Publicerad: 2016-11-28

  • Tipsa en vän
  • Skriv ut artikeln
Assyriska riksförbundets styrelse. Foto: ARS

Många turer kring misstroendeförklaring

RIKSFÖRBUNDET Hujådå går igenom turerna bakom en misstroendeförklaring mot förbundsstyrelsen. "Bra med olika åsikter men fokus måste ligga på saklighet och sakfrågor" menar man.

Den 27 oktober inkom en misstroendeförklaring till förbundsstyrelsen från Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka där man krävde ett extra riksombudsmöte (ROM). I dokumentet hänvisade man till reglerna i förbundets stadgar som säger att tvåtredjedelar av förbundets medlemsföreningar har rätt att kalla till extra ROM och redovisade underskrifter för företrädare för femton medlemsföreningar.

När förbundsstyrelsen undersökte underlaget och besökte en del av medlemsföreningarna på misstroendelistan visade det sig att det saknas minst fem föreningar för att uppfylla kravet om tvåtredjedelar. Den 3 november skickade förbundsstyrelsen sitt skriftliga svar till Assyriska Kulturföreningen i Norsborg där man förklarar att kravet i stadgarna inte uppfyllts.

Tre dagar efter förbundsstyrelsens svar skickade Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka ett nytt mejl i vilket man framställde elva punkter med påståenden om felaktigt agerande av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen besvarade samtliga påståenden om dess arbete i ett långt dokument med utdrag ur protokoll och andra arbetsdokument och skickade svaret till medlemsföreningarna två dagar efter det inkomna mejlet.

Förbundsstyrelsen anordnade även två öppna informationsmöten, ett i Assyriska föreningen i Södertälje den 30 oktober och ett i Hammurabiföreningen i Göteborg den 13 november dit alla förtroendevalda i medlemsföreningarna bjöds in. Under dessa informationsmöten fick medlemmar möjlighet att ställa frågor till förbundsstyrelsen med anledning av misstroendeförklaringen.

Personerna som varit drivande i framställningen av misstroendeförklaringen valde att inte komma på dessa informationsmöten. Inför informationsmötet i Assyriska Kulturföreningen i Södertälje meddelade Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka följande via mejl till förbundet:


Hej ARS
Vid ett extra ordinariemöte för föreningens styrelse onsdagen den 26/11-2016 beslutades enhälligt att inte delta i det informationsmötet som ni bjöd oss på med anledning att det mötet har flera nackdelar som kan påverka vår assyriska rörelse.
Tack för förståendet
AKFB

För att tillmötesgå styrelsen för Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka skickade förbundsstyrelsen ett brev till föreningens förtroendevalda där man efterfrågade ett separat möte mellan förbundsstyrelsen och föreningens styrelse. Föreningen har ännu inte besvarat denna förfrågan.

Istället valde Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka att skicka ett nytt mejl den 23 november undertecknat "Kommittén" där man kräver att "ett extra ROM eller förflytta ordinarie ROM till senast 29:e januari 2017". I mejlet hänvisas även till förbundsstyrelsen skriftliga svar på påståenden om dess arbete och man skriver att "Vi vill klargöra att deras svar inte varit övertygande då de inte svarar på direkt fråga utan valt att kringgå frågeställningen och vissa svar är inte sanningsenliga". De som skickat mejlet beskriver dock inte vilka frågor man menar inte har besvarats eller vilka svar man anser inte är sanningsenliga. 

Från förbundsstyrelsen är man glad över engagemanget inom Assyriska riksförbundet och tycker att det behövs större fokus på saklighet och sakfrågor:

- Det är glädjande att vi har medlemmar som tycker till och bryr sig om verksamheten, det visar att det finns mycket glöd och engagemang inom den svensk-assyriska rörelsen. Samtidigt är det viktigt att fokus ligger på sakfrågorna. Där har vi tillsammans med våra medlemmar ett ansvar att utveckla den interna dialogen, säger Jenny Orahim som är vice ordförande i ARS: "Från förbundsstyrelsens sida är det viktigt att vara så öppna som möjligt och därför har vi bjudit in till öppna informationsmöten, föreslagit separata möten och presenterat skriftliga svar på frågor som inkommit", säger hon.

Som händelseförloppet visar har styrelsen för Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka varit drivande i den här frågan medan man officiellt har undertecknat dokument med signaturen "kommittén". En förklaring till det kan vara att en högt uppsatt person i föreningens styrelse har reagerat starkt på en text i Hujådå om kränkningar och vandalism utfört av honom.

Den 15 september skrev nämligen Hujådå om en förtroendevald med styrelseuppdrag i bland annat Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka (personen sitter även i styrelsen för Assyriska Ungdomsförbundet) som hade fällt djupt kränkande och kvinnoförnedrande kommentarer om flera andra medlemmar. Personen i fråga hade sedan tidigare i år stängts av från Assyriska FF:s matcher efter att han vandaliserade en buss tillhörande ett gästande fotbollslag som LT har rapporterat. Samma förtroendevald anklagas även för att ha smällt till en person från en assyrisk organisation med en flaggstång.

Den 20 september skickade styrelsen för Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka ett skarpt brev till förbundsstyrelsen med krav på att helt ta bort artikeln om dess förtroendevalda: "Med detta sagt kräver AKFB:s styrelse enhälligt en återkallelse av den artikel som nämnts ovan samt en offentlig ursäkt till vice ordförande i AUF i ny artikel i Hujådå men också i ett brev undertecknat av pressansvarig, för den kränkning Hujådå åsamkat honom. Detta skall verkställas senast 20161009".

Förbundsstyrelsen besvarade brevet från Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka och hänvisade till att publiceringen följt alla de svenska pressetiska reglerna och att det är medlemmarnas rätt i det svenska samhället att känna till hur förrtoendevalda beter sig och att öppenhet och transparens är viktiga ledord i förbundets värdegrund.

- Vi konstaterar att förbundsstyrelsen har ett fortsatt brett stöd bland medlemsföreningarna och att vi fortsätter stå upp för öppenhet och insyn och står för nolltolerans mot kränkningar eller andra kriminella handlingar, kommenterar Jenny Orahim, vice ordförande i Assyriska riksförbundet.

Styrelsen för Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka har även avböjt flera inbjudningar från Assyria TV om att komma till studion och framföra sina åsikter. 

....

Nedanstående dokument berör frågan i artikeln.  

 

Redaktionen

 

läsarna kommenterar...

Assyrien 161206 - 07:33

Lägg inte ner kraft och energi på det här. Finns och kommer alltid att finnas avundsjuka. Blicka framåt och fortsätt det fantastiska arbetet ARS!

Seku 161205 - 12:04

Till "kära seku": Nyss sa du att det var massa andra organisationer och nu anklagar du adfa? Ni anklagar allt som är emot ARS nuvarande styrelse. ARS verkar ha tappat greppet med folket.

Kämpa ARS 161204 - 20:20

Kämpa ARS,vi ska rensa en gång för alla

Kära seku 161203 - 14:21

Tack! Nu kan hela folket se att oppositionen utgörs av ADFA som arbetar åt att splittra assyrierna i olika benämningar och hylla narcisister och arbeta med assyriers mördare pkk och doronoye . ADFA är ingen assyrisk organisation ansluten till riksförbundet men vill styra och ställa. Ut med sexisterna

Seku 161203 - 10:03

Till "Kära Seku": Jag förstår att det troligen är dina släktingar som sitter på posterna. Men hellre ADFA än ett kompisgäng. Så jag väljer hellre en organisation med klara mål än ett gäng sexistiska kompisar och annat löst folk. Om jag får välja dina egna ord. Svider det?

Kära Seku 161202 - 18:37

Läs dokumentet "svar på anklagelser" sidan 3 gällande extra ROM ^ i slutet av denna artikel. Informationsmöten är fullkomligt normalt i föreningar för att ta del av medlemmarnas åsikter. Svider det att styrelsen inte viker ner sig för sexister, Zowaa, ADO, ADFA och annat löst folk?

Mike 161202 - 16:26

Varför inte tillsätta en extrainsatt årsmöte även om de inte fick 2/3 av föreningarna? Då kan de få ut denna tjafs uträttad och alla kan få gå vidare med sitt liv?

Misstroendeförklaringen förkastas. 161202 - 15:17

Alla som är missnöjda med Afram Yoch Tony M, är sexistiska, kriminella personer som antingen tillhör ADO, ADFA eller Zowaa. Bort med de som älskar Younadam Kanna. Slutet för dessa är nu när våra ledare Afram Y och Tony M är vid rodret. Fortsätt så!

Seku 161202 - 10:50

Till "till Seku: Ja, du har helt rätt att att stadgarna ska följas. Precis som att det inte står i stadgarna att ARS ska ordna infomöten så står det inget om att styrelsen på eget bevåg kan ordna extrainsatt årsmöte under förutsättning att man följer proceduren kring årsmöten och ger information om detta. Och sluta med översittarmetoderna om att läsa på hit och dit. ARS är för det assyriska folket - inte för grupperingar inom det assyriska folket... och nej, enligt mitt resonemang ska man inte ha ett nytt årsmöte varje vecka. Däremot, om ARS får en misstroendeförklaring från föreningar så kan de inte leka att båten inte brinner. Att inte uppmuntra till ett extra årsmöte är för att skydda sina "positioner".

Hobo 161202 - 08:13

Många som stödjer er ARS! Ni har gjort ett mycket bra jobb de senaste åren.

Mikael 161202 - 08:02

Att styrelsen för ARS har valts med förkrossade majoritet de senaste åren säger allt som behöver sägas :)

Till Seku 161202 - 07:39

"Om till och med en förening vill ha ett extrainsatt möte bör man hålla det och lyssna på frågorna." Med ditt resonemang kan man ha ett extra ROM varje vecka så fort en förening är missnöjd. Har du någonsin studerat hur svenska organisationer fungerar? Om vi ändå pumpar ut skattepengar till våra föreningar och förbund, känner inte du att vi är skyldiga att åtminstone följa föreningspraxis? Eller ska vi bete oss som ett Mellanösternfolk? Dessutom verkar du inte förstå att ARS har stadgar att följa. Ett extra ROM kräver 2/3 av föreningarna. Stadgarna finns att läsa på ARS hemsida. Börja där innan du kommer med dumdristiga förslag.

Seku 161201 - 22:02

Till re seko: ADO har aldrig styrt ARS. Det vore som att säga ARS styrs av kyrkan eftersom alla medlemmarna i ARS idag är medlemmar i kyrkan. Vi får lägga ned med konspirationer. Jag håller med om att ARS var förlamade då, men de är lika förlamade idag. Idag är de bättre på att göra reklam för sina saker som de gör och då ser det ut som att de är mer aktiva. Problemen som vi hade då var inte att ARS inte gjorde aktiviteter. Problemet var att lokalföreningarna backade. Det problemet ser vi än idag. Det enda uppsvinget är tack vara de nyanlända. Dåvarande ARS kritiserade för att vara fokuserade utomlands. ARS kritiserades för att de styrde Hujådå och har ett maktmonopol. Vi ser samma struktur idag. Så det är hyckleri på flera fronter idag. Ett extrainsatt årsmöte är helt i ordning. Om till och med en förening vill ha ett extrainsatt möte bör man hålla det och lyssna på frågorna.

Re seko 161201 - 19:13

Var det inte fel att ADO styrde ARS under den tiden och ARS var förlamat vår fråga syndes inte någonstans?

Vilken agenda är den rätta? 161201 - 18:18

Dawronoyo, ARS:are, ADOare, Zowaa-anhängare, Nuri Kino-anhängare... Jag har nästan tappat räkningen kring de förknippningar som skrivs ut som förolämpningar. Från en assyrier uppväxt utanför föreningarna så låter ni alla som fanatiker.

Seku 161201 - 17:19

Om man kritiserar ARS är man antingen ADFA, ADO, eller dowronoyo. Lägg ned. Vad är ARS rädda för? Varför är ARS rädda för att anordna ett extrainsatt årsmöte? ARS verkar alltid skapa "informationsmöten" efter att de får kritik eller innan de tar beslut som kommer att ge kritik för att sedan kunna säga att folk inte var på infomötena. Dialog och öppenhet är viktigt. Om det finns en grupp som är missnöjd med styrelsen bör detta tas upp på ett årsmöte. Ett årsmöte har stor vikt och där kan man ta riktiga beslut. Precis som A. Baryakoub gjorde med sina vänner för några år sedan då han skickade en pdf i ett massmail till flera medlemmar och föreningar för att avsätta en styrelse. Där anklagar de flera styrelsemedlemmar för att vara ado-anhängare (som om det vore ett fel) osv. Jag har kvar det brevet... Vad är ARS rädda för? Dialog? Att de ska förlora sina positioner? Positionerna är till för att serva folket och inte något prestigeuppdrag.

Anonym 161201 - 12:44

Tråkigt att läsa insändaren. Jag är en person som inte tar ställning och väljer ingen "sida" dock så tycker jag det är tråkigt att Hujådo gång på gång skriver om denna personen som kränkte en tjej. Beteendet är oacceptabelt men jag önskar att man var lite källkritisk. Att man skriver att föreningen i Norsborg kräver ett extra ROM är fel, denna grupp som kallar sig för kommiten består av personer från flera olika föreningar runt om Sverige, om jag har min information rätt har föreningen i Norsborg endast en representant i den kommiten. Med detta vill jag passa på att tacka ALLA förtroendevalda för arbetet ni lägger ner. Vi kommer tyvärr för evigt motarbeta varandra, det ligger i vår natur och har vart så under åren jag har vart en aktiv Assyr i föreningslivet.

Förrädare 161201 - 08:02

Dom är arga på ARS för de stoppar deras föräddar planer med nuri kino/adfa. Nu kan dom inte utnyttja våra föreningar, säga k*rdistan under insamlingen och sedan skicka fakturor för lastbilar till assyriska organisationer. Samtidigt som adfa påstår att de skickat ner hjälp till hemlandet. Spyr på er

Hudro da dugle 161201 - 07:48

Föreningen i norsborg har alltid varit en problemförening med personer som inte kan sköta sig. Hudron är ADO styrd

ARS för folket 161130 - 23:00

Att förstöra är alltid enklare än att bygga, att kritisera och vara negativ är enklare än att själv vara aktiv och kreativ. Ni som skriver negativa kommentarer under denna artikel liknar jag vid ISIS. Ni sympatiserar inte med den assyriska rörelsens mål och ni framstår som falska assyrier, rent av uppköpta, inlurade i påhittade organisationer med mål att terrorisera den assyriska rörelsen. Ni kommer aldrig att lyckas...ASHOUR är evig!

Visst 161130 - 18:13

Att ni bara orkar driva med er själva till denna grad! Snacka om att ha tappat fotfästet och verklighetsförankringen! Vi är endast tre stycken som skriver mot er nio stycken, hela styrelsen, och ändå snackar ni om Rörelse och Gud vet vad mer av storhetsvansinne! Nästa gång ni tar upp den här tråden kanske också vi tre låter bli bemöta er och låter er tala till er själva och imponera på varandra i oändlighet. Var är assyrierna ni påstår er ha stöd av och jobbar för? Vem som helst ser att de 45 inläggen är skrivna av 12 personer: 9 från styrelsen och 3 utomstående. Och var är era motståndare? De bemödar sig inte ens med att bemöta er - Alltså ni krigar mot era egna inbillade hjärnspöken för att tala om för er själva hur bra ni är. Adjö för den här tråden.

Ser fram emot ROM 161130 - 16:05

Jag kan inte låta bli att se en röd tråd i allt det här. Den lilla klick som ogillar förbundsstyrelsen består av personer som har beskrivit andra medlemmar som horor, hotat medlemmar, slagit sönder dörrar, kränkt medlemmar, ljugit, hållit hemliga möten, vägrat komma på informationsmöten osv. Det tillkommer också några personer från Zowaa som inte har den mentala kapaciteten att skilja på föreningverksamhet och sitt eget parti. Den här cirkusen dessa 4-5 personer har ställt till med blir väl deras sista för nu är alla innerligt trötta på sånt beteende.

AframK 161130 - 15:53

Så här är det: ARS har infört ett nytt arbetssätt där metoderna som används är väldigt organisatoriskt moderna. Ord som öppenhet, transparans, tydlighet... vilket är bra. Målen som man tillämpat dessa metoder på har också varit bra, tv-kanal, skolor och annat som kan läsas i forumet. För en del som varit aktiva i assyriska rörelsen länge kommer detta som en kulturkrock, en del kanske aldrig haft en jobb med svensk arbetskultur, då kan man förvänta sig kritik. Det jag tycker att man missar är respekt för individen. Ett företag/organisation består alltid av medlemmar med beroende relationer, den enda kritiken jag har är att organisationen möjligtvis och enstaka fall varit för utilitaristisk.

Tihe 161130 - 13:18

Majoriteten av alla medlemmar o föreningar verkar stå bakom ARS. De köper inte personliga påhopp när arbetet är det bästa på flera år. Ni som är emot har inga belägg för nåt. Gå till assyria tv så hela folket ser det ni säger. Ni kommer skämma ut er

Visst 161130 - 11:26

Om ARS lyckas tillsätta en mogen och balanserad moderator kan de fortfarande vinna folkets förtroende

Putin&Assad&Trump 161130 - 10:47

Jag måste hålla med Ninos Ashuri, har aldrig hört ngn säga bra saker ARS.... Det är bara här alla nätriddare som försvarar ARS. när vi ändå är hjältar i cyberworld så kan jag skicka en missil på er! det bästa som kan hända är att demolera ARn till rötterna och bygga nytt! #makeARNgreatagain

Assur 161130 - 09:49

ARS har lobbat som få andra för självstyre på ninevehslätten. Vad är dina bevis för det du säger om sabotage?

Hatad? 161130 - 08:13

ARS ordförande är uppskattad av sanna assyrier, hatad av falska assyrier/kaldeer/syrianer

Visst 161130 - 07:37

Assur och alla ni andra ARS:are, det är bara ett år sedan som ARS saboterade för en skyddszon åt assyrierna på Ninveslätten hur kan ni då vara så naiva och tro att de representerar assyrier, och hur kan ni gå på deras snyfthistoria som varit på tapeten flera gånger för att väcka sympatier. Det räcker med lögner och fräckheter!!!

Ninos Ashuri 161129 - 23:11

ARS har en egen agenda vilket splittrat alla. ARS är pinsamma pengahungriga individer Hur kul är det att sitta kvar på en ordförande post när man är så hatad av sitt eget folk? Ni är en skam över det Assyriska folket

Assur 161129 - 21:45

om dessa kritiker inte har något att dölja bör åtminstone deras frontfigurer delta på öppna möten eller i Assyria TV. Frågan är varför de inte dyker upp? Varför vill de inte diskutera detta öppet inför alla medlemmar? Sexister, kriminella och FEGA. Ryggradslösa "kritiker" som enbart vill förstöra. Sedan har vi pajaser till Zowaa sympatisatörer som joinar dessa människor pga att de inte fattar att ARS är partipolitiskt obundet. ARS har gjort mer för NPU än pappersorganisationen Zowaa Scandinavium har gjort.

visst 161129 - 20:12

Det räcker med skryt och skrävel! ARS är inget annat än ett skrytarförbund. Alla ni som skrävlat här vet inget om verkligheten, vett och etikett. Att ta upp er sandlåda här säger allt om er mognad

Bar Othur 161129 - 18:34

"Vad har ARS och hujådå gjort annat än splittrat folket och skott sig på statliga bidrag." Antingen leker du dum, eller så är du långt ifrån verkligheten. De senaste åren har riksförbundet haft en raketsnabb utveckling. Att nämna allt som förbundet har gjort skulle inte få plats här, men ett par exempel som kan nämnas är: stora akitu-festivaler som lockat tusentals människor, stark assyrisk lobby (ARS har synts i media världen över), dokumentärfilm om Seyfo som sänts på svensk och utländska tv-kanaler, effektiviserat kontakten med sina medlemmar, tydliggjort sin ställning gentemot anti-assyriska aktörer, grundat svensk-assyriska skolor och konfederation, osv osv. Vi har inte haft ett så starkt riksförbund i Sverige på många år. Sedan att förbundet har sina fel och brister betyder inte att man ska driva smutskastningskampanj mot det.

Till signaturen \"Visst\" 161129 - 18:26

"Varför ska man läsa dokumenten" frågar du. Nej, varför det? Varför ska man ta reda på fakta innan man yttrar sig? Bäst att hålla sig till sina fördomar och inte låta sig störas av verkligheten.

Visst 161129 - 17:41

Nu förstår jag varför all den ilskan och grova språket. Ni för en hård kamp, men inte mot någon verklig motståndare utan mot egna tankespöken

Till förtroendevald 161129 - 17:31

Er förening borde skriva en artikel eller mejla och fördöma kommittén. Dags för er att tala

Visst 161129 - 17:18

Ja men vad har en vanlig läsare med era inre strider att göra, varför ta upp de på det här forumet!?

Joseph 161129 - 17:16

Hej jag tycker ARS ledning skall skriva och uppmuntra till det som kan förena och inte tvärtom annars kommer ni att tappa dem sympatisörer som ARS har.

Relevant 161129 - 17:03

Om man inte har något att dölja så bör man kunna vara med i en öppen diskussion, eller? ARS har bjudit in alla föreningar och "kritiker" till öppna informationsträffar, erbjudit "komittén"/kritikerna/Assyriska kulturföreningen i Botkyrka att enskilt träffas och ARS ordförande har personligen ställt upp i Assyria TV där dessa "missnöjda" personer blivit inbjudna till att föra en dialog om kritiken. Hur kringgår ARS kritiken när de offentligt uppmuntrar och bjuder in till en dialog? Hur kommer det sig att "kritikerna" inte träder fram när de fått chansen? Varför har de vägrat delta på dessa möten där de inför samtliga föreningar kunnat framföra sin "sakliga" kritik till ARS? Eller avböjt till medverkan i detta TV-program där de fått chansen att ställa ARS ordförande mot väggen på plats? Varför gör man så om man har sakliga argument och seriös kritik? Det framgår tydligt vilken part som är seriös och pålitlig.

Till visst 161129 - 14:53

Vad är det för snyfthistoria? I dokumentet ser du vad alla dina sexistiska kompanjoner har för kritik. Varsågod och lägg fram din sakliga kritik. Majoriteten är trötta på er splittrande politik i rörelsen. Nästa årsmöte är ni körda en gång för alla och kan krypa tillbaka i doronoyes famn

Visst 161129 - 14:31

Varför ska man läsa dokumentet - ARS egna snyfthistorier? Att ARS och hujådå har mage att publicera sådana billiga snyfthistorier för att samtidigt passa på och berömma sig själva istället för att exempelvis följa resultatet av patriarkernas möte med Barzani! Och alla ni som berömmer ARS så: på vilka grunder gör ni det annat än att ni själva är styrelsemedlemmar? Vad har ARS och hujådå gjort annat än splittrat folket och skott sig på statliga bidrag. Var ärliga för en gångs skull för djävulen då ni varken fruktar -eller tror på Gud. Och varför kallar ni folk för mammutar, idioter, IQ befriade och ber de krypa tillbaka till det hål... om ni försvarar er heder och har rent mjöl i påsen???

Bemöta kritik 161129 - 13:37

Vad är kritiken? Läs dokumentet ovan där har du kritiken. Helt sjuka påståenden om den bästa ledningen på 20 år som ARS haft. Kritikerna är doronoyo älskare och ado/kanna älskare som vill förstöra ARS. Vad är er kritik förutom avundsjuka och förkärlek för trakasserare?

Visst 161129 - 13:18

Bemöter man kritik på det här viset är det uppenbart vilka det är som är klonade mammutar, idioter och IQ befriade. Man får i alla fall glädja sig åt att det finns fler muslimska assyrier i Diarbakir än det finns falska suryoye assyrier i Sverige, som samtliga är avbildade ovan. Några fler "assyrier" än de finns inte i Sverige, den saken är i alla fall hundra. Förhoppningsvis kommer de hederliga muslimska assyrierna att ta över rörelsen snart.

Förtroendevald 161129 - 12:15

Jag sitter i styrelsen för en av våra större föreningar. Vi har fått alla mejl om det här och alla känner samma sak, vi är jävligt trötta på de här IQ-befriade personerna som förstör, ljuger och tar upp allas tid i onödan. Istället för att applådera styrelsen för deras fantastiska arbete så beter man sig som riktiga idioter. På årsmötet vill se att personerna bakom den här kampanjen kickas ut och i spetsen den här kriminella killen som kallar tjejer för horor. Vår förening vill att de här personerna utesluts helt och hållet för att alla ska kunna fokusera på verksamheten.

Yildiz 161129 - 11:58

Primitiva kommittén mot civiliserade ARS

barkiz 161129 - 10:47

Jag trodde inte I min vildaste fantasi att det levde mammuter i vår rörelse år 2016. Nu får det vara nog med dessa klan fasoner. Enda platsen som passar dessa konfliktskapande mammuter är naturhistoriska museum.P.S det kanske är dessa som river sönder hujådå på biblioteket i Södertälje för deras mål är ju att förstöra.

Bevakande medlem 161129 - 10:36

Jag har följt ARS ledningen och de typer som alltid kritiserat. De fanns på min tid också. ARS ni är uppskattade av alla med ett rent hjärta.

Visst 161129 - 10:20

Är "Till er kritiker" ARS som bemöter Visst? Det är i så fall väldigt vackert av ARS att be kritiker "krypa tillbaka till hålet de kom ifrån" Vad är i så fall skillnaden mellan ARS och AUF ledamoten som sa horor? Kräver man hans avgång borde ARS avgå självmant efter detta uttalande, eller det faktum att de lät detta uttalande publiceras.

Väx upp 161129 - 09:50

Hatet grundar sig i att inkompetenta odugliga förtroendevalda som snott pengar från våra förbund och folk som älskar allt annat än rörelsen nu ställs mot väggen. Längtat efter denna dag sen 2011, era dagar och gyllene tider är över. BEMÖT kritiken och sluta hålla på med barnfasoner med era mail ni inte ens kan stava på svenska.

Till er kritiker 161129 - 09:40

Man märker att de som "kritiserar" inte har en värdig grund. Det verkar ligga mer personligt hos er. Snälla väx upp och sluta agera efter stolthet och agera efter hjärna. Här bemöter ARS alla era löjliga argument med bevis och fakta. Kryp tillbaka till hålet ni kom ifrån. Ni påstår att er kritik är för att ni oroar er för rörelsen. Rörelsen har ALDRIG varit så bra och transparent som idag. Det har gjorts ett enastående arbete av ARS. Nästa gång ni vill "kritisera" kom med konstruktiv kritik så rörelsen kan utvecklas (om det nu är rörelsens bästa ni tänker på).

Visst 161129 - 09:35

Är det ARS som väljer moderatorn på denna sidan? Ibland publiceras inlägg som är hårresande och framställer assyrier som det värsta efterblivna packet på den här jorden. Man har all anledning att undra och vill också ha ett svar på denna enkla fråga, för att också slippa pratet om dowronoye och ARS- hatare även i det här sammanhanget. Att så många pro-assyriska inlägg försvinner kan lämnas därhän. (Mycket av hatet mot ARS beror på att moderatorn för det mesta är ett rötägg som sitter på den största makten inom ARS. Han motsvarar talmannen i svenska riksdagen) Osa: Visst

Sparven 161129 - 09:29

Har läst båda dokumenten som finns bifogade till artikeln. Vilken onödig tid det måste ha tagit att skriva ihop dokumenten. ARSs svar är väldigt professionellt. Förtroendet för ARS har i mina ögon ökat.

Ars moståndare? 161129 - 09:09

Motståndare till ARS är ett av följande: kriminella, sexister, pkk älskare, ado älskare, kanna älskare De som stöttar ARS är följande: akademiker, egenföretagare som stödjer assyriska events, politiker. Valet är enkelt.

AWR 161129 - 08:32

Skriv en kritisk artikel med bra grund om ARS och skicka in den till Hujådå och ifall den inte blir publicerad så finns det all anledning att vara skeptisk.

Skeptisk 161129 - 08:02

Varför vill du enbart se kritiska artiklar om ARS? Gå till syrianerna eller Pkk älskarna om du hatar ARS.

Visst 161129 - 07:05

Nu när ni ska rosa er själva har ni moderator på plats dygnet runt!

Visst 161129 - 06:50

"till Visst" du kan inte vara annat än moderatorn och vet därför hur många inlägg jag skrivit om splittring så varför denna falskhet

Skeptisk 161129 - 00:25

ARS styr Hujådå och presenterar informationen därefter. Det skrivs aldrig någon kritisk artikel om ARS på Hujådå...

till visst 161128 - 20:51

den tysta ASSYRISKA majoriteten har vaknat, ni kommer inte undan längre med era splittringar

Mahmod 161128 - 20:34

Fattar ej vad det handlar om, jag önskar er frid..... fortsätt på samma spår

Visst 161128 - 19:48

Kan omöjligen kommit in fem smickrande inlägg på raken. Är övertygad om att det inkommit minst femton kritiska också - Vart har de tagit vägen? Det säger allt om er!

Ashur 161128 - 16:40

De där från "kommittén" är hälften kriminella, sexustiska och odemokratiska personer som skulle fördärva all slags utveckling för assyrier i sverige. Fortsätt kämpa assyriska riksförbundet, ni är förtroendevalda av en anledning!

Skolor, federation, film och mycket mer 161128 - 16:21

Helt seriöst Lägg av !!! Riksförbundet är det bästa som hänt rörelsen på minst 10 år. De har släppt en Seyfo-film, en seriös satsning för att starta assyriska skolor runt om i landet görs, en federation som samlar de assyriska riksförbunden i europa har etablerats. Detta är bara några av alla saker som syns, sen finns det även mycket under ytan. Ni borde skämmas för att vilja avsätta ARS styrelse! Antar att det är gamla goda orsaken, okompetenta personer som inser att de inte har någon plats i det seriösa finrummet. Heja ARS Vi står bakom Er !

BarSoyumo 161128 - 16:18

Efter att ha läst alla turer kring detta samt de bifogade filerna här samt på Assyria TV så ser jag det som att vi i assyriska rörelsen har två val: 1) Antingen jobbar vi i sann demokratisk anda, där alla granskas och där vi har en öppen insyn i våra organisationer. Vi jobbar för Assyrien, assyrier och assyriska. eller så 2) Låter vi kvinnoförnedrare och oseriösa människor sitta i våra styrelser, såna som inte kan jobba långsiktigt och med en korrekt politisk agenda för att hjälpa vårt folk i hemlandet såväl som diasporan. Väljer vi nummer 2 lär det gå under snabbt och hårt, våra tjejer kommer inte längre att våga vistas på aktiviteter, och Assyrien kommer också att säljas till Kurdistan. Ja, för mycket av detta uppror har med folk som älskar dowronoye och kurder att göra, de vägrar att jobba under ARS stadgar

Shamo 161128 - 14:58

"kommittén" består av töntar, sexister och kriminella. ARS hade gått under med dem en dag vid rodret. Kan de ens sitta med politiker och framföra den assyriska agendan?

Till ARS 161128 - 14:50

Kämpa, majoriteten står bakom ert fantastiska arbete