Publicerad: 2016-09-13

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

Din chans att jobba för assyrier på EU-nivå

EUROPA Snart tillträder en ny styrelse för Assyrian Confederation of Europe. Assyriska riksförbundet i Sverige har två platser i konfederationens styrelse och man efterlyser nu nomineringar.

Betalande medlemmar i Assyriska riksförbundet och dess medlemsorganisationer har nu möjligheten att nominera sig för att ta en plats i Assyriska Konfederationen i Europa.

Konfederationen etablerades formellt i april i år och samlar i nuläget riksförbunden i Tyskland, Sverige och Belgien. I samband med konfederationens kommande årsmöte under Assyrian European Convention 8-9 oktober i Göteborg väntas konfederationen växa med ytterligare ett riksförbund, nämligen Assyriska riksförbundet i Holland.

Enligt konfederationens stadgar har varje medlemsförbund rätt till två platser i styrelsen som väljs vart tredje år. Assyriska riksförbundet i Sveriges styrelse efterlyser nu nomineringar för att hitta två lämpliga kandidater som ska ta i anspråk de svenska platserna. 

- Det här är en unik möjlighet att arbeta systematiskt och målmedvetet för att föra upp assyriernas röst i EU och för att stärka och organisera den halv miljon européer som har assyrisk bakgrund, säger Jenny Orahim, vice ordförande för Assyriska riksförbundet i Sverige som är med i konfederationens provisoriska styrelse.

Den som kan tala och skriva bra engelska, är insatt i den assyriska rörelsen och delar konfederationens målsättningar uppmanas att anmäla sitt intresse. Erfarenhet från den ideella sektorn och utbildning inom statsvetenskap eller andra samhällsorienterade ämnen är andra egenskaper som efterfrågas.

Som styrelsemedlem i Assyrian Confederation of Europe blir man en länk mellan konfederationen och ens eget riksförbund. Man är med och fattar beslut som ska utveckla och stärka konfederationen i enlighet med organisationens stadgar.

Intresserade uppmanas skicka ett meddelande till kansli@assyriskariksforbundet.se senast den 20 september.  

 

Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Nuri 160915 - 10:42

Hade inte Trött. Väldigt trött -enligt egen utsago tidigt i våras- lämnat den här sidan för att ägna sig åt biståndsarbete? Lämnade han biståndsarbetet för att även där blev bara ord och ingen verkstad eller var det på grund av att det var oavlönad tjänst!

Nala/Barwar 160915 - 10:23

Trött. Vt, är nog den mest lämpade för detta! Någon större ordbajsare i tomma fraser finns inte bland det här folket, och det är just sådana personer sådana tjänster kräver. Alla röster borde läggas på honom enär han räcker för bägge tjänsterna.

160915 - 01:29

Håller med Maximum. Önskar federationen all lycka till!

Trött. Väldigt trött. 160915 - 00:34

Hm, ska man ansöka? :) Är det avlönade tjänster? Finns det någon indikation om nivå på arvode? Är det möjligt att bo i Sverige eller måste man bosätta sig i annat land? Viktigt att veta för att jag ska bryta med allt jag har här. Sedan tycker jag att det är viktigt att personen i fråga har en relevant utbildning, eller på annat sätt kan visa på sin duglighet. Att brinna för frågor och tala bra engelska räcker nog inte. Dels för att man måste känna till andra frågor än de assyriska för att kunna göra något för assyrierna, dels för att talad engelska gör sig lättare än t.ex. skriven sådan. Hoppas att det finns hungriga, unga assyrier med relevant utbildning och erfarenhet som söker denna tjänst!

Nuri 160914 - 17:14

Du har väl sett vad de är under andra trådar

ASHURAYA 160914 - 16:33

Så länge man jobbar för det Assyriska folket, har erfarenhet och inte är andras puppit//NURI

Sharur 160914 - 11:36

Jag håller inte med dig, Maximum. Att ha en master ≠ smart. Det är viktigare att man brinner för assyriska frågor och talar bra engelska.

Suryoye 160914 - 07:46

Finns det en Federation för suryoye också inom EU som man kan anmäla sig till?

Maximum 160913 - 20:40

Jag tycker man ska ha mycket höga krav på personer som ska in. Vi behöver ha de smartaste på de viktigaste positionerna för att utvecklas. Minimum masternivå ska vara kravet som för jobb i svenska staten.

Nuri 160913 - 18:15

Wow, fria val! Som om hövdingen och hans Meshko inte redan har lagt beslag på platserna. Vilka sjuka utspel!