Ombud under riksombudsmötet 2015 i Jönköping. Foto: ARS