Publicerad: 2016-11-18

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln

Vad vill du att förbundet ska satsa på?

RIKSFÖRBUNDET Satsning på skolor eller lokala språkkurser, värvningskampanjer för att öka medlemsantalen eller utbildningar för att öka kunskap och engagemang bland befintliga medlemmar? Dessa är några av frågeställningarna förbundet hoppas få svar på när man nu sätter igång med att ta fram en verksamhetsplan för förbundet för de två kommande åren.

Assyriska riksförbundet har genomgått en omfattande förändring de senaste åren. Med fler medlemmar än någonsin och rekord på en rad områden är förbundet på god väg att utvecklas till en modern organisation med väletablerade rutiner och struktur.

En viktig del i omvandlingen har att göra med hur förbundets verksamhetsplan fastställs. Fram till nu var det upp till förbundsstyrelsen att välja sina prioriteringar och satsningar. Efter en motion som antogs under extra ROM tidigare i år ska nu alla led inom organistionen engageras i att ta fram en verksamhetsplan för varje ny mandatperiod. 

Förbundsstyrelse, medlemsföreningar, övriga anslutna organisationer och enskilda medlemmar ska ha möjlighet att påverka innehållet i verksamhetsplanen enligt förbundets uppdaterade stadgar. 

- Sittande förbundsstyrelse föreslog denna ändring för att arbetet ska bli mer som i andra svenska riksorganisationer, säger förbundsordförande Afram Yakoub: "En verksamhetsplan som medlemmarna har varit med att utforma ger förankring hos gräsrötterna. Det blir också lättare att utkräva ansvar av förbundsstyrelsen då medlemmarna kan stämma av förd verksamhet med verksamhetsplanen som man har beslutat ska gälla."

Arbetet med att samla in medlemmarnas synpunkter och förslag har redan börjat för verksamhetsplanen 2017-2018 som ska antas formellt under riksombudsmötet nu på våren. Medlemmar kan bland annat fylla i en enkät och lämna förslag eller delta i öppna workshops som förväntas utannonseras inom kort. 

- En verksamhetsplan ska svara på frågan vad som ska uppnås. Det är sen upp till förbundsstyrelsen att bestämma hur det ska uppnås. Förbundsstyrelsen kommer fortsatt att ha en viktig funktion, kommenterar Yakoub. 

----

Är du medlem och vill delta i arbetet att ta fram verksamhetsplanen för 2017-2018? Klicka här för att fylla i enkäten.  

 

Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Bagge 161124 - 10:02

Den som har framtidsvisioner kommer per automatik och undermedvetet att satsa på identitetsstärkande insatser och kulturen på bred front, inte bara på skolor, språk och annat som nämns här.

Trött. Väldigt trött. 161123 - 23:18

Huvudfokus på barn och ungdomar! Hemlandet är också viktigt (det är ju det som är målet), men nu MÅSTE vi jobba med vår nation i diasporan, där den absoluta majoriteten befinner sig. Skolor, kulturcentra, språkinstitutioner. Material till modersmålsundervisning till lärare/föräldrar, på surayt/turoyo. Jalla! :-)

Tihe amo dAthour 161122 - 22:43

Satsa på barn och ungdomar, lär dem den rätta assyriska identiteten, nutidshistoria och diasporan. Satsa på nyinflyttade assyrier och rapportera kontinuerligt vad som händer i Assyrien och vi tillsammans supportra kvarvarande assyrier och deras politiska organisationer som befrämjar ett assyriskt självstyre.

Sanharip 161120 - 19:27

Fler skolor, Mycket viktigt

Assyria 161119 - 12:11

En storsatsning på att öppna fler assyriska skolor i Sverige. En tydlig linje där man bara använder det assyriska namnet. Satsning på att nå ut till fler ungdomar och få dem engagerade i förbundet.

Bagge 161119 - 10:56

Satsa på framtidsvisioner att inge folket mod och hopp inför framtiden i ett eget hemland. Publicera artiklar som gynnar ett folkligt medvetande om historiska realiteter, och medvetna mål. Bojkotta alla separatistiska ansatser och strävanden efter fortsatt splittring dvs publicera inte signaturer som till exempel: Suryoye, Oromoye, Suryoye dbeth Ashur, assyrier/syrianer och liknande namn och- dubbelnamn. Håll er till namnet assyrier, och det på alla språk! Då får ni allas respekt, även motståndarnas. Sluta upp med det sammelsuriet av namnblandningar ni har kört med hittills, då blir det bra. Lycka till, verkligen!


Representanter och medlemmar i Assyriska riksförbundet i Frankrike bemannar det assyriska tältet under en kulturfestival i staden Toulouse tidigare i år. Foto: FAF