Bildarkiv


Folkmordseminarium Sthlm 2010

Seminarium om folkmordet Seyfos rättsliga efterverkningar i maj 2010 i Stockholm med prof Ove Bring, prof Kaj Hobér, ambassadör Ara Aivazian och Vahagn Avedian.


- Jag är en historiker med intresse för folkmord, särskilt Folkmordet 1915, för att jag är armenier och för den turkiska sidans hållning där man förnekar det, sa Vahagn Avedian, redaktör på hemsidan armenica.org som handlar om Folkmordet, när han skulle presentera sig.

Den armeniske Nordenambassadören Ara Aivazian var besviken på de turkiska ämbetsmännens ytterliggare krav i normaliseringsprocessen. Det var ständigt nya försök att förhala den, menade ambassadören.

Professor Kaj Hobér är expert inom just preskriptionstider. Förutsatt att Folkmordet kan sägas vara Ius Cogens så menade han att ingen preskriptionstid ska gälla.

Professor Bring, expert inom folkrätten, slog fast att Seyfo var ett folkmord och också bör benämnas så.

En nischad publik hade sökt sig till seminariet. Förutom forskare och efterlevande till offren så valde representanter för det turkiska ungdomsförbundet i Sverige att bevaka seminariet. På bakre raden satt bland andra det turkiska ungdomsförbundets ordförande Alev Akbas.

Många deltagare valde att efter seminariet ta tillfället i akt att byta ett par ord med expertpanelen.

Seminariet, som uteslutande hölls på det engelska språket, riktade sig kanske framförallt till de mer insatta i folkmordet och dess problematik mer än till den breda allmänheten.

David Gaunt, professor i historia vid Södertörns högskola, fanns med på seminariet. Han har i många år forskat om vad som hände det osmanska rikets kristna minoriteter och kom år 2006 ut med den läsvärda boken 'Massacres, resistance, protectors: muslim-christian relations in Eastern Anatolia during world war I' i ämnet.

- Vi vet aldrig helt säkert vad som gäller förrän vi har ett fall inför domstol, menar professor Hobér (längst till vänster) rörande möjligheterna för efterlevande att erhålla skadestånd på grund av de folkrättsbrott som begicks mot kristna i det osmanska rikets slutskede.

Efter var sitt föredrag ställde panelen sin expertis till förfogande för frågor.