Bildarkiv


AKF Årsmöte 2011

Assyriska Kvinnoförbundets årsmöte i Järfällaföreningen år 2011.


Avgående ordföranden Afamia Maraha delade med sig av sina erfarenheter.Årsmötet fyllde ut föreningslokalen till både bredden och längden.

Kvinnoförbundets årsmöte 2011 hölls i Assyriska föreningen i Järfälla

Revisorn Meryem Demirel ansåg att styrelsen borde erhålla ansvarsbefrielse, vilket den också fick.

Kima Iskender (t.v.) och Afamia Maraha (t.h) framme vid årsmötets podium.

En fråga som diskuterades var möjligheten till växelval.