Bildarkiv


Naum Faiks dag LKPG 2011

Naum Faiks minnesdag i Linköping 2011


Dagen inleddes med en tyst minut för att hedra de som fallit offer för förföljelser.

Aziz Hawsho läste en dikt.

Dr Gewrie Oussi höll tal.

Mötesdeltagarna höll en tyst minut.

Sait Yildiz höll tal i egenskap av ordförande för ADO-Sverige.

Bland gästerna fanns biskopen av Sverige och Skandinavien Mor Julius Gallo Shabo

Dagen präglades av tal och dikter i Naum Faiks anda.

Assyriska Riksförbundets ordförande Ilan De Basso höll tal i Linköping.

Ilan De Basso, ordförande i Assyriska Riksförbundet i Sverige betonade att vi som lever idag själva måste finna lösningar på de svårigheter vi ställs inför, om det så gäller markfrågor i Turkiet eller massflykten av assyrier från Irak.

Afamia Maraha, dåvarande ordförande i Assyriska Kvinnoförbundet var även hon med.

Dagen samlade ett hundratal deltagare.

Konstnären Sardanapal Assad berättade om det porträtt av Naum Faik han målat och ett foto från en assyrisk skola under 1900-talets första halva.

Michael Mammoo höll tal.

Shumer Dawood, ordförande i Kaldeiska Assyriska Syrianska ungdomsförbundet fanns på plats i Linköping

I den efterföljande debatten betonade Ilan De Basso att lokalföreningarna har ett ansvar att fylla verksamheten med aktiviteter som attraherar medlemmarna.

Arsan Arsan deltog paneldebatten.

Biskop Gallo Shabo höll ett tal där han lovprisade Naum Faiks livsgärningar.

Afamia Maraha menade att förbunden har ett ansvar för föreningarna och berättade om föreningshandboken som AKF tagit fram som ett stöd till lokalföreningarna.


Sait Yildiz menade att assyriernas framtid finns i Beth Nahrin.