Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje talar under Akitu-firandet 31 mars 2018- Foto: Assyria TV