Filarkiv - Tidskriften Hujådå

1978-1979

Ett samlingshäfte för de två första årens utgivning av Hujådå.

1980

11 nummer. Det gavs inte ut ett oktobernummer.

1981

11 nummer. Februari-numret kommer att laddas upp inom kort.

1982

12 nummer.

1983

12 nummer.

1984

12 nummer.

1985

12 nummer.

1986

12 nummer.

1987

12 nummer.

1988

11 nummer. Första året man slår ihop juli och augusti till ett sommarnummer.

1989

11 nummer.

1990

11 nummer.

1991

11 nummer + en specialutgåva för att uppmärksamma assyriernas utsatta situation under Gulfkriget.

1992

10 nummer. Det gavs inte ut ett december-nummer.

1993

11 nummer.

1994

11 nummer.

1995

11 nummer.

1996

11 nummer + extra utgåva på assyriska/arabiska.

1997

10 nummer. Fattas inga nummer, man slog bara ihop april och maj till ett nummer.

1998

11 nummer.

1999

11 nummer + en specialartikel av Önver Cetrez.

2000

10 nummer. Inga nummer fattas.

2001

11 nummer.

2002

11 nummer.

2003

11 nummer.

2004

11 nummer.

2005

11 nummer.

2006

11 nummer.

2007

11 nummer.

2008

7 nummer. Här slog man ihop flera utgivningar till ett och samma nummer.

2009

4 nummer. Här började Hujådå att ges ut kvartalsvis.