oss därför komma varandra nära och känna kärlek o gemenskap istället för intolerans mot varandra. Låt oss, öst och väst samlas under den flagg som bär solen, landet och friheten som symboler. När vi samlats kan vi börja bygga broar och arbeta för vårt folks frihet till sitt hemland.

Matheus 160330 - 21:14

Det språk som vi talar härstammar från arameiskan. Det är bevisat och jag tror inte att jag behöver gå in i detaljer därom. Vidare när det gäller från vem våran folkgrupp härstammar ifrån kan ingen med 100% säkerhet säga. Assyrierna är ett utdött folk, liksom arameerna. Det är FAKTA.

Josef 160330 - 18:06

Towdi Svante

AKKAD 160330 - 17:54

Abgar. Du är inte frisk. Nabatea? Palmyra? Vem bryr sig om beduin historia? Vi är från Assyrien, vi är Assyrier, vi talar Assyriska. Vi har historia kultur och historisk förankring till norra mesopotamien alltså Assyrien. Araméer fenisier amoriter araber osv är från levanten. Vi är genetiskt och geografiskt och kulturellt Assyrier.

Gilgamesh 160330 - 16:37

Abgar: Du undviker kärnfrågan! Berätta hur arameerna som var minoriteter i det assyriska imperiet tillsammans med hundratals andra minoriteter gjorde att talspråket (inte skriften) i det assyriska riket blev arameiska. Förklara gärna hur bönderna och fåraherdarna som var 98% analfabeter lärde sig byta språk. Berätta också deras motivation till att vilja byta till ett minoritetsspråk. Arameiska är för övrigt ett semitiskt språk som utvecklades i Afrika precis som alla andra semitiska språk. Det finns och fanns massor av semitiska språk och alla är sammanblandade. Det språket som du försvarar idag är inte ens i närheten av språket som talades för ett par tusen år sedan.

Till Abgar 160330 - 09:12

Fint att du hänvisar till Beckers bok om assyrisk nationalism och den protestantiska missionen i Urmia. Svante har recenserat den på Hujådå: http://hujada.com/article.php?ar=2667&page=1

Abgar 160330 - 00:34

@gilgamesh- Varken "assyriska" eller "babyloniska" har talats på över 2000 år. Det är ett utdött språk. Redan 600 år före Kristus kom arameiskan att ersätta "assyriskan" i både tal och skrift. Hur reagerar assyriologer som Parpola på sånt tramseri som dagens fanatiska assyrier sprider och verkligen tror på? Att försöka ersätta namnet på det arameiska språket oxh göra den en del av namnkonflikten gällande etnicitet är befängt, populistiskt och nästan skrattretande. Akkadiska influenser finns i arameiskan, inte arameiska influenser i akkadiskan. Det är dina argument som är ologiska och saknar källa. Ingen respekterad lingvistiker, assyriolog, historiker, språkforskare, institut (eller kyrka) förnekar det arameiska språket därmed inkluderas tal och skrift. Likväl är det befängt att tro att hela Assyrien bestod av en begränsad etniskt grupp när såväl Parpola som andra är tydliga med de många olika etniska grupper som levde i det gamla Assyrien.

Abgar 160330 - 00:21

@Iwardnoyo- När assyrier nämns påpelar du etnicitet, fast det är geografiskt. Men i arameiskt fall påpekat du geografiskt och inte etniskt. Du tycks tro att du kan besluta själv i den frågan. Du talar om ett "assyriskt" Edessa, världskänd arameisk kulturstad som Palmyra Nabatea. Du beklär arameiska assyrianism. Vad vill du ha för motargument till befängda historiska förfalskningar. Förnekande av arameiskt kulturarv och folkgrupp är ett självförnekande. Vad ska man göra med de hundratusentals, miljoner till och med som tar avstånd från assyrianism ex kaldeer och syrianer? Slå in assyrianismen? För vad är en assyr? En genetisk koppling? Då är halva Mellanösterns kurder, araber och judar assyrier, är det språket, då kan likväl en kines som behärskar språket mer än någon annan vara en assyr också? Eller en från ashurs" geografiska område som inkluderade ett dussintal om inte hundratal andra folkgrupper. Assyrien var allt annat än renrasigt.

Abgar 160329 - 22:31

@Mike- jag kallar mig arame, du assyr. Jag struntar i vilket. Men den assyriska falangen måste lära sig sluta påtvinga en assyrianism på alla som tillhör de syriska kyrkorna. Det är befängt! Vi är ense att vi är oense. Men dina kommentarer är läsbara i jmf med de andra populisterna på ska slå in assyrianismen i folk! Det leder till än mer mot-aggression. Om du vill läsa en intressant bok som nyligen publicerats om assyrisk nationalism, läs då "Revival and Awakening American evangelical missionaries in Iran and the origin of Assyrian nationalism" http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/R/bo19085524.html

Vi är grundlurade 160329 - 21:08

Med respekt för forna arameiskan, men jag har fortfarande inget svar på min fråga vad gäller vilket "arbetskontrakt" som medförde till att den syrianska benämningen började användas bland assyrierna i Sverige? Och varför användes inte den arameiska benämningen istället?

Johan 160329 - 18:38

Haha till er alla. Fortfarande snack om assyrier och syrianer. Att hujådå ens lägger ut Svantes artikel. Haha på oss alla.

Iwardnoyo 160329 - 18:01

Abgar// Kom igen. Nu undviker du nästan helt att svara på mina tidigare inläggs ståndpunkter. Och nej, Assyrien och assyrier har inte använts enbart som en geografiskt plats (vilket även det säger mycket, varför skulle man fortsätta använda ordet Assyrien för stora delar av Mesopotamien, när området, enligt er, dominerades av araméer?), ignorerar du medvetet historiska figurer som Tatian Assyriern? Sedan vänder och generaliserar du hela mitt argument mot mig själv utan att gå in sakligt, av anledning av att du saknar kunskap kring ämnet antar jag. Och hur har du fått för dig att jag har ett \"agg\" mot mina \"arameiska rötter\"? Det arameiska folket har bidragit till en del av dagens assyriska genpool. Det är inget vi förnekar, tillskillnad från arameiska fanatiker som existerar all typ av assyriskt existens efter år 612 f.kr! Ashurbanipal var halvaraméer.

Mike 160329 - 17:00

Abgar, du utesluter det assyriska lika mycket som du anser oss utesluta det arameiska. Jag har inte hittat något argument som skulle tala för att vi INTE kan vara assyrier. Vill du kalla dig arame, kalde eller en kombination så får du fritt göra det. Likaså ska du eller andra acceptera att jag endast kommer att kalla mig för assyrier eftersom jag inte har hittat tunga argument som skulle motbevisa det jag har studerat. Varför jag nämner just John Hajjar är inte för att han är en ledande forskare utan mer för att han är engagerad i frågan och tar upp referenser och analyser baserad på dem som jag tycker att man bör ta till sig

Gilgamesh 160329 - 16:30

Abgar: Dina ståndpunkter icke självständiga och saknar även logik. Du säger ju också emot dig själv. Bara för att det assyriska språket hade arameiska (och en massa andra språk) influenser betyder det inte att språket är arameiska. Svensken pratar inte tyska även om han har tyska låneord. Svensken pratar svenska och skriver på latin precis som assyrierna pratar assyriska och skriver med arameiska bokstäver. Talspråket har alltid varit assyriska. Skriften har bytts ut från kilskrift till det arameiska alfabetet och snart till latin. Man behöver inte vara professor för att förstå svårigheten att förändra ett talspråk i en region. Inget annat imperium har bytt språk till en av minirotetspråken i riket, varför skulle assyrierna göra det? Assyrierna anammade alfabetet men inte talspråket. Berätta hur språket rent praktiskt skulle påtvingas 99 % analfabeter. Befängt!

Abgar 160329 - 12:09

@Mike - Vem är John Hajjar, refererar du verkligen till facebook? Hursomhelst samtycker jag till din sista mening, det ska ligga på en akademisk nivå. Det arameiska språket är inte det enda som kopplar oss till araméerna Mike, det arameiska kulturarvet är en oavbruten de av denna folkgrupp. Förneka den, och förneka därmed din existens. Men huvudfrågan till samtliga debattörer, främst Iwardnoyo: Vad ska man idag göra med alla 100.000 tals som kallar sig araméer i de olika syriska kyrkorna som inte vill identifieras med assyrianismen? Eller 100.000 tals som kallar sig kaldéer och som absolut inte vill beblandas med assyrier*? Utrota dessa? Påtvinga dem en identitet? Tvångsassimilera dem i assyriskt tänk?

Abgar 160329 - 12:03

@Gilgamesh - din jämförelse är barnslig, felaktig och löjlig. Dem gamla assyrierna som talade arameiska vänder sig i gravarna. Klart det finns akkadiska influenser i arameiskan men inte att du kan kalla det assyriska. Likväl svenskan består av engelska, tyska och franska ord. Kan vi kalla svenskan för tyska? Snälla, vilken assyriolog talar idag om assyriska språket? Läs Hayim Tadmor, "The Aramization of Assyria: Aspects of Western Impact" En mycket välrenommerad artikel som är mycket välciterad gällande aramiseringen av Assyrien

Abgar 160329 - 11:58

@Iwardnoyo - Likväl är varje argument du tar upp lika diskuterbara. "Assyrien" och "assyr" har flertalet gånger i alla sekel använts som benämning på geografisk plats och inte etnicitet. Likväl är alla texter du skriver också tagna ur kontext och bör diskuteras i sådan. Jag förstår fortfarande inte allt detta agg mot dina arameiska rötter. Vad tycker du om Dolabani eller Fayieq när dem talar om sin arameiska etnicitet, fastän dem även talar om en assyrisk sådan. Påstår du att dem skulle imponeras av det hat mot arameanismen som den moderna assyriska rörelsen bedriver idag? Oshroene var så arameiskt att det är bland de rikena tillsammans med Palmyra somär bland de kändaste för den arameiska kulturen. Men fortsätt inbilla dig saker.

Mike 160329 - 10:50

Abgar, jag tror inte att många är anti-arameiska. Den t.o.m.inkluderas och lyfts upp i olika sammanhang. Det är främst (den intellektuella/akademiska delen iaf) som jag och säkert fler inte anser hålla, att det assyriska utesluts så lätt men inte den arameiska från de som är pro-arameiska i denna debatt. Jag ser den röda tråden av vår koppling till den assyriska identiteten väga mer än det som presenteras av de pro-arameiska. Det behöver inte betyda att jag är anti-arame på något sätt. Anledningen är att kopplingen till det som är arameisk är mer kopplad till språket än identiteten medan assyriskan är kopplad till mycket mer. Läs John Hajjar (på FB) som också tar upp intressanta aspekter i frågan. Jag tror att man ska vara ödmjuk och ha ett öppensinnat i en svår fråga som detta. Konflikten måste dock vara på akademisk & intellektuell nivå och verkligen inte tillåtas på ett sätt som en del maktgiriga personer har gjort det till.

Iwardnoyo 160328 - 21:13

Osroene var självklart assyriskt och inget annat. Ta en titt på kunganamnen. Jag lovar er att ingen aramé skulle heta "Aryu" (akkadiska för lejon), "Manu" eller liknande östsemitiska namn. Mor Aday nämnde att befolkning i Edessa dyrkade gudar som Bel och Nabu. Båda dessa två gudar var av östsemitisk ursprung, d.v.s. det var assyriska gudar. Den arameiska motsvarigheten för Bel skulle vara "Ba'al".

Iwardnoyo 160328 - 21:07

Abgar// För varje källa i den arameiska sidans "favör" så kan jag rabbla upp det dubbla antalet till den assyriska sidans favör. Det finns arabiska historiker som specifikt benämner Suroye/Suraye som assyrier och inget annat. Är du intresserad kan jag källhänvisa dem. Sedan måste vi ställa frågan i vilken kontext har Al-Masudi skrivit det stycket? Tidigare har patriarker felaktigt beskrivits som assyrier (även ifall dom är det), t.ex. patriark "Aphrem Qadmoyo Othuroyo". Man syftar självklart på att han är från Assyrien, inte att han är assyrier (vilket han nu ändå var). På samma sätt misstänker jag att "Aramean Syriacs" (förövrigt dålig översättning, "Syriac" är ett modernt ord...) i Al-Masudis text syftar på att de var arameisk-talande, inte att de var arameér till etnicitet. Liknande har skett i historien med judarna, där de har felaktigt benämnts som "araméer" för att de har pratat arameiska.

Abgar 160328 - 20:56

@vi är grundlurade- Oshroene var väl allt menar än assyriskt! Den arameiska prägeln va så övertygande i Edessa att jag nu inte förvånas om ni börjar kallar kinesiska muren för assyriska muren. Varifrån kommer detta hat mot hela den arameiska identiteten? Jag har påvisat ganska tydliga texter nedan, men läsförståelsen är är begränsad.

Gilgamesh 160328 - 20:40

Abgar: Språket som talas är assyriska. Skriften som används är arameiska. Precis som turkar pratar turkiska men skriver på latin, eller svenskar pratar svenska men skriver på latin.

Vi är grundlurade 160328 - 18:46

Abgar var namnet på flera kungar i Osrhoëniska riket. Osrhoëniska riket var ett forntida rike vid Eufrat och Tigris i nuvarande södra Turkiet. Riket hade en tydlig assyrisk identitet och prägel.

Vi är grundlurade 160328 - 18:20

Tack Othur för en bra sammanfattning, hoppas att Abgar och likasinnade har en vilja/tolerans att ta in sanningen och ge upp kampen mot sina äkta syskon, assyrierna!

Abgar 160328 - 16:11

Othur- läs vad Al-mas'udi som föddes år 895, en framstående historiker inom den arabiska världen, många gånger kallad "arabernas Herodotus". Han skriver specifikt om Turabdin och deras invånare: "Tur Abdin is the mountain where remnants of the Aramean Syriacs still survive." Jag källhänvisar så du inte misstror (Michael Jan de Goeje: Bibliotheca Geographorum Arabicorum III, Leiden 1906, 54, I)

Abgar 160328 - 16:07

Prof. Dietrich Hermann Hegewisch fortsätter i samma text från 1800-talet "The old, true, and single name of these lands is Aram; it is mentioned numerous times in the Bible of the Old Testament, and Greek scholars were also familiar with it and probably described the population of these areas as Arameans, though seldom, as they usually continued to use the term Syriac, which had been familiar to the Greeks." Att låtsas eller försöka förnimma den arameiska identitet är att spotta alla era "nationhjältar" som ni försöker lyfta men tydligen inte läst deras texter tydligt nog.

Abgar 160328 - 16:05

Etmyologiskt är det sannolikhet att ordet syrier härstammar från \\\\\\\"assur\\\\\\\", men både Artikeln och flertalet forskare bekräftar sammanblandningen och den felaktiga användningen. Om detta skriver Prof. Hegewisch om på 1800-talet. \\\\\\\"The names Syria, Assyria, Mesopotamia, Babylon, etc. stem from the Greeks, who were not familiar with the true geography of these lands when the names first started to be used. Later, partly because of continuing ignorance and partly because of convenience despite having accurate knowledge, they persisted in using them since it would have required something of an effort to give up the old, familiar names and divisions of the countries and switch to the new ones, even if they were more accurate." Men att försöka förminska, förnedra, försumma den arameiska identiteten är i sig ett förnekande av den arameiska påverkan på hela det assyriska riket.

Iwardnoyo 160328 - 12:35

Förövrigt har folk väster om Eufrat (dvs levanten) varit en del av vår kyrka en gång tiden. Därav är det också en del av anledning till varför dom kallas för syrier. Nu gillar jag inte att referera till religiösa figurer, men Mor Michael Rabo klargjorde detta med att de levantinska syrierna och de mesopotamiska syrierna utgjorde två olika grupper, där de mesopotamiska syrierna härstammar från Assyrien, Urhoy, Babylon etc... dvs assyrier.

Iwardnoyo 160328 - 12:35

Grejen är det att på vårt eget språk så kallar vi vårt språk för assyriska. Som sagt, att Suroyo betyder assyrier är tämligen självklart och det blir nästintill löjligt att hamna i dessa diskussioner år 2016 om Suroyo betyder \"aramé\" eller \"assyr\": Språket må härstamma från imperialistisk arameiska, men den innehåller ett viktigt akkadiskt substratum precis som alla östarameiska dialekter. Eftersom vi kallar språket för Suryoyo/Surayt/Sureth på vårt språk så är det fullt legitimerat att kalla språket assyriska, för dessa ord betyder som sagt inget annat än assyrier/assyriska.

Othur 160328 - 10:46

Alla som läser historien från rätt ände och bekantar sig med litteraturen om de gamla araméerna, eller åtminstone tar en titt på relevant wikipedia sida (https://en.wikipedia.org/wiki/Arameans#Arameans_in_later_antiquity_and_modern_times) vet i och för sig redan att araméerna inte har med området öster om Eufrat att göra. Sedan är det naturligtvis inte lätt att relativera eller släppa en så pass etablerad identitet som den arameiska.

Othur 160328 - 10:46

@Abgar: du inser att det inte är Svante som har forskat i ämnet och skrivit artikeln...? Oavsett, Andrades arbete är bara ytterligare ett belägg från en ny period och utifrån ett nytt källmaterial som belägger att 1. assyrierna inte dog ut eller assimilerades efter Ninives fall (vilket anti-assyrierna hävdat länge), 2. termen assyrier inte är ett resultat av brittisk imperialism (vilket i och för sig också konstateras i nya \"Assyria - a very short introduction\" utgiven av Oxford University Press år 2015), 3. själva termen syrier (suroye, suryoye) inte härstammar från något annat än assyrier (vilket anti-assyrierna också hävdat/r), 4. Tur Abdin tillhörde det assyriska kärnlandet även i senantiken och att dess invånare såg sig själva och kallades för assyrier fastän deras prästerskap i sin strävan att distansera sig från gamla testamentets bad boys, dvs. assyrierna, sökte sig till det språkligt-litterära arameiska arvet.

Abgar 160328 - 10:20

Ahikar- låsas du nu eller skojar du nu? Så du menar att benämningen arame aldrig använts? Här hade varken Dolabani eller Naum Faiq blivit imponerade. Den benämningen användes flitigt. Dolabani använde benämningen på Ahikar i introduktionen om hans liv. Men det stycket missade du?

Vi är grundlurade 160328 - 10:08

@Abgar, då vill jag passa på att fråga vilket arbetskontrakt som medförde till att den syrianska benämningen började användas bland assyrierna i Sverige?

Ahikar 160328 - 00:51

Just precis, vi har heller aldrig kallats för eller själva använt namnet arameer, vi är alla ASSYRIER i samtliga benämningar som används!

Abgar 160327 - 23:41

Språket- du är fri att kalla kinesiska för "assyriska" också. Gör inte saken mer rätt. Tiglatpileser hade inte blivit imponerad av dina kunskaper!

Språket 160327 - 20:04

Språket är SURAYT (assyriska). Vi har aldrig kallat det för oromoyo.

Suryoye 160327 - 19:20

Arameerna levde huvudsakligen väst om Eufrat i västra och södra Syrien dvs Levanten.. http://www.assyrians.n.nu/1

llll 160327 - 13:29

Om syrierna (invånarna i regionen Syrien-väster om Eufrat) var assyrier. Vart bodde då araméerna? De kan inte ha assimilerats redan då. Eftersom både assyrierna och araméerna kallats för syrier så tror jag att syrierna är ett resultat av assyrier+araméer. Vi härstammar nog från bägge dessa folkgrupper genetiskt. Arameiskan+kristendomen sammanförde assyrier och araméer och andra till den syriska gemenskapen?

AKKAD 160327 - 12:17

Enigheten kmr komma. Länge leve Assyrien.

Abgar 160327 - 10:14

Svante Lundgren- likväl är det communis opinio att språket är syriskt/arameiskt och inget annat. Historierevisionismen på hög nivå från PRO-assyrier! Men Svante går ju inte emot sin arbetsgivare och därmed benämner det beroende på vad som står i arbetskontraktet.