Bildarkiv


Fader Geroge MalkiS:t Esya kyrkan i Derbessiye där även Hoppets skola finns.

Rast på skolans innergård

Porten till Fader George Malkis hem i Derbessiye.

Skolbussen som skjutsade barnen till och från skolan.

Nutida bild av fader George Malki i S:ta Maria kyrkan i Linköping, där han är verksam.