Publicerad: 2016-11-01

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

EU-parlamentet antog icke-bindande resolution om Nineveslättens framtid

EUROPA EU-parlamentet har på nytt antagit en icke-bindande resolution som berör det assyriska folket. Det blir den tredje i raden av icke-bindande resolutioner som parlamentet antagit på kort tid.

EU-parlamentet antog under förra veckan en icke-bindande resolution om "Situationen i Norra Irak/Mosul" i vilken man skriver att det är viktigt att minoriteternas intressen säkerställs, bland annat genom att Nineveslätten blir en egen provins.  

EU-parlamentarikern Lars Adaktusson som varit initiativtagare till resolutionen ser den som ett viktigt steg för att säkra assyriernas rättigheter i Irak. "Utgångspunkten för Europaparlamentets resolution är att betona EU-ländernas ansvar i den svåra situation som råder och betona vikten av en sammanhållen europeisk strategi för Irak när IS slagits tillbaka", skriver han på sin blogg. 

I februari i år antog samma parlament en icke-bindande resolution om att Islamiska statens handlingar utgör folkmord mot bland andra assyrier. Ungefär ett år tidigare, i mars 2015 antog EU-parlamentet en annan icke-bindande resolution som efterlyste en internationellt garanterad säkerhetszon på Nineveslätten. 


Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Patriot 161102 - 11:59

Den här resolutionen uppmanar faktiskt EU-länderna att hjälpa regionala styrkor även militärt. Det kanske har att göra med USAs tidigare beslut att avsätta pengar i budgeten för 2017 för lokala assyriska styrkor på Nineveslätten. När USA beslutar, brukar europeiska allierade följa efter. Det innebär att EU mkt väl kan bidra med vapen och experter till våra lokala styrkor. Annars är såna resolutioner ofta ett sätt för västledare att visa sig handlingskraftiga och dölja sitt hyckleri.

Julius 161101 - 19:29

Resolutioner/beslut från hela omvärlden rörande till Iraks interna politiska affärer är inget som är bindande. Det är inget som kommer påverka utvecklingen.Det som påverkar är militär involvering och det kommer vi tyvärr inte se.,

Ishtar 161101 - 17:27

Ännu ett kvitto på att icke bindande resolutioner inte leder till något. Alla är överens om det som sägs och pågår gällande resolutionerna alla skriver på men som sagt detta innebär inte att de praktiskt GÖR något så gå inte på ännu en uppståndelse över något opraktiskt. Tack hujådå för rapporteringen.