Publicerad: 2016-05-26

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Foto: Assyria TV

Manifestation mot stöld av assyrisk mark

RIKSFÖRBUNDET På lördag ordnas manifestationer i Södertälje, i Göteborg och Tyskland mot den olagliga konfiskeringen av assyrisk mark i irakiska Assyrien.

Flera assyriska byar i norra Irak har under lång tid fått kämpa för att byns mark inte ska konfiskeras av personer med nära band till kurdiska makthavare. Hujådå har flera gånger uppmärksammat hur den assyriska byn Rabatki år 2013 blev utsatt för attacker från kurdiskt håll. En annan nyligen drabbad by är Babelu, även den i irakiska Assyrien. 

Mest aktuell just nu är situationen i Nahla, där sju assyriska byar trakasserats av personer från en kurdisk grannby som vill komma åt mark. I april i år ville assyrierna i Nahla ordna en demonstration utanför parlamentet i Erbil, men hindrades av kurdiska soldater.

Hösten 2015 publicerade FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter en rapport i vilken man uttryckte sin oro över att "markkonflikterna mellan assyrier och den kurdiska regionala regeringen (KRG) fortsätter och att land som tillhör assyrier i flera fall konfiskerats i investeringssyfte."

För att uppmärksamma denna oroväckande utveckling ordnar Assyriska Riksförbundet och Assyriska Distriktet i Göteborg två manifestationer på lördag, 28 maj, kl. 13. Manifestationen i Södertälje äger rum på Politikertorget och den i Göteborg på Gustaf Adolfs torg.

Även i Tyskland hålls en manifestation i staden Gütersloh av samma anledning samma tid på lördagen. Anordnaren av den är Assyriska riksförbundet i Tyskland.  

Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Aram von Kaldeen 160529 - 22:32

Tack ARS för en godhjärtad insatts i Södertälje, men jag saknade närvaron av de andra organisationerna inom assyrianismen. Tihe Ashour!

Occupied ASSYRIA 160527 - 21:21

Under islamiska Osmanska rikets SEYFO samarbetade kurderna och numera tar de tillfället att fullborda utrensning av assyrierna för att konfiskera förfädernas mark tillsammans med ISIS. Hur länge sak denna orättvisa pågå?

Mourat 160527 - 07:54

Jag är övertygad om att om kurderna återigen utsätter de kristna folken för folkmord, skulle Västvärlden strunta i de och fortsätta stötta kurderna. Av det skället, känner jag absolut inte samhörighet eller lojalitet med Västvärlden.

josef 160526 - 08:43

Bra och viktigt