Publicerad: 2016-11-17

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

Kritikstorm mot prästerskapet efter möte med diktator

ASSYRIEN De assyriska kyrkoledarnas möte med den kurdiska diktatorn Barzani har lett till en kritikstorm på sociala medier. Unga assyrier skräder inte orden mot vad de ser som kyrkans inblandning i politiska frågor.

Ledarskapet för de assyriska kyrkorna; syrisk-ortodoxa kyrkan, den kaldeiska kyrkan och Österns kyrka hade ett möte med den kurdiske diktatorn Massoud Barzani i Arbil tidigare under månaden. 

Bilderna från mötet har spridits på sociala medier och fått en effekt som prästerskapet inte hade förväntat sig. "Dessa billiga förrädare säljer ut vårt folk, jag är äcklad!" är en av flera kritiska kommentarer på sociala medier.  

Kritiken kommer mestadels från den yngre generationen som inte accepterar att prästerskapet agerar politiska ledare. "Jag skulle snarare säga den äldre generationen, för den yngre generationen följer inte kyrkoledarna slaviskt", var en annan kommentar. 

Den kurdiska ledningen i Norra Irak har arbetat systematiskt på att få de assyriska kyrkoledarna under sin kontroll för att motarbeta mer självständiga grupper bland folkgruppen. Efter gedigen uppvaktning och generösa erbjudanden finns numera patriarksätet för både Österns assyriska kyrka och kaldeiska kyrkan i Arbil. De kurdiska ledarna vet att detta erbjuder dem större möjligheter att kontrollera och påverka kyrkornas ledning samtidigt som det kan hjälpa torgföra bilden av KRG som ett tolerant styre. 

Kurdernas systematiska användning av kyrkorna för att motarbeta assyriernas nationella strävan är väldokumenterad, bland annat i den uppmärksammade rapporten från Human Rights Watch "On Vulnerable Ground". I rapporten konstateras hur kyrkoledare låter sig köpas av den kurdiska ledningen: 

"Det kurdiska ledarskapet har berikat vissa religiösa ledares kistor och betalat för dyra nya kyrkor i syfte att vinna över kyrkorna till sin sida".

Hujådå har nyligen rapporterat om kyrkoledarnas intensiva arbete för att se till att styrkor knutna till peshmerga får tillfälle att etablera sig på Nineveslätten för att garantera kurdisk kontroll över det sista assyriska området i Irak. 


Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

The Doc 161213 - 17:00

Ashur,det enda jag är emot,är att ni skyller allt elände på prästerna...om vi hade bra politiska ledare så hade vi inte hamnat i dagens helvete....ta tex Syrien ,våra sk assyriska ledare gick i opposition mot regimen,hur korkat var inte det? vi har tyvärr brist på kloka ledare vare sig du skyller allt på prästerna eller inte! Det är facit...jag håller med dig om att ingen annan folkgrupp kan eller vill vår bästa om vi inte själva enas och jobbar ihop ..tillsammans med kyrkorna.Så länge kyrkan hålls utanför kommmer vi ingenstans.

Ashur Bet-Sargis 161213 - 13:57

The Doc och vem/vilka skapade den kristna Ortodoxa tron som du så stolt bekänner dig till? den kom så klart ur ditt folk din etnicitet och utan din etnicitet ingen Kristen Ortodoxi som du så stolt bekänner dig till. återigen det är inte kineser japaner eller ryssar som skapat den assyriska kristna ortodoxin eller de assyriska traditionerna eller den assyriska kulturen utan det är ditt folk ur din etnicitet växte allt detta fram. utan din etnicitet finns inget Assyrisk/Syriansk kultur kristen religion kristna traditioner. vi var det första folket som kristnades vi var de första som formade kristendomen den formades av vårt folk vår etnicitet.

The Doc 161212 - 19:21

Ashur,jag har förstått,men du däremot har svårt att fatta...tack och lov att du inte är en av assyriernas ledare.Jag är stolt att kalla mig kristen ortodox istället för att säga att jag är en assyrisk ateist.Jag behöver inte mitt assyriska identitet om det är på bekostnad av min ortodoxa kristna tro.Jag kan isåfall säga att jag är syrian och kristen.tack för ordet.

Ashur Bet-Sargis 161212 - 00:06

The Doc om du är så rädd o fruktar Islam så mycket hur kan du då inte se något som helst problem med att dina kyrkoledare sitter med muslimska folkgruppers representanter o knäböjer inför dessa MUSLIMER. Turkar, Kurder, Judar, Ryssar, Ungrare, Kineser ja alla dessa har den nationella medvetenheten vuxit sig stark under århundraden o därför kämpar de med näbbar o klor för självbevarelsedriften. The Doc utan ett assyriskt folk så har du heller ingen assyrisk Kristendom men det verkar inte du förstå. vår Kristendom skiljer sig från andras den är påverkad av vårt folk det assyriska folket den har gjorts unik av oss för oss assyrier. utan din etnicitet har du heller ingenting allt grundar sig i din etnicitet. tror du att det är kineser eller judar eller ryssar som skapat våra traditioner, vår kristna tro, vår kultur? Nej det är vi assyrier genom årtusenden som skapats av oss för oss unikt.

Ashur Bet-Sargis 161211 - 23:54

The Doc det är ju det jag har försökt förklara men du har fortfarande inte förstått. vårt folk har jagat vidskeplighet i snart tvåtusen år utan att det gett oss ett endaste dyft utan bara splittring i olika religiösa grupperingar kallade Ortodox, Protestant och Katoliker. Det har gått så långt att när någon frågar en assyrier "vad är du" så svarar en assyrier nästan alltid "jag är Kristen ortodox, eller kristen katolik osv. religionen har helt tagit över assyriernas medvetande och den nationella medvetenheten är nästintill helt borta. knappt hos någon assyrisk familj pratar man om ett fädernas land för oss assyrier knappt nån familj pratar om etnicitet o nationalism. hos oss ses nationalism o etnicitet som något fult något knappt någon assyrier vågar ens nämna i en diskussion.

The Doc 161211 - 12:42

Ashur,om religionen inte spelar roll för dig,hur kommer det sig att muslimer blir fler och starkare för varje dag? En ganska lätt fråga för dig att svara på eftersom du är ateist! Tror du att vår folk i Sverige kommer att överleva om vi lämnar religionen? Det borde inte vara så svårt för dig att svara på !!återigen ser du enbart att problemet är kyrkan,det är ingen som hindrar assyrier att stanna kvar i Irak o kämpa,problemet är att ingen vill!! Och därför blir vi beroende av andra ledare.

Ashur Bet-Sargis 161210 - 10:57

The Doc det är klart att om du påstår att syriska regimen skyddar de Kristna assyrierna så borde de beväpnat de Kristna assyrierna men det har de inte gjort och därför är deras hjälp till oss bara bluff o båg. en sak ska du veta The Doc ett annat folkslag kommer aldrig göra precis allt för att offra sig för oss för att vi ska kunna bevaras utan om vi vill bevara vårt folk i Mellanöstern och stå starka och kräva vår rätt till att få finnas och existera i Mellanöstern så är det endast vi och bara vi som kan och kommer att göra det den dagen vårt folk vaknar upp ur sin religiösa vidskeplighet. lösningen på våra problem ligger hos oss endast vi kan rädda oss själva. ingen annan kommer att göra det åt oss.

Ashur Bet-Sargis 161210 - 10:52

The Doc du verkar fortfarande inte förstå vad jag menar utan det skulle behövas många koppar kaffe under en debatt/diskussion mellan mig o dig för att jag ska närmare kunna förklara hur jag ser på saken och förhoppningsvis så kanske du vaknar upp och börjar inse kärnan i hela problemet. ett folk som inte är nationellt medvetet som inte är organiserat förtjänar att gå under medans ett folk som är organiserat och nationellt medvetet och som inte tror på organiserad vidskeplighet kommer att överleva. allt handlar om överlevnad på denna jordklot och om man inte organiserar sig och kämpar så går man under eftersom naturlagarna är sådana. vi är flockdjur och om flocken inte drar åt samma håll så går flocken under och en flock som är splittrad kan inte heller försvara sig och därmed kommer garanterat att gå under. den organiserade vidskepligheten Kyrkan kommer slutligen bli spiken i kistan för vårt folk.

The Doc 161207 - 21:40

Ashur,hur kan du vänta dig att Bashar beväpnar vår folk? Assyrierna har ju gått på rebellernas sida,har du glömt det kanske? Jag kan säga,att tack vare kyrkan och patriarken så har vi ändå fått lite skydd av regimen.jag fattar inte alls hur assyrierna kunde gå i opposition? Det är helt åt helvete fel.

The Nurse 161207 - 08:44

Ashur talar inte heller om Europa så vad är det du yrar om The Doc och vad angår andra folkslag oss, och har inte judarna klarat sig utmärkt i det mellanöstern du babblar om tack vare ett nationalistiskt medvetande din kristne fanatiker? Allt du kommer med är kritik och ändå begriper du inte ens att du kritiserar!

Ashur Bet-Sargis 161206 - 20:06

99% av vårt folk tror fortfarande att konflikterna i Mellanöstern har med religion att göra men det är långt långt ifrån sanningen. vad dessa konflikter handlar om är och har alltid varit etniska konflikter som handlar om varje folkslag kämpar för sitt lebensraum-livsrum. om det handlade om religion så skulle Turkar, Araber och Kurder vara värsta brödrafolken men det är de inte varken på papper eller i verkligheten. det är bara Assyrier/Syrianer/Kaldéer som fortfarande inte förstått att det handlar om etnicitet och inte om religion. Assad är fullt upptagen med att försvara sin Arabiska Alawitiska stammen och bevarandet av den. om Assad verkligen på riktigt skyddade de Kristna så skulle Syrien idag inte tömmas på Kristna utan han skulle beväpna de men det har han inte gjort och inte gjorde Saddam det heller.

The Doc 161204 - 21:52

Ashur,det är inte Europa vi talar om! Det är Mellanöstern och där måste man ha religion vare sig du som är ateist vill eller inte!! Religionen är centrum av konflikten..många assyrier har flytt och lämnat landet, kvar finns inte tillräckligt för att skydda sig därför tror jag att prästerna blir tvungna att sammarbeta med kurder och Bashar i Syrien .utan Bashar hade inte vår folk överlevt alls.Man kan då inte kritisera kyrkan för att dom samarbetar .

Ashur Bet-Sargis 161204 - 00:49

jag har för länge sedan vänt ryggen åt dessa folkförrädare och stoppar aldrig mer min fot i en Syrisk(assyrisk) kyrka eftersom i snart tvåtusen år har dessa bekämpat den assyriska nationalismen för att de ansett att nationalismen strider mot deras så kallade religiösa ideologi om att vi ska jaga paradiset och inte ett nationellt hem åt det assyriska folket. dessa folkförrädare har för länge sedan vänt ryggen åt det assyriska folket och den assyriska nationalismen och motarbetat vår rätt till ett assyriskt folkhem. vårt folk verkar fortfarande inte fatta att ett nationellt uppvaknande är vad som behövs hos vårt folk och som är vår enda räddning o som vi alla kan samsas kring Ett Folk, En Nation, En Flagga, Ett Språk, En Kultur dessa saker som förenar oss medans religion har splittrat oss.

Ashur Bet-Sargis 161204 - 00:27

den organiserade religionen är inget annat än bluff o båg medans den nationella medvetenheten är och förblir vår räddning. Ortodox, Katolik, Protestant är bara ruttet o förlegat o vidskepligt har aldrig lyckats organisera vårt folk under en gemenskap. de som värnar om sin kultur, historia och den nationella identiteten är det som kommer att förena oss eftersom det är något äkta som finns här o nu och som vi alla kan identifiera oss gemensamt med. Nationalismen är vår räddning se bara hur andra folkslag är extremt nationalistiska eftersom det är något som förenar oss.

The Doc 161203 - 08:46

The Nurse,jag vill inte packa en väska,det är därför jag inte kritiserar prästerskapet.men om jag tyckte annat,så hade jag börjat samla lite folk för att ta vapen och skydda mitt folk.jag skulle inte sitta som du hemma framför tv o ha trevligt medans mitt folk utrotas.

The Nurse 161129 - 22:26

Den som kritiserar de som kritiserar borde agera först med att packa sin väska.

The Doc 161129 - 17:19

Jag håller med Julius .dom av er som tycker annat,kan börja packa en väska och åka ner till Assyrien och börja skydda folket där.Det räcker inte med att bara kritisera,man måste agera också.

Det är själve fan 161124 - 18:09

Undrar om det någonsin kommer ut vad mötet resulterat i. Hujådå är inte känt för att fullfölja något eller stå för sina uttalanden, eller bevaka något intresse. Det är ett gränslöst hipp som happ och kon som fått missfall - snurrar runt utan mål och mening. Hur kan detta bara fortsätta och pågå!!!

Bagge 161123 - 12:04

Förstår inte hur Julius kan digga dessa egenkära separatismens fäder som har splittrat ett helt folk i små inbördes stridande spillror! Att han trots detta tillskriver dem goda intentioner är inte bara kulmen på naivitet utan också horribelt och misstänksamt. Undrar vem som behöver sluta fantisera, vakna och inse verkligheten. Har tidigare påtalat att Barzani mycket väl kan komma att kalla sig och sitt för Assyrien då detta gynnar honom, ifall detta faller på hans uppdragsgivares läppar. Det skulle i ett slag ge honom både rötter, stam och krona. Hoppas att Barzani med mötet menar att återförena dessa separatister och bli deras överhuvud - bli den enande och ende assyriske patriark.

Julius 161122 - 14:29

När assyriska politikerna i Irak, som sitter trygga i sina hem, misslyckats med sin primära uppgift om att hjälpa folket i denna kris och skydda folket från utrotning behöver andra engagera sig i frågan. Kyrkoledarnas intentioner är inget annat än ett försök att hjälpa folket i nöd. Ni som bor här trygga i Sverige och som är helt ovetande om situationen gör inte bättre i att kritisera dessa kyrkoledare. Om det inte dessa kyrkoledare varit engagerade i frågan hade vi inte ens haft det vi har kvar i Irak. Och mm ni tror att ni är så mycket bättre, åk ner och delta i strider, offra era löner till dem behövande och hjälp folket att bygga upp sina förstörda hem. Sluta med fantasier, vakna och inse verkligheten.

Bagge 161122 - 09:42

Vad undertecknad menar är att hade alla dessa herrar i långkjol varit till Tel Aviv och poserat med MR Netanyahu och gjort upp med sitt förflutna hade det åtminstone blivit en världsnyhet av tyngd, istället för att bli ett diskussionsämne för analfabeter. Men dit är de förmodligen inte välkomna längre eftersom de vägrade inställa sig långt innan alla profetior mot dem nedtecknades i GT. Observera nu att GT står för Gamla Testamentet och inte för Göteborgs Tidningen! Man vet aldrig i den här församlingen -grövre misstolkningar har skett.

Har vi nåt val? 161121 - 08:17

Vad är alternativet? Skulle vi få Irak eller kurdistan för oss själva? Vem bryr sig om oss egentligen, USA, EU? En fredlig grupp som vi som aldrig skulle skada någon annan grupp mer än oss själva! Förstår ni vad jag menar?

Inte alls förvånad 161120 - 13:39

Bagge: Vad alla andra som skriver här representerar? Svar: en kultur som sträcker sig flera tusen år tillbaka, en civilisation som gjort stora uppfinningar och upptäckter som ligger till grund för dagens samhälle. Vad representerar du och ditt kurdfolk? Vad? Jag väljer att inte skriva mer här för det finns inget positivt att skriva. Vi har överlevt i 4000 år. Medan ni är en avkomma från perserfolket (perser och afghaner). "Den som låter sin hand kyssas, måste vara beredd att låta sitt huvud trampas". Var menat mot våra präster inte mot din hövding. Men jag kan förstå varför du tror att det var menat mot din hövding. Håll dig till dina forum i framtiden om väljer att ha den tonen du har.

Bagge 161120 - 10:30

Brinn, du får trösta dig med att har man varit väldigt trött så här länge är man väldigt förslöad på gränsen till trögfattad. Din poäng är naturligtvis den att assyrierna har bedrivit en separatistisk rörelse inom sina egna led och motarbetat varandra till den grad att de har reducerat sig själva till kristna araber. Juvelen ovanför den förslöade jollrar så obegripligt att det inte löns att kommentera.

Occupied Assyria 161118 - 21:39

Barzanis högsta önskan var att posera med assyriska kyrkoledare och nu har han visat världen att han är mindre diktatorisk än Assad och Saddam. Därmed har mördaren Barzani gjort upp med sitt förflutna. Han representerar kurdiska rövare under förtryck av PKK.

Trött. Väldigt trött. 161118 - 21:38

Barzani ser ut som en oborstad skolpojke av beduinsk härkomst bland män tillhörande en av världens rikaste och ståtligaste civilisationer. Just sayin'.. Tyvärr är det skolpojken som har makten. Brinn, gå och lev upp till ditt namn.

Bagge 161118 - 17:59

Mins en annan profetia: "Se Assyrien, jag skall förnedra dig och dina överstepräster inför folken" men kan inte placera den just nu. Här vimlar det av bibelsprängda läsare som säkert kan hjälpa till med den saken.

Bagge 161118 - 13:10

"Inte förvånad alls" för ett väldigt konstigt resonemang, och hans metafor är så sanningsvidrig att det vänder sig i magen. Du har kysst deras händer i tvåtusen år varför har inte du kontrollerat eller trampat deras huvud? Att prata som en hundraårig kärring betyder inte per automatik att man talar sanning. Barzani skulle inte smutsa ner sin skor på deras huvud, det kan jag lova dig.

Bagge 161118 - 08:37

Han representerar ETT NAMN. ETT FOLK och ETT MÅL. Vad representerar de andra och alla ni som skriver här, inget och noll. Ni har aldrig visat ett syfte med er existens. Var och en av er uppfinner ett nytt namn varje dag och ändå vill ni ha hjälp från omvärlden! Vem skulle vilja ta i er ens med tång, ingen. Och vad tror ni och era präster Gud känner inför sådana vilsna själar, vämjelse och äckel. Att han nedlåter sig att fotograferas med dem är för att håna och förnedra de och er inför världen: Se på dessa andefattiga som inget heter, inget vill ha och inget syfte har med sin existens, vill han säga, för att också profetian "Den babyloniska förvirringen" skall gå i uppfyllelse.

Brinn 161118 - 00:19

"Assyrer" lever alltså fortfarande i den brittiska lögnen som de använde för att infiltrera ottomanska riket? Ni är ett gäng kristna araber.

Assuroye 161117 - 18:29

Barzani verkar minst glad över att posera med Österns Assyriska kyrkan, man kan ju undra varför...

Assuroye 161117 - 18:25

Finner inga ord , spyfärdig är nog den rätta benämningen...

Assyrien 161117 - 14:09

Till Gabi jag vill bara säga att \" tow mistakes do not make a right\". visst man skulle kunna kräva mer av våra politiska partier men det betyder inte att vi ska blunda för kyrkoledarnas förräderi av vårt folk.

Gabi 161117 - 10:50

Jag stör mig på hujadis krit mot kyrkomännen. Självklart ska patriarkatsättet finnas is Arbaelo eftersom det också är en assyrisk stad med assyriska invånare. Dessa sätten har omplacerats pga. förtryck och oro. Dessa sätten har omplacerats för att hjälpa och finnas för folket i de områden som behovet av hjälp är störst. Varför har ni aldrig granskat våra partier? Vad gör dem för att förbättra situationen? Vem säger att dessa partier bedriver en nationalistiskt politik? vi har aldrig sett något politiskt parti med målsättning att skapa en Assyrien. Det enda partierna bedriver är för sina egna fickor...

Julius 161117 - 10:43

Prästerskapets möte med Diktatorn är ingen dålig idé. Dessa kyrkomän gör detta för att hjälpa folket, dem vill rädda folket från det elände som råder. Dem flesta assyriska partier har träffat Barazani och arbetar mer eller mindre med honom. Så varför kritisera dessa män som vill inget än ett gott liv för det lilla folket vi har kvar? Vafan har våra partiledare gjort sedan isis kommit fram? Dem sitter trygga i sina hem och gör inget. När politikernas inte lyckas med något gör något åt situationen är dessa män det sista vi har.

Inte förvånad alls 161117 - 10:36

Vad spelar det för roll vad som var syftet med mötet? Det räcker med att de stolt poserar med en mördare. Ja, ja, nu är det bekräftat. "Den som låter sin hand kyssas, måste vara beredd att låta sitt huvud trampas". Nu måste det väl vara dags för det senare?

Bagge 161117 - 08:49

En gång var han en av dom. Han kanske saknar sin forna fårskock. Men till syvende och sist handlar det om att samtliga förutom honom fortfarande vägrar göra upp med sitt förflutna och därför måste, sannerligen MÅSTE de sälja sig och sitt folk billigt. Han, den ende kloke av dom allihop gjorde upp med sitt förflutna och därför har han upphöjts över dom alla. "Stenen som ratades av byggningsmännen gjordes till en hörnsten". Alla ni som tror på Jesajas ord om att Assyrien skall återupprättas, glöm det! Det kommer inte att ske förrän samtliga assyriska ledare följt Barzanis exempel dvs gjort upp med sitt förflutna.

Mikael 161117 - 08:44

Jag blir så äcklad av dessa patriarker. Deras svek mot folket är brutal och konstant genom historien. :(

Mike 161117 - 05:46

Återigen, borde vi inte ta reda på vad syftet med mötet är istället för att kasta på dem dessa anklagelser? Jag tycker att artikeln tappar ganska mycket genom att referera vad ett par ungdomar kastar ur sig i sociala medier och insinuera en massa. Allt kanske stämmer men det ska göras på ett mer professionellt sätt än detta.